”Det er jo ikke raketvidenskab”

Næstved Sygehus har som et af de første sygehuse herhjemme implementeret en tjekliste på operationsgangen.

SY-2011-21-36-1a

Anæstesisygeplejerske på Næstved Sygehus, Marianne Nielsen (blå hætte i midten), har arbejdet med tjeklisten. Tjeklisten er afprøvet ved ca. 4.000 operationer på otte hospitaler verden over, hvor dødelighed og komplikationer er dokumenteret reduceret signifikant. Næstved Sygehus arbejder nu på at få antallet af operationer, hvor tjeklisten har fået 100 pct. besvarelser, op over 90 pct. Foto: Hanne Loop 

I sommeren 2009 påbegyndte Næstved Sygehus en pilottest af en kirurgisk tjekliste, der skal sikre, at operationsteam gennemgår sikkerhedstjek i tre faser – før patienten bedøves, før operationen går i gang og efter operationen. Listen skal også sikre god kommunikation blandt medlemmerne af operationsteamet.

Pilottesten på Næstved Sygehus foregik inden for det urologiske speciale, og den involverede personalegruppe fik undervisning i de basale processer omkring at bruge tjeklisten.

”Det er ikke nok bare at krydse et punkt af på listen. Folk skal have samme opfattelse af, hvad det punkt indebærer. Nogle af punkterne på listen er komplicerede, fordi der ligger en hel procedure bagved, men ofte var det jo procedurer, vi i forvejen gjorde eller skulle gøre, så det er jo ikke raketvidenskab,” siger Jens Anders Bach Hoelgaard, operationssygeplejerske med funktion som kvalitetsansvarlig for operationspersonalet på Næstved Sygehus.

Pilottesten førte til flere lokale justeringer af listen, bl.a. er der indført et felt sidst i skemaet til bemærkninger, så operationsteamet har mulighed for at beskrive eventuelle uforudsete hændelser.

I efteråret 2009 efter tre-fire måneders test blev tjeklisten implementeret i stor skala på Næstved Sygehus, og det gik forholdsvis gnidningsfrit.

”Tjeklisten er et universalt redskab, men det er vigtigt, at folk selv får lov til at arbejde med den, lære den at kende og justere lidt på den,” tilråder Jens Anders Bach Hoelgaard.

Læs mere

I Sygeplejersken nr. 14 fortæller anæstesisygeplejerske Marianne Nielsen om, hvordan det er at arbejde med tjeklisten på Næstved Sygehus. Læs artiklen Tjekliste giver tryghed og teamånd

I samme nummer af bladet kan du læse artiklen ”Patientsikkerhed på operationsstuen” af assisterende afdelingssygeplejerske Susanne Skovsø Petersen. Artiklen handler om baggrunden for og implementeringen af tjeklisten og processen med at justere den efter lokale forhold på Hvidovre Hospital.

Emneord: 
Operation
Patientsikkerhed