Det går faktisk godt i Grønland

Efter flere års krise i det grønlandske sundhedsvæsen er sygeplejen inde i en positiv spiral, lyder det fra sygeplejersker i Grønland.

SY-2011-01-26
Foto: iStock

Det grønlandske sundhedsvæsen for to år siden: I Nuuk demonstrerer patienter og sundhedspersonale mod de alt for lange ventetider til behandling.

Halvdelen af alle sygeplejerskestillinger på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er ubesatte, og sygehusene er helt afhængige af private vikarer, der tjener dobbelt så meget som de fastansatte, deraf øgenavnet ”limousinevikarer”.

 I 2008 var krisen så alvorlig, at den daværende grønlandske sundhedsminister valgte at trække sig tilbage, det gjorde han i foråret 2009.

I dag er meget forandret til det bedre. Brugen af de såkaldte limousinevikarer er minimeret, og for første gang i mange år lyder der positive meldinger om sygeplejen i Grønland. 

Det skyldes ikke mindst, at de grønlandske sygeplejerskers faglige organisation, Peqqissaasut Kattuffiat, i 2009 forhandlede en overenskomst, som gav sygeplejerskerne et markant lønløft.

”Der er sket en stor forandring de seneste to år. I dag er alle sygeplejerskestillinger besat, og det betyder meget for patienterne.  Bortset fra intensivafdelingen på Dronning Ingrids Hospital og enkelte tilfælde, hvor en sygeplejerske er blevet syg, bruger vi ikke længere vikarer fra private bureauer. Men vi rekrutterer sygeplejersker fra det danske sundhedsvæsen,” siger chefkonsulent og tidligere chefsygeplejerske Ella Skifte fra Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i Grønland. 

Hun henviser til, at der i december kun var 12 sygeplejersker fra private vikarbureauer beskæftiget i Grønland.

Lettere at skaffe sygeplejersker 

Ella Skifte tager et par gange om året til Danmark for at holde informationsmøder om muligheden for at arbejde som sygeplejerske i Grønland, og hun fortæller, at det generelt er blevet lettere at rekruttere sundhedspersonale fra Danmark:

”Ud over bedre løn for sygeplejerskerne så virker det, som om fyringerne i det danske sundhedsvæsen får nogle sygeplejersker til at tage beslutningen om at rejse til Grønland,” siger Ella Skifte.

Positiv spiral

Også Inuuti Fleischer, der er formand for sygeplejerskernes faglige organisation, Peqqissaasut Kattuffiat, ser lyst på udviklingen:

”Efter den seneste overenskomst tjener en grønlandsk sygeplejerske det samme som en dansk, og det har gjort det meget lettere at rekruttere arbejdskraft,” fortæller Inuuti Fleischer, der i efteråret 2010 blev valgt som den første grønlandske formand for Peqqissaasut Kattuffiat.

De positive vibrationer mærkes også på en anden front. Den grønlandske sygeplejerskeuddannelse, som holder til i en moderne træbygning med en flot udsigt over fjorden i Nuuk, mærker, at stadigt flere unge grønlændere har fået øjnene op for uddannelsens kvaliteter: Eller som lederen af den grønlandske sygeplejerskeuddannelse, Suzanne Møller, udtrykker det:

”Vi havde i efteråret 2010 30 ansøgninger til sygeplejerskeuddannelsen og optog 18 studerende, og det er rekord. Sygeplejerskeuddannelsen har fået et rigtigt godt renommé. Også lønstigningen ved den seneste overenskomst har været med til at skabe en positiv atmosfære omkring faget. Selv under valgkampen sidste år talte grønlandske politikere om, at sygeplejersker skulle have bedre forhold. Vi er inde i en positiv spiral.”

Betydelige lønstigninger

Overenskomsten i 2009 sikrede de grønlandske sygeplejersker en lønstigning på 19 pct. fra 2009 til udgangen af 2011. En nyuddannet sygeplejerske tjener i øjeblikket 23.771 kr. om måneden, og lønnen stiger til 24.441 kr. pr. måned 1. april 2011.

Derudover kommer et anciennitetsbestemt fastholdelses- og rekrutteringstillæg.
1. trin: 1.-4. år 3.400 kr. pr. måned.
2. trin: 5.-8. år 4.300 kr.
3. trin: 9. og flg. år 4.700 kr.  

Lønstigningerne er en af årsagerne til, at det er blevet lettere at rekruttere sygeplejersker til Grønland.

Emneord: 
Krise
Sygepleje
Internationalt samarbejde