Nybagte forældre skal hurtigst muligt hjem

Fortravlet. "Fra at være en afdeling i evig udvikling er vores faglige udvikling sat på standby. Kolleger går ned med stress, og vores særlige amme-hotline har skåret åbningstiden ned," fortæller sygeplejerske Helle Niebuhr fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Herlev Hospital.

 1310-19-01-1
Foto: Søren Svendsen

"Førstegangsfødende med ukomplicerede fødsler kan nu kun overnatte på hospitalet én nat, og vores særlige hotline for ammende mødre vil snart blive lukket om eftermiddagen. Det er min fornemmelse, at der er flere genindlæggelser i øjeblikket end tidligere, fordi de fødende ikke altid får den vejledning, der skal til. Det er svært at tale om. Men jeg ser flere utilsigtede hændelser end tidligere, og det er ikke altid, vi når at indberette dem.

Jeg har arbejdet på afdelingen i 25 år og brænder virkelig for mit job. Desuden forsker jeg i amning blandt kvinder, der har fået foretaget brystreduktion. Men projektet har ligget totalt i dvale det seneste halve år på grund af situationen på afdelingen. Ledelsen gør, hvad de kan for at få tingene til at fungere, men de er underlagt politiske sparekrav.

Jeg tænker nogle gange: Hvordan ville folk reagere, hvis de så en film af det, der foregår i særligt spidsbelastede situationer: F.eks. når der er "fuldt hus", dvs. ca. 28 mødre og lige så mange børn, der alle kræver hjælp, pleje og vejledning. Når 12 patientklokker ringer på en gang, eller når nummer fem nye patient fra fødegangen kommer trillende ind ad døren uanmeldt, fordi fødegangen ikke har nået at melde patienten, og vi derfor ikke har plads til hende.

Den planlagte ombygning af kontoret er ikke færdig, og det fungerer som Hovedbanegården i myldretiden. Jeg er sikkerhedsrepræsentant, men efter fusionen har jeg knap nok haft fem minutter til at arbejde med arbejdsmiljø, selvom der virkelig er et stort behov.

Min afdeling har skullet sige farvel til 12 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vi har 33 senge og 1,1 plejepersonale pr. patient. Før besparelserne overnattede de fleste fødende én nat. I dag foregår en tredjedel af fødslerne ambulant."

Sorg over lynfusion

"Samtidig med besparelserne blev der gennemført en lynfusion af de obstetrisk-gynækologiske afdelinger på Herlev og Glostrup Hospital. Der er nu næsten dobbelt så mange patienter og ansatte på den samme plads, som vi før havde på en afdeling i Herlev. Og pladsproblemerne vil fortsætte, indtil et nyt mor-barn-hospital står færdigt om 5-7 år.

Efter fusionen har vi været hårdt ramt af sygdom, og indtil videre har fem medarbejdere været sygemeldte på grund af stress. Vi har haft besøg af en arbejdspladspsykolog, som har gennemgået, hvilke faser fusionerede afdelinger skal igennem. Det var et fint foredrag, men det hjælper ikke i vores dagligdag. Vi er i sorg over at skulle sige farvel til gode kolleger og kede af, at vi som tidligere velfungerende afdeling har måttet give afkald på en masse faglighed. Vi håber naturligvis, at fusionen bliver en gevinst på lang sigt: Kollegerne fra Glostrup ved f.eks. meget om sukkersyge, mens vi har specialiseret os i den komplicerede svangrepleje.

Måske har vi ikke været gode nok til at fortælle politikerne om vores forebyggende arbejde. Der er sket en udvikling i de år, jeg har arbejdet på afdelingen. Nybagte forældre er blevet mere usikre, fordi de ikke på samme måde som før har familienetværk at trække på, og det stiller helt andre krav til afdelingen end tidligere. Mange har aldrig haft et barn i armene, og de har brug for særlig støtte til f.eks. at få amningen i gang. Herlev Hospital har et særligt obstetrisk team, der opfanger og støtter psykisk skrøbelige mødre, så mor og barn får den bedste start. Vi har en enestående mulighed for at hjælpe mødrene, fordi vi har tæt kontakt med dem i forbindelse med fødslen. Men den slags forebyggende tiltag bliver der færre af. Jeg tror desværre, at den udvikling bliver dyr for samfundet på lang sigt."

Helle Niebuhr, 51 år. Har været ansat på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital i 25 år.

Emneord: 
Omorganisering
Økonomi
Arbejdsmarked