Sygeplejersken Årgang 2010 nr. 5

I dette nummer

Baggrund

En dag fuld af tårer

Skæbnetime. Onsdag den 3. marts blev 24 sygeplejersker fyret på Rigshospitalet. Sygeplejersken fulgte sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Charlotte Kistrup Vallys og hendes kollegaer på prikkedagen.

Psykiatri i Afghanistan: Behandling erstatter uddrivelse af onde ånder

Traumer. Psykisk syge bliver lænket og isoleret i lukkede rum, så imamen kan uddrive de onde ånder. Det er situationen i Afghanistan, der kun har ét psykiatrisk hospital til 30 mio. indbyggere. Her kæmper læger og sygeplejersker for at opbygge et psykiatrisk behandlingssystem.

Fag

Falsk tryghed i tryksårsforebyggelse

Artiklen tager udgangspunkt i forfatterens speciale, et etnologisk feltarbejde, hvor hensigten var at se, lytte og fornemme, hvad der skete og ikke skete i forhold til tryksår. Arbejdet blev udført på en ortopædkirurgisk afdeling på et universitetshospital og omfattede seks patienter og det tilknyttede plejepersonale. Feltarbejdet viser, at den grundlæggende sygepleje ikke må forsømmes, og at alle patienter bør betragtes som tryksårstruede, idet såkaldt friske patienter også kan få tryksår.

Medinddragelse i egen rehabilitering efter hoftebrud

Artiklen bidrager til diskussionen om, hvordan man konkret kan arbejde med patientmedinddragelse. Udgangspunktet er det accelererede operationsforløb/referenceprogrammet for hoftebrud, der som det første nationale referenceprogram har forholdt sig til patientens perspektiv.

Unge lærer seksuel sundhed på Sund Sex Skolen

Artiklen henvender sig til sundheds- og sygeplejersker, som arbejder med børn og unge, samt til ledende sygeplejersker i kommunerne. Artiklen er baseret på erfaringer fra etableringen af en Sund Sex Skole for unge i Svendborg Kommune og erfaringsopsamling 1½ år efter. Artiklen illustrerer, hvordan man med undervisere, der har en sundhedsfaglig baggrund, kan udvikle god og spændende seksualundervisning i kommunalt regi.

Faglig information

Netværk for mandlige sygeplejestuderende

På Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev har de mandlige studerende et større frafald end deres kvindelige medstuderende. Et aktuelt projekt "Maskuline værdier i et feminint univers" forsøger at identificere hvorfor.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Gør som katten

”Man gør sit arbejde under nogle givne omstændigheder. Derfor er det nytteløst altid at have blikket stift rettet imod det, der kunne og burde gøres bedre,” skriver fagredaktør Jette Bagh.

Tema om 'ny i jobbet'

Ny og nervøs

Den første tid et nyt sted kan være både spændende og sjov, men den kan også være krævende og udfordrende.

Skiftede afdeling og blev novice igen

Funktionshop. 33-årige Tina Kørting savnede udfordringerne ved at lære nyt. Derfor skiftede hun fra en sengeafdeling til et ambulatorium for at få nye oplevelser, mere erfaring og være begynder i faget igen.

Fra praktikant til prof: Det er fedt at vise, hvad man har lært

Nyuddannet. Sygeplejerske Camilla Kure blev færdiguddannet i slutningen af januar i år. 1. februar tog hun springet fra studerende med sikkerhedsnet til professionel sygeplejerske med eget ansvar. Det har været gnidningsfrit, men med et par overraskelser undervejs.

Geografisk ryk: Samme speciale - helt forskellig arbejdskultur

Kulturchok. Hvordan er det at skifte job til en helt anden landsdel" Sygeplejerske Malene Steen Mikkelsen tog rejsen fra Dagkirurgisk Afsnit i Herlev til Dagkirurgisk Center i Århus. Til hendes egen overraskelse oplevede hun store faglige og praktiske forskelle på de to afdelinger.