Smerten er sygdommen

FUNKTIONELLE LIDELSER. 40.000-50.000 voksne danskere har en svær funktionel sygdom som fibromyalgi, irritabel tyktarm eller kronisk træthedssyndrom. Op mod 250.000-300.000 lider af en let til svær funktionel sygdom. Patienterne bliver kaldt sundhedsvæsenets B-hold.

SY-2012-03-22-1a
Attribution 
Foto: Anne-Li Engström
Tilbuddene til fibromyalgipatienter, som Sygeplejersken har fokus på i dette tema om funktionelle lidelser, er nærmest ikke-eksisterende, og de begrænser sig til smertebehandling enten hos egen læge eller på en af de få smerteklinikker i landet. Patienterne oplever ofte at blive mødt med mistro, ikke mindst i socialsektoren. Men på Frederiksberg Hospital bliver fibromyalgipatienter modtaget med respekt af personer i hvide kitler. Her lærer de at leve med en sygdom, man ikke kender årsagen til, og som heller ikke kan helbredes.

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik på Århus Universitetshospital har en anden indgangsvinkel til, hvordan patienterne lærer at mestre sygdommen. Her viser helt nye forskningsresultater, at kognitiv terapi har effekt på de fysiske symptomer som f.eks. irritabel tyktarm og uforklarlige smerter. Læs i dette tema om den nyeste viden inden for mestring af funktionel sygdom.  

Emneord: 
Behandling
Forskning
Funktionshæmning
Smerte
Sygdom