Sygeplejersken Årgang 2011 nr. 3

I dette nummer

Baggrund

HIV er en hemmelighed

20-årige Sasja er en af de stadigt flere helt almindelige unge russere, der smittes med hiv. Aids-epidemien i Rusland vokser i øjeblikket hurtigere end i Afrika, og eksperterne frygter en katastrofe, fordi sygdommen er så tabubelagt, og myndighederne negligerer forebyggelsen.

Datafangst i sygeplejerskekonsultationen

Lægecenter Korsør overvåger behandlingen af diabetespatienter og andre med kroniske lidelser elektronisk. En del af opgaven ligger hos de fem sygeplejersker.

Fag

Motion har positive effekter for kræftramte

Artiklen beskriver et projekt med motion på Onkologisk Afdeling. Efterfølgende er effekt og tilfredshed med motionstilbuddene kortlagt ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse med 44 informanter. Resultatet var, at patienterne var meget tilfredse med motionsmulighederne, og motion er i dag et fast tilbud til både indlagte og ambulante patienter. Sidstnævnte gruppe i Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Århus.

Teamtræning redder liv

Artiklen beskriver udviklingen af en teamtræningsdag på Hvidovre Hospitals børneafdeling. Evaluering af dagen viser, at personalet føler sig fagligt og personligt bedre rustet end tidligere til at modtage akut og kritisk syge børn, samt at arbejdsglæden i afdelingen er blevet større.

Faglig information

Klinisk retningslinje om mundpleje

Artiklen beskriver en ny klinisk retningslinje for mundpleje, som sætter fokus på screening af mundhulen og forebyggelse af bl.a. pneumoni vha. korrekt mundpleje.

Sygepleje til mænd skal være anderledes

Sygepleje til mænd kan og skal adskille sig fra sygepleje til kvinder for at inddrage mændene i plejen på deres egne præmisser. Artiklen er baseret på forfatterens bachelorprojekt.

Vågn op med blæren i behold

Artiklen beskriver et projekt omhandlende urinretention hos spinalbedøvede patienter udarbejdet på et opvågningsafsnit. Projektets konklusion har ført til en anbefaling om kateteranlæggelse, men denne anbefaling er endnu ikke godkendt.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Den stationære gamle kone

Marie er 81 år. Hun har mistet sin mand og har svært ved at komme videre i livet. Hun har fået stillet diagnosen Alzheimer og er i medicinsk behandling suppleret med hjertemedicin. Hun bor i eget hus og klarer sig selv med hjælp fra to døtre. Hjemmesygeplejersken doserer medicin hver 14. dag.

Boganmeldelser

Læs bl.a. anmeldelser af "Frivillighedens velfærdssamfund" og "Når vi skal dø - 8 historier om livets afslutning".

5 faglige minutter: Jeg siger det til mor

"Når man siger det til mor, bliver det gjort i afmagt, og sikkert også fordi modet til en saglig konfrontation med den rigtige part mangler, træningen på konflikternes agilitybane har ganske enkelt været for ringe."

Tema om vold

Spørg ved den mindste mistanke om vold

I seks år levede sygeplejersken Stine i et forhold domineret af psykisk og fysisk vold. Hun var i kontakt med sundhedsvæsenet flere gange, men ikke en eneste gang spurgte læger eller sygeplejersker, om alt var o.k. Hun opfordrer kollegerne til at reagere og spørge ved selv den mindste mistanke.

Derfor bliver kvinden

Voldsramte kvinder ved inderst inde, at det er et voldeligt og forkert forhold, de lever i. Alligevel bliver de hos manden. Volden gør, at kvinderne bliver isoleret og får nedbrudt deres selvværd og opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert.

Bedre behandling til børnene

Tidlig opsporing og ikke mindst korrekt behandling er altafgørende, når det kommer til at sikre børnenes tarv i voldsramte familier. Sundhedsplejersker i Skanderborg Kommune har været med til at udvikle tilbud til berørte familier og ikke mindst børnene.