Sygeplejersken Årgang 2012 nr. 7

I dette nummer

Baggrund

(Al) magt til sygeplejerskerne

Magt, penge og gode relationer. EU-lobbyist Paul De Raeve sikrer Europas sygeplejersker indflydelse på de politiske beslutninger. Hans baggrund som sygeplejerske er særdeles nyttig, for lobbyarbejde handler om at analysere, hvorfor folk gør, som de gør, og så planlægge forud.

Fædre screenes for fødselsdepression

I sundhedsplejen på Nørrebro er det ikke kun mødre, der bliver screenet for fødselsdepression. Siden 2010 har også fædrene været med, når sundhedsplejersken kommer på tomånedersbesøg. Sundhedsplejerskerne får på den måde bedre indblik i hele familiens velbefindende.

Fag

Viden om livet med nye lunger

Interview med fem lungetransplanterede patienter viste, at plejen kunne optimeres, hvis sygeplejerskerne var mere bevidste om planlægning af udskrivelsessamtalen med patienterne. Desuden kom det frem, at patienterne i høj grad søgte råd og vejledning hos personalet og blandt medpatienterne samt i nogen grad på nettet. Der var ikke behov for at etablere en transplantations-café med erfaringsudveksling, vejledning og rådgivning, idet patienterne udvekslede erfaringer med hinanden både under og efter indlæggelsen.

Faglig information

Medinddragelse – en god idé?

En selvstændig, effektiv patient, der udtrykker adækvate behov og ønsker for eget hospitalsforløb. En patient, der tager ansvar for egen sundhed og er aktiv i eget patientforløb. Det er normerne for den perfekte patient. Men ikke alle patienter har mulighed for at agere, som normerne tilskriver, og derfor kan man diskutere, om hospitalsvæsenet inddrager patienterne og er med til at skabe lighed.

Effekt af Cognitive Adaptation Training i tidlige interventionsteam

En ph.d.-afhandling havde til formål at evaluere effekten af Cognitive Adaptation Training (CAT) + standardbehandling versus standardbehandling med fokus på sociale funktioner, symptomer, tilbagefald, genindlæggelser og livskvalitet hos ambulante patienter med skizofreni. Studiet viste ikke en lige så klar indikation af, at CAT er i stand til at forbedre sociale funktioner, som påvist ved tidligere studier, men viste forbedringer på andre parametre.

I HVERT NUMMER

Boganmeldelser

Anmeldelser af bl.a. 'Kvindestemmer - Liv og kræft' og 'Udfordringer til rehabilitering i Danmark'

Studerende i praksis: Elevatoretik for hvidklædte

Når man bærer uniform og navneskilt, skal man overveje, hvad man siger i en elevator, hvor der også er almindelige borgere og patienter. Det er ikke alle, som synes, det er charmerende at høre, at sygeplejersken er så træt, at det er uforsvarligt, at hun er på arbejde.

Tema om tuberkulose

En gammel dræber vinder frem

TUBERKULOSE. Tuberkulose spreder sig blandt socialt udsatte borgere, fordi sundhedspersonale glemmer, at sygdommen stadig findes. Danmark lever dermed ikke op til internationale standarder, og vi kan ikke sammenligne os med vores nabolande. Hvis smitten skal under kontrol, kræver det forbedret smitteopsporing og øget opmærksomhed fra myndighederne.

På sporet af tuberkulose

For at standse tuberkulosesmitten skal læger og sygeplejersker lede efter smittekilder og potentielt smittede personer. Det kræver fleksibilitet og alternative løsninger, men også modet til at granske patientens privatliv.