Nu kommer øboerne tidligere på plejehjem

På Avernakø afhænger sygeplejefaglig behandling af færgens afgangstider, og de meget plejekrævende beboere må flytte til fastlandet.

Faaborg-Midtfyn Kommune genopslog ikke stillingen, da Avernakøs fastboende sygeplejerske valgte at skifte erhverv tilbage i 2006. Det har betydet dårligere adgang til sygepleje for den efterhånden aldrende befolkning på den lille sydfynske ø. Mange borgere, som på fastlandet kunne have fået sygepleje derhjemme, bliver nu flyttet til fastlandet på plejehjem eller lignende steder, for kommunen tilbyder ikke længere døgnpleje på øerne.

”Hvis man som øbo bliver syg og får brug for hyppig, daglig pleje, kan det ikke lade sig gøre at blive på øen, for kommunen tilbyder kun sygepleje mellem kl. 8 og 15,” forklarer Annemarie Genster, som bor på Avernakø og er medlem af Faaborg-Midtfyn Kommunes øudvalg.

I dag får beboere hver fjerde uge besøg af en sygeplejerske, og hjemmehjælperen tager færgen hver 14. dag. Men det er ikke godt nok, mener Annemarie Genster.

”I starten kæmpede vi meget for at få vores sygeplejerske tilbage. Nu kæmper vi egentlig bare for at få tilstrækkelig med pleje til øens beboere. Kommunen melder ud, at de yder sygepleje efter behov, men vi mener ikke, at det sker efter behov,” siger hun.

Den ledende sygeplejerske i hjemmesygeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune, Anne Grethe Stadil, var ikke selv ansat, da øsygeplejerskestillingen ikke blev genopslået i 2006, og kan derfor ikke forklare kommunens daværende overvejelser.

”Men vi har efterfølgende vurderet, at behovet for en sygeplejerske på øen ikke er til stede efter vores visitationskriterier,” siger hun og fortsætter: ”Faktisk har der i et år ikke været borgere på Avernakø, som er visiteret til sygepleje.”

Døgnpleje er udelukket

Den tidligere sygeplejerske på øen, Gitte Sørensen, bor stadig på Avernakø, hvor hun driver en bed and breakfast. Hun er ked af, at stillingen ikke blev genbesat, da hun forlod den, og synes, det er ærgerligt at se beboere, som kunne være blevet længere i eget hjem, blive flyttet til fastlandet:

”Mange af de ældre ønsker jo at blive i eget hjem, så længe som muligt, men hvis de bliver alvorligt syge, er de nødt til at blive flyttet på fastlandet i aflastning den sidste tid, fordi der ikke er mulighed for sygepleje, når eftermiddagsfærgen er sejlet,” siger Gitte Sørensen.

Anne Grethe Stadil er godt bekendt med problematikken, hvis beboere på øen bliver alvorligt syge og terminale. Men hun understreger, at der er tale om en anden situation, når en patient kræver pleje døgnet rundt, idet døgnpleje ikke er mulig, da færgen kun sejler i dagtimerne.

”Det er kedeligt, men når man bor på en ø og bliver terminal, bliver man nødt til at komme i aflastning,” siger hun.
Hun er uenig i, at det ville være en bedre løsning for kommunen at lade beboerne blive i eget hjem med pleje fra en fast sygeplejerske på øen i stedet for at sende dem i aflastning eller på plejehjem på fastlandet:

”Man kan ikke stille en plejehjemsplads op over for en sygeplejerske på øen. En sygeplejerskestilling på 20 timer om ugen er jo ikke det samme som døgndækning. Hvis vi skulle etablere egentlig døgndækning på øen, skulle vi ansætte mange sygeplejersker, som ville have meget lidt at lave alle sammen, og det giver jo ingen mening.”

Behovet for pleje på Avernakø vil formentlig blive større de kommende år. Næsten en tredjedel af øens ca. 100 beboere har nemlig rundet de 67 år. Og skulle der i fremtiden være flere øboere, som har brug for pleje, vil Anne Grethe Stadil heller ikke udelukke, at kommunen vil kigge på sygeplejerskesituationen igen.

Emneord: 
Primær sundhedssektor
Hjemmesygepleje