Dilemma: Badekåbe på cykel

Hvordan skal en sygeplejstuderende reagere, da hun ser, at hendes praktikvejleder tager en patientbadekåbe med hjem? Læs hvad Sygeplejerskens panelmedlemmer mener.

SY-2010-18Illustration: Pia Olsen

Kamma, 23 år, er sygeplejestuderende og netop begyndt på sit første praktikophold på en medicinsk afdeling.

Praktikvejlederen Hanne er venligheden selv. Blid, forstående og en guldgrube af faglighed. Hun hører til de mest læsende på afdelingen og har altid lige en artikel, som Kamma skal se. Indimellem er den på norsk eller engelsk.

Kamma er fuld af beundring, og når hun taler med de andre studerende, føler hun sig heldig, fordi Hanne er så engageret.

En dag er Kamma på vej hjem, da hun møder Hanne uden for hospitalet. Hanne har tabt en stor sort plastiksæk, og Kamma går hen for at hjælpe hende med at få den op på cyklen igen.

Hun kan ikke undgå at se, at der ligger en hvid badekåbe øverst i sækken. Hun tænker først nærmere over det, da hun kommer hjem.

Hvorfor kører Hanne rundt med en patientbadekåbe i en sort sæk? Skal hun klæde sig ud? Er den gået i stykker? Er det overvægtige fru Andersens personlige badekåbe, som Hanne i lutter godhed vil vaske derhjemme? Eller stjæler Hanne ganske enkelt? Kamma overvejer, om hun skal reagere og i givet fald hvordan.

Hvad synes du? Læs nedenfor, hvad vores panelmedlemmer mener.

Svar 1.

Dette er et dilemma på den utilitaristiske arena. Dvs. at dilemmaet kan beskrives som overvejelser over, hvorvidt det kommer samfundet til gode, at nogen stjæler morgenkåber fra sygehuset. Med den vinkel kan handlingen ikke betragtes som korrekt.

Sætter vi dilemmaet i et kantiansk perspektiv, dvs. at en handling er etisk korrekt, når den kan ophæves til almen lov, ville det i dette tilfælde betyde, at det ville være korrekt, at alle ansatte i sygehusvæsenet tog morgenkåber med hjem. Denne vinkel gør blot handlingen mere uetisk.

Men nu er der kun tale om en morgenkåbe, og handlingen står i skærende kontrast til Hannes generelle handlemønster både fagligt og pædagogisk. Man kunne derfor vælge at se på hensigten bag handlingen, nogen vil kalde det et dydsetisk perspektiv, og dermed fravælge det konsekvensetiske.

Set i lyset af Hannes generelle adfærd vil det ikke være urealistisk at antage, at Hanne må have haft til hensigt at låne morgenkåben til udklædning efter aftale med lederen. Risikoen ved en sådan accept er ”The Slippery Slope”, dvs. at accepten af en uetisk handling i det konsekvensetiske perspektiv vil føre til accepten af flere.

Af Dorte E.M. Holdgaard, oversygeplejerske, exam.art., SD, MPA, formand for den lokale, kliniske etiske komité ved Aalborg Sygehus.

Svar 2.

Kamma skal vælge mellem at reagere eller ikke reagere. Begge dele vil få konsekvenser for Hanne og Kamma. I den professionelle relation mellem dem er der et legitimt og bevidst magtforhold, som er funderet på værdier som tillid og gensidig respekt.

Hvis Kamma konfronterer Hanne med sine tanker om, hvorfor hun kører rundt med en hvid badekåbe, vil værdierne være truet, og hvis Kamma tager fejl, vil der opstå mistillid mellem de to. Den gensidige respekt forsvinder, og den professionelle relation vil have svært ved at fortsætte.

Hvis Kamma ikke reagerer, vil hun måske have skærpet opmærksomhed på, om der opstår situationer, hvor hun får be- eller afkræftet sin mistanke.

Da der er grundlæggende værdier i spil, vil værdierne få forrang for mistanken i min optik. Hvis Kamma på et senere tidspunkt får beviser for, at Hanne har stjålet, vil jeg anbefale, at hun fortæller det til afdelingssygeplejersken, så hun kan tage fat på problemet. 

Af Randi Bligaard Madsen, udviklings- og kvalitetskoordinator, medlem af Sygeplejeetisk Råd.

Emneord: 
Dilemma
Etik