Sygeplejersken Årgang 2011 nr. 19

I dette nummer

Baggrund

Fag

Mobiltelefonen styrer insulindosis

En mobiltelefon kan benyttes til beregning af bolusinsulin til patienter i behandling med multiple insulininjektioner. Artiklen beskriver 10 patienters tilfredshed med metoden. Artiklen giver desuden læseren viden om metoden og om patienttilfredsheden.

Selvvalgt forebyggelse giver mere mening

Projektet viser, hvordan sygeplejersker, der arbejder selvstændigt med patienter i ambulant trombolysebehandling, kan medvirke til, at forebyggelse bliver meningsfuld, når patienten under vejledning i ambulatoriet selv vælger sit indsatsområde for forebyggelse.

Faglig information

En af os

Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom. Sådan lyder sloganet i en landsdækkende kampagne, der skal løbe over fem år. Målet er afstigmatisering af psykisk sygdom.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Patienten som gidsel

En lokalavis bringer et indlæg, der beskylder hjemmeplejen for ikke at overholde de aftaler, der er indgået med en borger. Borgerens søn står bag indlægget, som tegner et lidet flatterende billede af borgeren.

5 faglige minutter: Vask bilen, før du skal opereres

"Operationen gik fint. Men næppe havde bedøvelsen fortaget sig, før en ung, smuk sygeplejerske meddelte, at hun ville score ham. Faster nåede lige at få stram overlæbe, inden sygeplejersken fortsatte: 'Hvor ondt har du på en skala fra et til 10?,'" skriver Kirsten Dalby Rasmussen i denne udgave af '5 faglige minutter'.

Tema om genindlæggelser

Hver femte gamle patient indlægges igen

Mange ældre patienter flyttes hver uge frem og tilbage mellem hjemmet og hospitalet. Genindlæggelser af ældre patienter har været et velkendt problem i mange år, men alligevel er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af ældre, der ryger på hospitalet igen kort efter udskrivelsen. En ny økonomiaftale lægger fra årsskiftet mere pres på kommunerne for at forebygge de unødvendige indlæggelser.

Vi skal styrke det nære sundhedsvæsen

Anny Winther, formand for social- og sundhedsudvalget i KL, mener, at hjemmesygeplejerskerne vil komme til at spille en central rolle i kommunernes forebyggelsesindsats.

Flere sygeplejersker kan gøre en forskel

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen mener, det er nødvendigt for kommunerne at styrke forebyggelsesindsatsen for at nedbringe antallet af genindlæggelser.

Seks måder at forebygge på

Hverken kommuner eller regioner sidder på deres hænder og ser passivt til, mens problemet med genindlæggelser æder sig ind på deres økonomi. Adskillige initiativer har som direkte eller indirekte formål at forebygge fænomenet. Sygeplejersken bringer her et udpluk af mange interessante projekter og praksisser landet over, der spænder over alt fra omfattende samarbejder på tværs af sektorer til en lavpraktisk papskive. Nogle steder har man kunnet måle effekten, mens succesen andre steder blot kan aflæses i personalets og patienternes begejstring.

Videnskab og sygepleje

Mestring af sygdomsrelateret stress hos HIV-positive

Artiklen ”Overvejelser om åbenhed om hiv-status: Mestring af sygdomsrelateret stress hos hiv-positive” af Lotte Rodkjær, Morten Sodemann, Lars Østergaard og Kirsten Lomborg har tidligere været publiceret i Qualitative Health Research 2011; 21(9), 1249-1259. Artiklen publiceres på dansk i Sygeplejersken med tilladelse fra SAGE Publications, Inc. Copyright© (2011) by Sage Publications, Inc. Artiklen har været gennem dobbeltblindt review inden publicering i Qualitative Health Research.