Sygeplejersken Årgang 2011 nr. 20

I dette nummer

Baggrund

Patienterne kan mere end vi tror

Sundhedsvæsenet skal innovere sig ud af de økonomiske udfordringer ved at flytte fokus fra patienternes problemer til deres egen kapacitet. Det mener Anna Birte Sparvath, chefsygeplejerske ved Hospitalsenheden Horsens.

Fag

To opfattelser af patientressourcer

Patientressourcer kan aktiveres og dermed give større patienttilfredshed, mener personalet i sundhedssektoren. Patienterne mener selv, at de, både af lyst og af bitter nødvendighed, kaster mange ressourcer ind i deres egen behandling. De peger på, at både personale og organisering af hospitalet kan være med til at passivisere patienterne.

Det kan redde liv at sætte fokus på dysfagi

En række sygdomme og almen svækkelse kan give problemer med at synke. Artiklen sætter fokus på dysfagi, så sygeplejersken på forskellige afdelinger på et hospital bliver opmærksom på de risici, der er forbundet med dysfagi, og de tiltag, der kan iværksættes.

Faglig information

Håndvask er bedre end antibiotika

Det infektionshygiejniske fokus blegner gennem uddannelsen, mener nogle sygeplejestuderende. Derfor er et valgfag med infektionshygiejne som omdrejningspunkt yderst relevant, ikke mindst af hensyn til problemer med resistente bakterier.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Vi tager det op på stuegang

Fru Nielsen, hr. Hansen og frøken Jensen har ikke mødt den rigtige sygeplejerske. De har problemer med udskillelse og indtag af mad og drikke, sygeplejens kerneområder, og alligevel bliver det en lægelig opgave at udrede og behandle deres problemer.

Tema om sygeplejerskers arbejdsglæde

Stressede sygeplejersker bliver coachet i bedring

Øget arbejdspres var en central årsag til, at sygeplejerske Elsebeth Due-Jensen gik ned med stress for et år siden. Dengang sendte arbejdspladsen hende til en coach, og hun lærte redskaber til at håndtere en stresset hverdag. Det blev hendes redning.

Faglig udvikling er en værdifuld gave

Faglige problemstillinger i alle afskygninger er til diskussion, når sygeplejerskerne på Onkologisk Sengeafsnit på Vejle Sygehus hver tirsdag holder sygeplejekonferencer. I halvandet år har konferencerne været strukturerede af en facilitator, der skal styre tid og fokus. Det har gjort det faglige udbytte større, mener sygeplejerske Hanne Spelling.

Teori og praksis

Nye resistente bakterier forebygges med gamle metoder

Antibiotikaforbruget og ikke mindst valget af antibiotika spiller en central rolle for resistensudviklingen, som er blevet et stigende sundhedsproblem. Artiklen beskriver udviklingen af resistente bakterier og forebyggelse af spredning af disse bakterier. Artiklen har fokus på de infektionshygiejniske forebyggende foranstaltninger, som beskrives i nationale infektionshygiejniske vejledninger. Artiklen er fagfællebedømt.