Sygeplejersken Årgang 2010 nr. 18

I dette nummer

Baggrund

Hold fingrene fra sodavandsautomaten

Det er ikke kun indholdet i en sodavandsautomat, der er usundt. Også knapperne uden på den populære maskine udgør en sundhedsrisiko. Det fandt eleverne fra 10. klasse i Høje-Taastrup ud af, da de fik besøg af kommunens sundhedsplejersker, som satte hygiejne på skoleskemaet for en formiddag.

Observationsskemaer giver godt overblik

Nyindlagte patienter i Region Sjællands Sygehus Syd får målt vitale værdier mindst tre gange det første døgn. Det giver et rigtig godt overblik, synes sygeplejerskerne i Akut Modtageafsnit i Nykøbing Falster.

En lille bitte klinik i Rocky Mountains

Sygeplejerske Shawn Quick kan som Family Nurse Practitioner tage sig lidt af det hele for patienterne. Hun har åbnet sin egen sygeplejeklinik ”Tiny Little Crestone Clinic” i Colorados tyndtbefolkede Rocky Mountains.

Sygeplejersker går ikke til pressen

Ni ud af 10 adspurgte sygeplejersker, som oplever uholdbare forhold på deres arbejdsplads, undlader at rejse kritikken i offentligheden. Det viser en undersøgelse fra FTF. Sygeplejerske Stine Reunert gik til pressen med kritik af forholdene på medicinske afdelinger. Hun har ikke fortrudt.

Fag

Gruppeforløb med kræftpatienter en succes

Gruppeundervisning blandt 14 patienter med hoved- og halskræft, imens patienterne modtager kemoterapi, opleves meningsfyldt af patienterne. Passiv ventetid (behandling) forvandles til aktiv tid, og gruppeforløbene skaber spirer til private netværk. Et projekt fra Onkologisk Afdeling på Århus Sygehus antyder, at mange patientgrupper kunne have udbytte af en gruppeorganiseret sygepleje.

Patientuddannelse i Danmark anno 2010

Patientuddannelse er et af tidens mantraer, men virker det efter hensigten, når kronisk syge lærer at varetage dele af deres egen behandling og i givet fald hvorfor? Artiklen søger svar på disse spørgsmål på baggrund af en medicinsk teknologivurdering af patientuddannelse.

Faglig information

Kvalitativ undersøgelse af sygefravær

Artiklen beskriver et speciale om fænomenet sygefravær. Specialet viser, at der trækkes på fire repertoirer om sygefravær, og at disse måder genfindes både blandt sygeplejersker og bankrådgivere. Forfatteren har en hypotese om, at mestring kan anvendes til at håndtere arbejdsliv og sygefravær, men anbefaler yderligere forskning.

Patienter ønsker tæt tilknytning til deres kontaktpersoner

Personalekontinuitet giver patienterne en oplevelse af sammenhæng og tryghed, men patienterne har ikke nødvendigvis behov for at være knyttet til kun én bestemt person. Det viser undersøgelsen ”I trygge hænder?” Den peger på, at kontaktteam i nogle sammenhænge kan være en løsning på de eksisterende udfordringer med at få kontaktpersonordningen til at fungere.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Badekåbe på cykel

Hvordan skal en sygeplejstuderende reagere, da hun ser, at hendes praktikvejleder tager en patientbadekåbe med hjem? Læs hvad Sygeplejerskens panelmedlemmer mener.

5 faglige minutter: Pårørende på en knivsæg

”I en i forvejen kaotisk situation har det kostet mig mange kræfter at belægge mine ord, time mine spørgsmål og holde fast for ikke at falde ud af kategorien ressourcer og med et hult drøn ramme bunden i kategorien belastninger,” skriver lektor Eva Hoffman i denne udgave af '5 faglige minutter'.