Tvunget til at tænke nyt

Fornyelse. Færre hjertepatienter henvises til rehabilitering. Det er en af de umiddelbare konsekvenser af sparerunden, men besparelserne har også betydet, at afdelingen har indført mere effektive arbejdsgange, fortæller afdelingssygeplejerske Birgitte Haugaard Jensen fra Kardiologisk Afdeling på Herlev Hospital.

1310-25-01-1
Foto: Søren Svendsen
 

"Efter sparerunden kan vi se, at den fysiske genoptræning af hjertesyge glipper for nogle af de patienter, der behandles på kardiologisk afdeling. Der henvises nemlig færre patienter til genoptræning og undervisning i deres sygdom end tidligere. Afdelingens undervisning af hospitalets øvrige personale i behandling af hjertestop er også truet. Kardiologisk afdeling vil ikke bruge afdelingens budget på undervisning af andre afdelinger, og hospitalet afviser også at betale, så derfor forhandles der i øjeblikket.

Vi har 19 sygeplejersker og ni sosu-assistenter ansat, og der er fyret en sygeplejerske og tre social- og sundhedsassistenter. De sygeplejersker, der er tilbage i ambulatoriet, har i dag så travlt, at de i nogle tilfælde ikke når op på sengeafdelingen for at aftale et rehabiliteringsforløb med patienten. Det betyder, at hjertepatienterne ikke altid får den henvisning til det genoptræningstilbud, som de faktisk er berettiget til ifølge Sundhedsstyrelsens særlige pakkeforløb for hjertepatienter.

Vi er meget opmærksomme på problemet og forsøger at løse det. I det hele taget forsøger vi på afdelingen hele tiden at gøre vores yderste for, at besparelserne ikke rammer patienterne. Lige efter sparerunden sagde mange: "Det her skal koste." Men for patienterne er indlæggelsen en enestående oplevelse, og de har krav på den bedst mulige behandling. Vi er underlagt politiske beslutninger, som vi ikke umiddelbart kan ændre her på afdelingen, og som ledelse må vi forsøge at gøre det så godt som muligt inden for de eksisterende rammer."

Fokus på afbrydelser

"Foråret har været usædvanligt travlt. Ud over besparelserne har afdelingen siden nytår haft konstant overbelægning - ofte på 150 pct. De pressede ressourcer har tvunget ledelse og medarbejdere til at tænke nyt. Vi har satset på at effektivisere vores arbejdsgange ved at reducere støj og mindske antallet af afbrydelser. F.eks. er der blevet sat skærme op omkring kontorpladserne. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skal fremover arbejde i makkerpar, så de altid ved, hvem de skal tilkalde, hvis de har brug for hjælp.

De individuelle konsultationer, som sygeplejerskerne tidligere havde med patienterne om deres sygdom, er erstattet af et fælles møde, hvor en gruppe patienter sammen ser en film og drøfter indholdet med en sygeplejerske. Og faktisk rummer det nogle fordele, at patienterne taler sammen i stedet for at få individuelle konsultationer.

Vi er også meget bevidste om, at besparelserne ikke må ramme den faglige udvikling. Tværtimod er det helt afgørende at styrke arbejdsglæden og motivationen. Det er vigtigt, at vi ikke kun lever i en produktionsverden, hvor vi bare skal mølle patienter igennem. Derfor prioriterer vi vores sygeplejerskekonference meget højt. Konferencen er et refleksionsrum, hvor der drøftes temaer som gode patienthistorier fra afdelingen og begreber som f.eks. skam, sorg og omsorg.

Desuden har afdelingen i flere år arbejdet med den såkaldte prioriteringstrekant som redskab. Det betyder, at den ansvarshavende sygeplejerske løbende vurderer behovet for plejepersonale. Er trekanten i rød zone, betyder det f.eks., at sengebadning af patienterne udskydes i det tidsrum, hvor spidsbelastningen er størst. Besparelserne har tvunget os til en skrappere prioritering af afdelingen. Jeg har trukket mig ud af flere tværgående arbejdsgrupper og er i dag kun med i de faglige udvalg, der angår vores afdeling

Der er en tendens til, at sparerunden øger egoismen i de enkelte afdelinger og blandt de forskellige faggrupper. Der kan f.eks. være en faggruppe, der siger til en anden gruppe: "Du skal ikke skubbe opgaver over på mig, for jeg har så rigeligt."

Birgitte Haugaard Jensen, 45 år. Afdelingssygeplejerske, Kardiologisk Afdeling, Herlev Hospital.

Emneord: 
Omorganisering
Arbejdsmarked
Økonomi