Sygeplejersken Årgang 2010 nr. 19

I dette nummer

Baggrund

Anerkendende ledelse gav overskud på bundlinjen

For to år siden flygtede medarbejderne praktisk talt fra Neurointensivt Terapiafsnit på Rigshospitalet, hvis de da ikke var syge. I dag står jobansøgerne nærmest i kø, sygefraværet er lavt, budgettet balancerer, og millionbesparelser er i hus. En nærværende og anerkendende ledelse har været en stor del af kuren.

Fløde og faglighed på plejecentret

Plejecenter Sct. Jørgensbjerg i Roskilde har en målsætning om at være det bedste plejecenter i Danmark. Formand Grete Christensen var i klinik på centeret, hvor dokumentation er i højsædet, og beboerne bliver tilbudt fristende kalorier.

Fag

Differentieret undervisning - et tilbud til studerende og sygeplejersker

Artiklen henvender sig til undervisere og uddannelsesinteresserede sygeplejersker. Den præsenterer en model for differentieret undervisning, som har til formål at fastholde, stimulere og tilgodese sygeplejestuderende og nyuddannede sygeplejersker gennem en bred vifte af tilbud. Modellens indhold er implementeret på VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted.

Generel tilfredshed med Joint Care

Artiklen beskriver, hvordan fem patienter og fem medlemmer af plejepersonalet har oplevet udviklingen af pleje og behandlingsforløbet i Joint Care-konceptet fra 2002 til 2008. Artiklen er baseret på kvalitative interview med deltagerne. Hovedbudskabet er, at der trods udpræget tilfredshed med konceptet er områder, der kræver øget fokus.

Etik i patientuddannelser

Patienter risikerer at lide fysisk og psykisk skade som følge af patientuddannelse, hvorfor der skal være en etisk ramme for tilrettelæggelse af patientskoler i Danmark. Artiklen giver et bud på en sådan ramme.

Faglig information

Dokumentation ved korte patientkontakter

Artiklen beskriver et udviklingsarbejde på Århus Universitetshospital Skejby (ÅUH). Arbejdet førte til et fælles redskab for elektronisk og papirbaseret dokumentation af korte kontakter.

I HVERT NUMMER

Tema om nye samarbejdsformer

De nye makkerpar

Hjemmesygeplejersken og sygehussygeplejersken. De har forskellig ekspertise, men opgaven er de fælles om: At give syge mennesker den bedste kendte behandling uden at forringe deres livskvalitet unødvendigt med indlæggelser og timelang transport.

Også hjemmedialyse til de svageste

Når hjemmesygeplejersken assisterer, kan også de svageste borgere få P-dialyse i eget hjem. P-dialysens udkørende sygeplejersker lærer op og løser problemer.

Risikoen er overbehandling

Inddrag hjemmesygeplejersken i overvejelsen om assisteret dialyse, opfordrer hjemmesygeplejerske Lene Vig Hernandez, Norddjurs Kommune.

Hjemmeplejen er mine øjne og ører

Palliationssygeplejerske Hanne Christensen har uddannelse og et tværfagligt team at trække på. Hjemmeplejen har det indgående kendskab til hjemmet.

En livline ind til eksperterne

Palliativt teams blik for hele patienten kunne man også godt bruge hos andre end kræftpatienter, mener hjemmesygeplejerske Mette Sandfeld.