Sygeplejersken Årgang 2011 nr. 16

I dette nummer

Baggrund

En powernap giver nattevagten energi

Julie Jensen arbejder som sygeplejerske på børneafdelingen på Næstved Sygehus. Hun har været næsten fast nattevagt i de 10 år, hun har arbejdet der. Hun elsker at arbejde om natten. Og når hun bliver for træt, tager hun som regel en powernap, for dét er der kultur for på børneafdelingen på Næstved Sygehus.

Vær god ved dig selv om natten

Nattevagter går ud over helbredet for de fleste. Men ved at følge nogle få gode råd kan man udligne balancen. Sygeplejersken har talt med arbejdsmedicinsk ekspert Thora Brendstrup.

"Det bliver aldrig bare rutine"

På Børneafdelingen og Neonatalafdelingen på Aalborg Sygehus er der fuld gang i nye projekter, som skal udvikle sygeplejen og gøre det attraktivt for sygeplejerskerne at gå på arbejde. Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen var på besøg i det nordjyske.

Fag

Opfølgende telefonisk kontakt til kvinder opereret for underlivskræft

Artiklen beskriver, hvordan opfølgende telefonisk kontakt til kvinder opereret for underlivskræft er en integreret del af sygeplejerskens virksomhedsområde og anses for en betydningsfuld sygeplejeopgave på Gynækologisk afsnit Y5, Århus Universitetshospital Skejby. Efter endt læsning forventes det, at læseren har kendskab til organisering af og overordnet indhold i opfølgende telefonsamtaler med kvinder, som har eller har haft kræft i underlivet.

Faglig information

Sygeplejedokumentation er ikke neutral

Sygeplejedokumentation anlægger et teknisk rationelt syn på patienten, viser en lille undersøgelse af tre sygeplejejournaler. Forfatteren opfordrer sygeplejersker til at forholde sig kritisk til journalernes opbygning og arbejde for, at der bliver plads til at dokumentere både psykosociale forhold og inddragelse af patienten.

I HVERT NUMMER

Studerende i praksis: Så tal dog sammen

Det kan få konsekvenser for patienten, hvis der er dårlig kommunikation personalet imellem. Det erfarede en sygeplejestuderende, da hun selv var indlagt som patient på en kirurgisk afdeling.

5 faglige minutter: Hårdt presset

"Én øvelse mere, blev vi enige om. Da dagen var forbi, mente en af deltagerne, at det var godt, jeg havde presset gruppen lidt til sidst," skriver fagredaktør Jette Bagh i denne udgave af '5 faglige minutter'.

Dilemma: Omhyggelig sygepleje til sygeplejersken

En sygeplejerske får positiv særbehandling under en indlæggelse, men oplever respektløs sygepleje fra sidelinjen. Hvordan kan hun bruge sine iagttagelser til at udvikle sygeplejen på sin egen arbejdsplads?

Tema om uddannelse

Fra sosu til sygeplejerske: På jagt efter ansvar

Sygeplejerskeuddannelsen tiltrækker et stigende antal sosuassistenter. De har et godt udgangspunkt for at kunne udvikle sygeplejen, men først skal de gennem en omfattende ændring af deres faglige identitet, vurderer uddannelseschef og studievejledere.

"Jeg føler mig mere professionel"

Efter 14 år som assistent tog Lotte Lomholt springet og drømmeuddannelsen og blev sygeplejerske. Skiftet har givet større faglighed og en bedre og bredere forståelse af patienterne.

"Flere vinkler giver flere handlemuligheder"

Den teoretiske tilgang til sygepleje har betydet mere rummelighed over for patienterne for sygeplejestuderende Jette Nygaard Grib, der har en baggrund som både sosu-assistent og -hjælper.