Sygeplejersken Årgang 2011 nr. 12

I dette nummer

Baggrund

Sygeplejerskerne var for langt væk

Det havde sin pris, da Roskilde Kommune i 2004 besluttede at samle hjemmesygeplejerskerne i én gruppe. Sparring og samarbejde med det øvrige plejepersonale gik tabt, og de kortest uddannede stod alene med de dårligste borgere uden at få faglig opbakning.

Går ikke på kompromis med sygeplejen

Beboerne på Hospicegården Filadelfia i Dianalund har lov at være dem, de er, og de erfarne sygeplejersker har ressourcer nok til at yde optimal sygepleje. Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen har været i klinik.

Hæder til tre unikke sygeplejersker

Tre danske sygeplejersker har modtaget den fornemme Florence Nightingalemedalje, som Internationalt Røde Kors uddeler. Medaljen gives til sygeplejersker, som har udvist exceptionelt mod og opofrelse i konflikt- og katastrofeområder og for pionerarbejde i det offentlige sundhedsvæsen.

Fag

Samtalegruppe for børn, som har mistet en forælder

En analyse af 20 referater fra en samtalegruppe for børn, som har mistet deres mor eller far, viser, at børnene er optaget af en række temaer, der går igen fra barn til barn. At tale disse temaer igennem synes at virke fremmende på barnets bearbejdelse af sorgen. Børnene er anonymiserede i artiklen.

Tre kvalitative forskningstilgange

En gennemgang af tre kvalitative forskningstilgange: fænomenologi, hermeneutik og Grounded Theory beskriver forskelle og ligheder mellem disse tilgange og understreger nødvendigheden af, at forskeren argumenterer for sin tilgang.

Faglig information

Mundpleje hos hjerteopererede børn i intensiv afdeling

En randomiseret, blindet pilotundersøgelse af mundhulefloraen hos hjerteopererede børn viste ikke nogen ændringer i bakteriefloraen i svælg og mundhule ved anvendelse af to forskellige mundplejeprocedurer med hhv. sterilt vand og klorhexidin 0,12 pct. Yderligere forskning på området er påkrævet.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Tag fat i teten

Det er nemt at gøre sig lystig over andre menneskers fortalelser. I den vadmelsfarvede hverdag er der mange andre sproglige udtryk, der bare fremkalder en svag undren.

Tema om Hollywoods sygeplejersker

Hollywoods sygeplejersker

Engang blev sygeplejersker anset som underdanige og autoritetstro, og sygeplejerskeroller på film var ofte bygget op om et romantisk plot.

Fangevogtere, Frelsere og feminister

Engang blev sygeplejersker anset som underdanige og autoritetstro, og sygeplejerskeroller på film var ofte bygget op om et romantisk plot. Det ændrede sig igennem 60’erne og 70’erne, hvor sygeplejersker fik mere sexede roller og gradvis også stærkere og mere uafhængige karakterer. I dag spænder sygeplejerskerollerne vidt fra frelsende engle, stærke feminister til psykopatiske mordere og slimdryppende zombier.