En af os

Væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom. Sådan lyder sloganet i en landsdækkende kampagne, der skal løbe over fem år. Målet er afstigmatisering af psykisk sygdom.

Det er lettere at have et brækket ben end at melde ud, at man er eller har været psykisk syg. Sådan siger vi, og sådan bekræfter vi hinanden i, at det ikke kan være anderledes. 85 pct. af danskerne mener da også, at fysisk sygdom er mere acceptabelt end psykisk sygdom.

Psykisk sygdom er og bliver et privat anliggende. Men vi bestemmer selv, om det skal blive ved med at være sådan.

Hver femte dansker vil før eller siden få brug for hjælp pga. psykiske problemer, og for den kollega eller det familiemedlem, der bliver ramt, vil det være en lettelse ikke at skulle brygge historier sammen, der skal hindre omgivelserne i at gennemskue, at årsagen til sygefravær eller anderledes opførsel er psykisk nedsmeltning.

86 pct. af danskerne vil da også sætte pris på, at nære kolleger fortæller, hvis de har en psykisk sygdom, men arbejdsmarkedet skal samtidig blive bedre til at rumme mennesker med psykisk sygdom.

Heldigvis har kendte danskere gjort en indsats for at ændre på fordomme og stigmatisering. Skuespilleren Henning Jensen fortalte på en konference om læring i psykiatrien afholdt i september 2011 meget gribende om den første depression, han havde. Hans udgangspunkt er, at vi lever det liv, vi gør, som en konsekvens af det sind, vi har. Han oplevede selv, at omverdenen havde en middelalderlig reaktion på psykisk sygdom, og som en konsekvens sidder han i dag som medlem af Psykiatrifondens præsidium.

”Vi stigmatiserer os bort fra enhver samhørighed med disse mennesker,” mener han.

Men personalet på den psykiatriske afdeling, han havnede på til sidst, leverede en for ham ”livsafgørende humanistisk indsats”.

Henning Jensen er ikke hvem som helst, og han undgår formentlig bl.a. pga. sin åbenhed stigmatisering. Han har valgt modigt at bane vejen for, at det samme kan ske for andre psykisk syge, og dem vil der blive flere af.

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s prognoser forudsiger, at depression i 2020 vil være den næststørste sygdom i verden. Over 400.000 danskere er i dag i behandling med antidepressiv medicin, og det skønnes, at op imod en halv million personer lider af en eller anden form for psykisk sygdom.

Kampagnen ”En af os” består af landsdækkende aktiviteter, konferencer og senere et tv-program med arbejdstitlen ”Gal eller normal?”

Hvis man har lyst og tid til at give kampagnen et skub, er det muligt at blive ambassadør eller frivillig i kampagnen. På kampagnens hjemmeside kan man finde oplysninger eller videoer om pårørende, psykisk syge, unge, fagpersoner og kolleger og få gode råd til at bryde tavsheden.

Desuden er det muligt at finde diverse foreninger, der varetager psykisk syge menneskers interesser.

Kampagnen er sat i værk af Det Sociale Netværk af 2009, PsykiatriFonden, TrygFonden, regionerne, Danske Regioner, KL, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på www.en-af-os.dk

Emneord: 
Psykisk lidelse
Psykisk sundhed