Sygeplejersken Årgang 2010 nr. 20

I dette nummer

Baggrund

Den terrængående problemløser

Grete Christensen er typen, der ikke kan lade være med at finde løsninger. Hvad enten det drejer sig om konflikter i en gruppe eller om en firhjulstrækker, der bryder sammen i Afrika. Sidste år blev hun formand for Dansk Sygeplejeråd.

Skønt, at det også kan gå fremad

Sygeplejerske Grethe Garonfolo, Århus, har udviklet en metode til supervision af personalet i plejeboligerne, hvor hun arbejder. Den hedder kvalitetsbesøg.

Fag

Patientforløb for patienter indlagt med pneumoni

Trods et markant fokus på støtteredskaber til implementering af en tværfaglig patientforløbsbeskrivelse for patienter indlagt med pneumoni på Århus Sygehus viser en audit stadig store variationer mellem afdelingers praksis.

Omsorg for børn, hvis forældre er ramt af en psykisk lidelse

To børn i hver skoleklasse har en forælder, der har eller har haft en psykisk lidelse. Psykiatrisk Team Vordingborg har gennem syv år arbejdet målrettet med familiesamtaler og samtalegrupper for børn af forældre med psykiske lidelser. Målet er at integrere patienternes børn i det samlede behandlingstilbud og forebygge stigmatisering af børnene.

Lær at kommunikere. mens du arbejder

60 sygeplejersker i Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet har haft fokus på kommunikation. Viden fra undervisning og øvelser blev afprøvet gennem makkerpar over en uge. 76 pct. af sygeplejerskerne oplevede sig efterfølgende bedre rustede til bl.a. de svære patientsamtaler.

Faglig information

Livstilsintervention virker

Artiklen beskriver effekten af intervention over for en række sygdomme i kombination med overvægt. Patienterne kommer fra hele Danmark og bliver behandlet på Livsstilscentret i Brædstrup, hvor de bliver indlagt

I HVERT NUMMER

Dilemma: Terapi af en art

Alette har taget en terapeutisk uddannelse i narrativ metode på et anerkendt uddannelsessted i Danmark. Nu vil hun gerne afprøve sine kundskaber i sundhedsplejen, hvor hun arbejder.

Tema om blufærdighed

Når patienten giver røde kinder

For mange studerende er det første møde med en patients nøgenhed omgærdet af stor blufærdighed, som kan forstærkes af manglende erfaring og tabu om f.eks. nedre toilette. Nutidens forestilling om den perfekte krop spiller også ind, mener lektor.

Fra sippet sekretær til sej sygeplejerske

Et sommerferiejob og 10 ugers klinik på et kardiologisk sengeafsnit har forvandlet Katja Pihl fra sippet til sej. Et par hurdler skulle overvindes, men nu kaster hun sig uden problemer over opgaver som patientbade og nedre toilette.

Plads til at dumme sig

Øvelse gør mester, siger et ordsprog. Øvelse gør tryg, siger man på sygeplejeuddannelsen i Næstved. Her får de studerende den praktiske sygepleje i hænderne, allerede før de kommer ud i klinik. Konceptet kaldes skill lab.