Flere sygeplejersker kan gøre en forskel

Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen mener, det er nødvendigt for kommunerne at styrke forebyggelsesindsatsen for at nedbringe antallet af genindlæggelser.

Hvordan kan man styrke indsatsen for at forebygge genindlæggelser?

”Kommunerne skal have incitamenter til at sætte forebyggende tiltag i gang, og derfor er det godt, at de nu får mere økonomisk ansvar for at forebygge genindlæggelser.

De forebyggende tiltag kunne f.eks. være at følge patienter med kroniske lidelser tæt. Man kan gøre noget ud af at kontrollere dem løbende for sukkersyge, lungelidelser forhøjet blodtryk og lignende lidelser, og sygeplejerskerne kunne varetage den funktion i kraft af deres faglighed. Derfor er der brug for sygeplejersker, som specialiserer sig i kroniske lidelser.

Selvfølgelig ligger der også forebyggelsespotentialer i samarbejdet mellem regioner og kommuner, hvor man bl.a. i udskrivelsesfasen kan gøre meget for at undgå, at patienterne bliver indlagt igen. Jeg har selv oplevet gode eksempler rundt om i landet med kommunale visitatorer på sygehusene, som er med til at sikre, at patienterne får den rigtige udskrivelse og den rigtige hjælp, når de kommer hjem.

Også sygeplejersker, der besøger borgerne i hjemmet efter udskrivelsen sammen med en læge, kan gøre en forskel, fordi de kan indgå i en dialog med borgerne om, hvorfor de blev indlagt i første omgang. Det handler i høj grad om at tage sig tid til at finde ud af, hvordan vi undgår endnu en indlæggelse.”

Emneord: 
Kommune
Forebyggelse