Sygeplejersken Årgang 2010 nr. 17

I dette nummer

Baggrund

Når livet pludselig bliver revet bort

Fremvisning af døde patienter er en vigtig del af akutsygeplejerskens arbejde. Ingen protokol kan fortælle, hvordan de pårørende til et ulykkesoffer skal håndteres. Det er et spørgsmål om at læse de pårørendes signaler og tolke, hvor meget de magter. Og det er en udfordring til sygeplejerskens egen dødsangst.

Udfordringen: Patienten gik sine egne veje

Nogle patienter er så tolvkantede, at de ikke passer ind i de firkantede kasser, der er beregnet på psykisk syge uden for sygehuset. Derfor har et psykoseafsnit i Århus en forløbskoordinator, der støtter særlig udsatte patienter efter udskrivelsen.

Fag

Gå selv til operation - et pilotprojekt

Et pilotprojekt på Glostrup Hospital har afdækket patienternes tilfredshed med selv at gå fra det stationære kirurgiske afsnit til operationsafdelingen, og hvilken information de har behov for. 93 pct. af patienterne fandt det positivt selv at gå, og projektet peger på vigtigheden af, at sundhedsprofessionelle fokuserer på dét, den enkelte patient selv kan og vil tilbyde.

Strategier leder udvikling af sygeplejen

På Århus Sygehus har strategier inden for ledelse, uddannelse, forskning, evidensbaseret viden og dokumentation synliggjort sygeplejen som et værdifuldt fag. Arbejdet med strategier kræver kontinuerlig ledelsesmæssig fokusering.

10 råd om patientsikkerhed til forældre med indlagte børn

Fagligt selskab for Børnesygeplejersker har i samarbejde med Juliane Marie Centret og Dansk selskab for Patientsikkerhed udarbejdet 10 gode råd om patientsikkerhed til forældre med syge børn på hospitalet. Materialet kan bruges på alle danske børneafdelinger.

Faglig information

Apotekskontaktpersoner sikrer procedurer

Medicinrelaterede utilsigtede hændelser sker hyppigt, og medicinhåndteringsprocedurer udgør et vigtigt grundlag for patientsikkerheden. På Sygehus Sønderjylland er det sygeplejersker, der i funktionen som apoteks-kontaktpersoner skal sikre implementeringen af nye procedurer.

Resuméer af international forskning

Patienternes vaskefade er en potentiel smittekilde: et multicenter forskningsstudie Betydning af fald hos ældre mennesker Afklemning eller ikke afklemning før seponering af urinkateter

I HVERT NUMMER

Dilemma: Bag tremmer

Gunhild er sygeplejerske og skal have foretaget en gynækologisk undersøgelse, som hun har fået indkaldelse til fra regionen. Hun sidder i venteværelset hos sin praktiserende læge og hører konsultationssygeplejersken småsnakke engageret med en af de ventende mandlige patienter. Hun studser, da konsultationssygeplejersken pludselig hæver stemmen og siger: "Hold da op, hvad har du været i fængsel for?"

Tema om patientsikkerhed

Vi blev i realiteten anklaget for mord

"Klagesagen er det værste, jeg har været ude for i min karriere," siger en sygeplejerske. Her fortæller hun sammen med en kollega om de personlige omkostninger ved en klagesag, der strakte sig over næsten to år.

Sygeplejersker frygter at begå fejl

Halvdelen af alle sygeplejersker er bekymrede for at begå fejl på arbejdspladsen, og bekymringen skyldes først og fremmest forstyrrelser og afbrydelser, viser undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd.

Videnskab og sygepleje