Også hjemmedialyse til de svageste

Når hjemmesygeplejersken assisterer, kan også de svageste borgere få P-dialyse i eget hjem. P-dialysens udkørende sygeplejersker lærer op og løser problemer.

SY-2010-19-17Foto: Anne-Li Engström

Mange steder er dialyse i eget hjem stadig forbeholdt de borgere, der selv kan skifte poser med dialysevæske fire gange om dagen eller koble sig til og fra en natmaskine.

Men i de kommuner, der arbejder sammen med P-dialysen på Skejby Sygehus, er behandling i eget hjem også en mulighed for de ældre og svage.

Man kan slippe for flere ugentlige sygehusbesøg og timelang transport, selv om man har problemer med at se og høre, ikke magter at løfte de tunge poser med dialysevæske eller måske ikke har forståelse for den nødvendige hygiejne.

Den samarbejdsmodel, som P-dialysen har opbygget over de sidste 20 år, har vakt interesse langt uden for landets grænser, fortæller dialysesygeplejerske Karin Lomholdt.

”Og det startede egentlig ved et tilfælde, hvor en pårørende gerne ville have manden hjem. Men det med en natmaskine, det turde hun godt nok ikke,” fortæller hun.

I dag har P-dialysen en tredjedel af sine 75 patienter i assisteret dialyse, hvor en hjemmesygeplejerske kobler patienten til dialysemaskinen om aftenen og kobler fra igen om morgenen. Hun registrerer også løbende resultaterne, som patienten får med ind til den ambulante kontrol hver sjette uge.

Ordningen er fint i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er nødvendigt at lette presset på sygehusenes dialysecentre, hvor mange flere ældre og flere med kroniske sygdomme får tilbudt dialyse end før.

”Men vi synes også, det er livskvalitet, at patienterne ikke skal herind flere gange om ugen,” siger Karin Lomholdt.

P-dialysen tilbyder hjemmesygeplejen tre timers teoretisk og tre timers praktisk undervisning, og hjemmesygeplejerskerne kan ringe døgnet rundt, både om tekniske problemer og om komplikationer som infektioner og væskeophobning hos patienten. Regionen betaler hjemmesygeplejen ca. 120.000 kr. om året pr. patient.

”Det næste bliver, at vi udbygger vores opfølgende besøg, så vi kan forebygge komplikationer og genindlæggelser,” siger Karin Lomholdt.

Emneord: 
Tværfaglighed
Samarbejde
Hjemmesygepleje