Sygeplejersker tager mindre på end gennemsnittet

Der bliver flere og flere overvægtige danskere. Det gælder også for sygeplejersker, men sygeplejerskerne tager mindre på end kvinder generelt, viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejerskekohorte.

I 2010 var 32 pct. af danske kvinder over 60 år overvægtige, og 14 pct. var svært overvægtige. Til sammenligning var der blandt sygeplejersker over 60 år ”kun” 25 pct. overvægtige og 9 pct. svært i 2009.

Ifølge professor ved Statens Institut for Folkesundhed og konstitueret leder af Institut for Sygdomsforebyggelse på Bispebjerg Hospital, Berit Heitmann, afspejler tallene to klare tendenser i samfundet. Overvægt bliver mere og mere udbredt i alle samfunds- og aldersgrupper, men forekomsten er mindst blandt uddannede.

”I dag spiser vi mere og bevæger os mindre end generationerne før os, og de af os, der er genetisk disponerede for overvægt, reagerer ved at tage på,” forklarer hun.

Hun vurderer, at måske 30 pct. af befolkningen er genetisk disponeret for fedme, og at det ikke kun er mere mad og mindre bevægelse, der kan udløse deres vægtstigning. Vi får også mere medicin, flere fremmede stoffer i miljøet, og vi drikker mere.

”Og så er der det sociale aspekt: Folk med en uddannelse – som sygeplejersker – tager mindre på end folk uden en uddannelse. Det afspejler, at uddannede har mere overskud til også at tage sig af deres kroppe, og at de er underlagt et større pres for at holde sig slanke,” siger Berit Heitmann. 

13.000 sygeplejersker spurgt

Den Danske Sygeplejerskekohorte blev etableret i 1993 for kvindelige medlemmer af Dansk Sygeplejeråd over 44 år. En kohorte er en kvantitativ undersøgelse, der følger den samme gruppe respondenter over længere tid. Ved den seneste undersøgelse i 2009 blev knap 13.000 sygeplejersker spurgt om deres sundhedsvaner, hvoraf 11.000 svarede.
Kohorten er inspireret af det amerikanske forskningsprojekt The Nurses’ Health Study, der startede i 1976, og er på verdensplan en af få kohorter af kvinder.

Natarbejde forbindes med overvægt

Sygeplejersker har nok en uddannelse, men de har også ofte natarbejde, som af flere forskere forbindes med øget overvægt.
”Vi ved, at der er flere overvægtige blandt folk med natarbejde, men vi ved ikke helt hvorfor. Nogle forskningsresultater peger på, at der sker noget rent fysiologisk med kroppen, når man bryder døgnrytmen; at stofskiftet bliver påvirket, når man spiser uregelmæssigt. Det kan have betydning for vægten,” forklarer seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Anne Helene Garde.

Hvis sygeplejersker bliver overvægtige af natarbejde, er det altså ikke så meget, at det kan ses i de nye tal over faggruppens udvikling i vægt.
SY-2012-11-12a
SY-2012-11-12b

Emneord: 
Vægt
Overvægt
Sundhedspersonale