Skaf flere job til specialisterne

Det er en ledelsesopgave i regionerne at få skabt plads til akademisk uddannede sygeplejersker, mener forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton.

SY-2012-04-25-1a
Foto: iStock

Bibi Hølge-Hazelton, forskningsleder på Sygehus Nord i Region Sjælland, har i en spørgeundersøgelse med 600 sygeplejersker undersøgt barriererne for, at sygplejersker tager videregående uddannelse.

”Det er afgørende for sygplejerskernes valg af videreuddannelse, at de kan få tid til studierne, og at de kan se en fremtid for sig selv, hvor de bruger de kompetencer, de opnår,” siger hun.

”Hvis du ikke kan se, at du kan bruge din indsigt til noget bagefter, er det en væsentlig barriere for at gå i gang. Og prøv engang at se i stillingsannoncerne. Der er ikke mange job til kandidater. Jeg bliver også kontaktet af forskeruddannede, som fortæller, at de ikke kan få job.”

Bibi Hølge-Hazelton mener, at det er en vigtig ledelsesopgave i regionerne at få skabt plads til akademisk uddannede sygeplejersker. Det er i dag erkendt i toppen af regionerne, at der er brug for sygeplejersker med master-, kandidat- og ph.d.-grad til at udvikle hospitaler, der har en stærk tværfaglighed, siger hun. Men det kniber med at få skabt plads til de højtuddannede på afdelingerne.

Topledelsen skal bakke op

Mellemlederne spiller en afgørende og overset rolle for, at det lykkes at løfte uddannelsesniveauet blandt sygeplejersker, siger Bibi Hølge-Hazelton.

”Ud over at der skal være en topledelse, der bakker op, så er der brug for, at mellemlederne kan og vil understøtte udviklingen. Det er afdelingssygeplejerskerne, som skal undvære folk i hverdagen, når de skal på uddannelse, og det er dem, som skal bidrage til, at sygeplejerskerne kan få deres nye viden og indsigt i spil i hverdagen bagefter,” siger Bibi Hølge-Hazelton, der selv er cand.cur., ph.d. og forskningslektor ved Københavns Universitet.

Hun håber, at det vil fremme søgningen til cand.cur.-uddannelsen, at Aarhus Universitet fra efteråret 2012 udbyder den i København. Desuden vil det kunne øge søgningen til kandidatuddannelserne, hvis de – ligesom masteruddannelserne – bliver udbudt som deltidsuddannelser, siger Bibi Hølge-Hazelton. Det er nemlig de færreste forundt at have økonomi til at studere på fuld tid. 

Der er brug for flere kandidater, hvis antallet af sygeplejersker med ph.d. skal op. Man skal nemlig have en kandidatgrad for at være kvalificeret til ph.d.-studier.

Kommunerne har brug for højtuddannede

Også kommunerne har brug for flere sygeplejersker med en videregående uddannelse for at udvikle gode tilbud inden for områder som rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse, mener Marianne Mahler. Hun er sygeplejefaglig konsulent i landets største kommune, København. Også her har ledelsen erkendt behovet for videreuddannelse, men det kræver god og lang forberedelse fra ledelsens side at få sygeplejerskerne til at læse videre.

”Penge gør det ikke alene. Vi har haft en periode, hvor der var bevillinger, men der var ingen målrettet strategi, og sygeplejerskerne greb ikke bolden. Pengene blev ikke brugt, og vi havde nok ikke forberedt det godt nok,” siger Marianne Mahler.

Grundig orientering om mulighederne, individuelle drøftelser med afstemning af den enkeltes og arbejdspladsens behov, gode praktiske rammer for studiet og fleksible betingelser på jobbet undervejs. Det er nogle af de faktorer, man i København skal blive bedre til, påpeger Marianne Mahler.

”Jeg er helt klart optimist. Jeg tror, flere vil tage en videregående uddannelse i de kommende år, og det vil komme borgerne til gavn,” siger hun.

Emneord: 
Uddannelse
Efter- og videreuddannelse