Sygeplejersken Årgang 2011 nr. 4

I dette nummer

Baggrund

Ortogeriatri fik antallet af sengedage til at styrtdykke

På OUH Svendborg Sygehus har et tværfagligt ortogeriatrisk sengeafsnit halveret antallet af sengedage pr. patient. De ældre patienter med hoftenære brud oplever behandlingsforløbene som gode, og det meste personale sætter nu også pris på arbejdet med de komplekse og plejetunge patienter.

Her ydes sygepleje med ørerne

Præhospitalet i Region Midtjylland har ingen indlagte patienter, og sygeplejerskerne yder primært sygepleje via telefonen. Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen var med på en lytter, da hun tog i klinik på vagtcentralen i Skejby.

Fag

Kommunalreformen skaber ændrede patientforløb for apopleksiramte

Et projekt har identificeret de sårbare steder i patientforløb for apopleksipatienter på tværs af sektorer. Projektet har betydet, at forløbet nu er nøje beskrevet, og at det er klart defineret, hvilke opgaver kommune og hospital hver især skal tage sig af.

Afklemning af hæmaturikatetre har ingen effekt

Afklemning af hæmaturikatetre før fjernelse havde ikke den forventede effekt, viser et projekt fra Randers. Men projektet betød, at der blev udarbejdet en skriftlig vejledning i at fjerne hæmaturikatetre, og at projektgruppen blev klogere på forskningsprocessen.

Sæbe til personlig hygiejne

Artiklen beskriver sæbens historie og virkning. Desuden nævnes de krav, man som forbruger og sygeplejerske bør stille til sæbe.

Sæbe frarådes ved rensning af sår

Artiklen beskriver anbefalingerne i en ny klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. Et væsentligt budskab er, at sæbe bør udgå af sortimentet til sårrensning.

Faglig information

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Regionshøns uden jordforbindelse

"Det er logik for burhøns, at der skal være en balance mellem indtægter og udgifter. Men hvad er det for nogle burhøns, vi har til at styre pengesagerne, og hvorfor er det sygeplejerskerne, der skal betale for hønsenes elendige økonomistyring?" skriver sygeplejerske Steffen Hogg Christensen i denne udgave af '5 faglige minutter'.

Tema om fattigdom

Børn isoleres, når familien ikke har råd

Fattigdommen er rykket ud på landet. Sundhedsplejersker fra syv landkommuner fortæller her, hvordan børn i dagens Danmark vokser op i fugtige og usunde boliger, bliver socialt isolerede og må kæmpe med helbredsproblemer som overvægt, infektionssygdomme og allergi.

Øget armod i landkommunerne

Forholdene for de fattige børn i landområderne er blevet sværere, fordi familierne er hægtet af fællesskabet på en anden måde end tidligere, siger formanden for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, som selv voksede op under vanskelige vilkår på Vestlolland.

Samarbejde på tværs er nødvendigt

Sundhedsplejerskerne spiller en væsentlig rolle i forhold til de fattige familier, og samarbejdet skal styrkes på tværs af sektorer, mener formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Børnepengene går til regninger

Det er ikke let at give børnene den barndom, man gerne vil, når familiens økonomi skranter. Med en høj husleje i et dårligt vedligeholdt hus, fire hjemmeboende børn og intet arbejde er Lonnie Helen Hansen én af de mange forældre i dagens Danmark, der kæmper for at få enderne til at hænge sammen.

Katastofalt at skære i antallet af hjemmebesøg

Langeland er en af de kommuner med flest fattige børn, og fattigdommen rammer børnenes trivsel. Hyppige hjemmebesøg og tæt personlig kontakt til familierne er afgørende, hvis børnene og deres familier skal hjælpes, mener øens sundhedsplejersker.