Nyudskrevne borgere får besøg af hjemmesygeplejersken

Mellem sårpleje, medicindosering og andre vante opgaver har hjemmesygeplejerskerne i Gladsaxe en særlig forebyggende funktion: De besøger ældre borgere samme dag, som de kommer hjem fra sygehuset.

Sy-2011-19-26-1a
Hjemmesygeplejen kommer jævnlig hos Emil Wessel-Tolvig for at passe hans nefrostomikateter. I dag skal der også doseres. Foto: Søren Svendsen

Det kræver lidt overtalelse, før Sonja Laursen tager imod hjemmesygeplejerske Dorthe Melchiorsens tilbud om medicindosering til de første 14 dage efter hjemkomsten.

Sonja Laursen er 77 år og har klaret sig selv, indtil hun for 14 dage siden faldt og lå på gulvet i sin lejlighed i tre-fire døgn, som hun ikke husker ret meget fra. Nu er hun på benene igen.

Hun har ikke brækket noget, men hun har stadig ondt, og Dorthe Melchiorsen nævner, at hun vil få større bevægelsesfrihed, hvis hun tager de Panodil, der står på medicinlisten fra Herlev Hospital.

”Så det er en god idé, du tager dem fast i starten. Om et par uger kan du altid trappe ud af dem igen.”

Sonja Laursen har aldrig brudt sig om at tage en masse piller, men Dorthe Melchiorsens argumenter afgør sagen. Sonja Laursen vil nemlig gerne selv købe ind og lave mad, som hun plejer.

Hun er lige kommet ind ad døren sammen med ergoterapeut Sanne Andersen fra Herlev Hospitals Følge-hjem Team. Som det første har hun lavet kaffe til sine gæster, mens ergoterapeuten har kigget sig omkring i køkken og badeværelse. Nu sidder de og snakker om madlavning, vaskekælder, indkøb, eventuelle hjælpemidler osv.

Når borgere i Gladsaxe kommer hjem fra hospitalet, har afdelingen allerede været i kontakt med kommunens visitation, og der er tildelt hjælp efter de behov, der umiddelbart er synlige.

Men det kan være svært for hospitalet at vurdere, hvad borgerne kan hjemme hos sig selv, og kommunen kender ikke altid hjemmet i forvejen. I værste fald ender det med en genindlæggelse, fordi hjælpen ikke har været den rigtige. Det er baggrunden for, at Gladsaxe Kommune for to år siden begyndte at aflægge udskrivningsbesøg hos ældre medicinske patienter. Det er visitator, der vurderer, hvornår der er behov for et udskrivningsbesøg.

Sonja Laursen er kommet hjem så tidligt, at Dorthe Melchiorsen kan nå besøget i sin dagvagt. Ellers er det ofte aftensygeplejerskerne, der udfører udskrivningsbesøg, for erfaringen har vist, at det helst skal aflægges samme dag, som borgeren er kommet hjem.

”Når folk bliver genindlagt et par dage efter udskrivelsen, skyldes det jo ofte helt basale ting, væske, ernæring, medicin,” siger Dorthe Melchiorsen.

”Det er det helt grundlæggende, og det er steder, hvor vi kan gøre noget.”

Udskrivningsbesøgene er en del af en samlet kommunal indsats, der har reduceret antallet af genindlæggelser. På hospitalet er der i samme periode oprettet en Følge-hjem ordning, og Dorthe Melchiorsen er meget tilfreds med, at hun kunne nå ud til Sonja Laursen, mens Sanne Andersen fra Følge-hjem Teamet stadig var der.

At mødes hos borgeren er noget, som Følge-hjem Teamet og hjemmesygeplejen arbejder på at gøre til en fast del af samarbejdet.

”På den måde kan vi sikre en bedre overlevering af viden,” siger Dorthe Melchiorsen. 

Hvad er din bedste oplevelse med en borger i den sidste uges tid?

"At jeg nu er klar til at afslutte Ellen Nielsen, som jeg er kommet hos siden juni for at behandle sår og staseeksem efter en roseninfektion. Det er altid skønt at nå målene.”

Emneord: 
Forebyggelse
Hjemmesygepleje
Ældre