Det tager jeg med hjem fra konferencen

Tre deltageres bud på, hvad de fik ud af at være på ICN-kongres

Gejsten er fascinerende

SY-2011-11-30-4Formand for de Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS, Julie Asp Vonsild, deltog i de studerendes møde på ICN-konferencen og mærkede gejsten ved at blive del af et verdensomspændende netværk af sygeplejersker og studerende.

Julie Asp Vonsild

”Når vi studerende mødes fra hele verden, oplever vi, at vi har utroligt meget tilfælles, uanset om vi kommer fra USA, Europa eller Afrika. Vi arbejder i en presset sundhedssektor, hvor der er for mange patienter og for få hænder.

Stress, dårligt arbejdsmiljø og lav løn er noget, alle kan genkende i større eller mindre grad. Som studerende står vi over for de samme udfordringer, f.eks. det at man skal møde en patient for første gang. Jeg kom til at snakke med en sygeplejestuderende fra New York om, hvor vigtigt det er, at man kommer godt ud af det med sin kliniske vejleder og får sat teori på det, man oplever i klinikken.

De studerende på Malta fremlagde et projekt, som omhandlede kliniske vejledere. Her diskuterede vi bl.a., hvilke kvalifikationer en klinisk vejleder minimum bør have, og samtidig kom det frem, at en klinisk vejleder på Malta højst kan have to studerende tilknyttet ad gangen. Herhjemme har kliniske vejledere ofte flere studerende, og derfor gav oplægget fra Malta inspiration til vores videre arbejde.

Det er fascinerende at tilhøre et fag, hvor fagligheden er så stærk, uanset hvor i verden du arbejder. Jeg mærkede en gejst ved at møde sygeplejestuderende fra hele verden og udveksle adresser. En studerende fra Canada kommer f.eks. til Danmark i ferien, og vi aftalte at mødes, og så bliver det spændende at høre mere om deres erfaringer med sygeplejestuderendes uddannelse og vilkår.” 

Vi skal satse på it-løsninger

SY-2011-11-30-3Klinisk sygeplejespecialist på onkologisk afdeling på Århus Universitetshospital, Eva Taps, blev inspireret af flere oplæg om, hvordan man kan skabe kvalitet ved at bruge it-løsninger.

Eva Taps. Foto: Kissen Møller Hansen

”Konferencens overordnede titel var tilgængelighed og kvalitet, og jeg var inde at høre flere oplæg om at udvikle it-løsninger. Smartphones kan bruges på mange måder i sygepleje og forebyggelse, man kan f.eks. indkode, hvornår patienten skal tage medicin.

Kommende generationer er født med en telefon i hånden. I forhold til patienter og borgere vil ansigt til ansigt-tiden glide ud for en stor dels vedkommende, og kontakten med sundhedsvæsenet vil foregå via it, f.eks. som  e-lærings-programmer. Det kan handle om forebyggelse og behandling af tuberkulose, som er udbredt i ulande. Også tv spiller en stor rolle, når man skal have forebyggelse ud til befolkningen og f.eks. vise, hvordan man skaffer rent vand, og i forhold til oplysning til kvinder, som skal føde, og til gravide.

Linda Aikens undersøgelse om sygeplejerskers arbejdssituation var meget interessant. Der indgår 15 lande og 2.000 afdelinger i undersøgelsen, som viser vigtigheden af at fastholde dygtige sygeplejersker. Det er selvfølgelig ikke ny viden, men det er ikke mindst aktuelt i forhold til ICN-konferencens tema om tilgængelighed og kvalitet. Der bygges fine hospitaler ved dygtige arkitekter, men har man ikke uddannet personale, duer det ikke.

Hvis man kan fastholde personale, er det bedst og billigst i længden, og det gør man f.eks. ved at tilbyde undervisning og oplæring til personalet, og derigennem styrker man kvalitet i pleje og behandling til patienter. Linda Aikens undersøgelse viser, at det har den dominoeffekt, at det får patienters dødelighed til at falde, det giver patienter færre komplikationer, og færre sygeplejersker brænder ud. Fokus på sygeplejerskers kompetencer er nødvendig, hvis man vil bevare eller styrke kvaliteten i forhold til pleje og behandling af patienterne.”

Det er den evidensbaserede pleje, der rykker

SY-2011-11-30-2Lektor på Sygeplejerskeuddannelsen i UCSJ, Campus Næstved, Bettan Bagger, tog hjem fra ICN-konferencen med følelsen af, at verdens sygeplejersker taler samme sprog.

Bettan Bagger. Foto: Hanne Loop

”Flere af de oplæg, jeg var inde og høre, havde fokus på inddragelse af e-læring og anvendelse af teknologi både i undervisning og i praksis, og her kunne jeg bestemt hente inspiration.

Det var imidlertid mest teori-praksis-sammenhængen i praksis, der var fokus på, og jeg er optaget af, hvordan vi får den teoretiske del af uddannelsen, som jeg repræsenterer, til at hænge sammen med den kliniske del. Og hvordan vi får bygget bro imellem de to verdener. Som lektorer har vi et minimum af kontakt med klinikken.

I min optik er klinisk forskning og udvikling det omdrejningspunkt, der kan knytte de to verdener sammen, hvor vi sygeplejersker kan komme til at tale samme sprog. Den studerende og patienten er det, som verdens sygeplejersker har tilfælles.

Det er selvfølgelig stadig de varme hænder, der udfører sygepleje, men det, der kommer ud af de varme hænder, skal være den bedste sygepleje, som er evidensbaseret, og hvor effekten kan dokumenteres. Det er det, der rykker.

Det er spændende at møde kolleger fra andre lande, og netværksdannelse nationalt og internationalt er en meget væsentlig gevinst ved at deltage på ICN´s konferencer. Jeg fik udvekslet og diskuteret mange idéer i forhold til at tilrettelægge undervisning og udvikling, ikke mindst i forhold til udvikling af sygeplejerskeuddannelsens valgmodul 13, med titlen: ”Evidensbaseret sygepleje – klinisk sygeplejeforskning”. Modulets konkrete indhold og tilrettelæggelse diskuteres nu ivrigt blandt undervisere på sygeplejerskeuddannelsen i netværket ”Kliniske retningslinjer”.”

Emneord: 
Internationalt samarbejde