Sygeplejersken Årgang 2011 nr. 1

I dette nummer

Baggrund

På de unges præmisser

Det er ikke helt som på teenageværelset derhjemme, men på ungdomsafsnittet på Onkologisk Afdeling på Aarhus Sygehus får man lov til at sove længe, spille computer eller bare hænge ud i sofahjørnet. Og så har de unge deres helt egne sygeplejersker.

Fag

Identifikation af delir i hjemmeplejen

Artiklen henvender sig til hjemmesygeplejersker og demenskoordinatorer. Budskabet er, at indførelse af en delirtaske, måling af vitale værdier og undervisning til alle personalegrupper i delir gør plejen effektiv og styrker samarbejdet med praktiserende læger.

Anerkendende ledelse i sygeplejen rummer faldgruber

Anerkendende ledelse fremstilles ofte som et vidunderværktøj, der kan indfri det moderne menneskes krav til egen arbejdssituation. Men ledelsesstrategien rummer også en række faldgruber. Det viser analysen af bl.a. en gruppe sygeplejersker, der ledes gennem strategien.

Kvalitetssikring kan virke mod hensigten

Kvalitetsstandarder og evaluering skal synliggøre og forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet. Men standarder kan ifølge et bachelorprojekt medføre, at den fagligt ambitiøse sygeplejerske oplever, at den ekstra indsats ikke understøttes af ledelsens kvalitetsmål og derved ikke opfattes som legitim. Standarder sætter derved en skjult øvre grænse for kvalitet.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Det klarer jeg selv

"Den kommunale hjemmepleje handler med baggrund i det, de tror, der er til patientens bedste. Men i dette tilfælde kan patientens bedste forvolde skade."

Tema om arbejdsløshed

Vi troede, vi kunne få et hvilket som helst job

De troede, sygeplejeverdenen lå åben, og at sundhedsvæsenet skreg på deres hænder. I dag står de to sygeplejestuderende, Marie Louise Holmgaard Madsen og Line Pedersen, foran lukkede døre med bachelorbeviset i hånden.

Forsker: Krisen er hurtigt overstået

Nyuddannede sygeplejersker har svære vilkår på arbejdsmarkedet i øjeblikket. Men der er tale om en kort periode, vurderer arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet. Inden for få år vil der igen være stort behov for sygeplejerskerne.

Ramt på den personlige investering

Ledighed er svært for de fleste, men for sygeplejersker er det særlig hårdt, fordi de altid har hørt, at der er brug for dem, vurderer arbejds- og organisationspsykolog fra Aalborg Universitet.

Lokale tiltag skal hjælpe nyuddannede i job

Antallet af ledige nyuddannede sygeplejersker er syvdoblet det seneste år fra 45 til 347. Dansk Sygeplejeråds fem kredse er i fuldt sving med initiativer, der skal lette vejen til arbejdsmarkedet for de nyuddannede.

Tema om Grønland

Det går faktisk godt i Grønland

Efter flere års krise i det grønlandske sundhedsvæsen er sygeplejen inde i en positiv spiral, lyder det fra sygeplejersker i Grønland.

Vores værdi er blevet tydelig

Sygeplejerske Inuuti Fleischer er som den første grønlænder blevet valgt som formand for sygeplejerskernes organisation.

Hårdt slid for sygeplejen

Sygeplejerske Karin Holler brugte tre år på at styrke den faglige organisation for sygeplejersker i Grønland, og det gav resultat.

Tema om personalepolitik