Sæt fart på uddannelsen

Tiden er inde til at tage de sidste vigtige skridt fra ord til handling, så endnu flere sygeplejersker får adgang til at videreuddanne sig, mener næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg.

Det er glædeligt, at politikere og ledelser i mange regioner og kommuner bakker op om sygeplejerskernes udbredte ønsker om opkvalificering til gavn for patienter og borgere. Der er i de seneste år sket en positiv udvikling på den front. Senest med Kommunernes Landsforenings sundhedspolitiske udspil, der lægger op til opkvalificering af sygeplejerskerne, siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd. Nu er tiden inde til at sætte fart på udviklingen i praksis, mener hun og peger på tre afgørende faktorer:

  • Der er brug for flere specialuddannelser, og specialuddannelserne skal indpasses i det øvrige uddannelsessystem på niveau med en master
  • Efterspørgslen efter sygeplejersker, der har videreuddannet sig, skal være synlig og reel
  • Mellemlederne skal involveres mere i udviklingen, for det er dem, som i praksis har nøglen til at få folk af sted.

Flere specialuddannelser

I dag findes der 5-6 specialuddannelser, og det matcher ikke behovet i et stadigt mere specialiseret sundhedsvæsen, mener Dorte Steenberg. Derfor skal der udvikles flere specialuddannelser, og de skal indpasses i det meritsystem, der i øvrigt er i uddannelsessystemet. En specialuddannelse skal svare til en masteruddannelse og dermed åbne vejen videre til kandidat og ph.d. 

”Vi kæmper for at få flere specialuddannelser på masterniveau, og det synes vi er rigtig vigtigt for, at sundhedsvæsenet udvikler sig løbende,” siger Dorte Steenberg.

Samtidig skal specialuddannelserne bevare en tæt relation til klinikken, mener hun: ”Vi mener, at videreuddannelser skal være tæt på patienterne. Det er ikke meningen, at der skal uddannes akademiske sygeplejersker, som er langt væk fra sygeplejen. Vi skal uddanne sygeplejersker, som er med til at hæve niveauet af sygeplejen ved hjælp af akademisk viden.”

Synlig efterspørgsel

Vigtigt er det også, at der faktisk er job til de sygeplejersker, der videreuddanner sig, og det skal være job, hvor deres nye viden kommer i spil, mener Dorte Steenberg. I regionerne er der efterhånden en stillingsstruktur med forsknings- og udviklingssygeplejersker, og det er godt. Nu er det kommunernes tur til at etablere en stillingsstruktur, der indplacerer sygeplejersker med lang uddannelse i passende rammer.

”Det kan holde sygeplejersker tilbage fra at gå i gang med en uddannelse, hvis de ikke kan få øje på de stillinger, hvor de kan bruge deres viden efterfølgende,” siger Dorte Steenberg.

Hun opfordrer desuden arbejdsgiverne til at synliggøre ønsket om videreuddannelse i stillingsopslagene. Der er i dag for langt imellem en synlig efterspørgsel efter højtuddannede sygeplejersker, mener hun.

Mellemlederne på banen

Mens politikere og topchefer i regioner og kommuner efterspørger mere uddannelse, kniber det nogle steder i praksis med opbakning til videreuddannelser på ledelsesniveauer længere nede, mener Dorte Steenberg. Jo tættere man kommer på hverdagens kontakt med borgere og patienter, desto mere konkret bliver de praktiske udfordringer ved at sende sygeplejersker på ”skolebænken”. Derfor er der brug for oplysning af og opmuntring til mellemlederniveauet for at få flere af sted.

Dorte Steenberg siger: ”Det er vigtigt, at ledere længere nede i systemet bliver klar over, hvad man kan bruge sygeplejersker med akademiske kompetencer på master- eller kandidatniveau til. Det er vigtigt, fordi det er disse ledere, der gør udviklingen mulig i praksis.”

Emneord: 
Uddannelse
Efter- og videreuddannelse