Sygeplejersken Årgang 2012 nr. 8

I dette nummer

Baggrund

Prioritering sker for tilfældigt

PRIORITERING. Når én patient tilbydes behandling, er der en anden, som må vente eller ikke får. I Danmark foregår prioriteringerne i mange fora og ofte for lukkede døre.

Flowmaster formindsker forstyrrelser

Når én patient tilbydes behandling, er der en anden, som må vente eller ikke får. Landene omkring os har oprettet råd eller institutter, som prioriterer sundhedsydelserne. I Danmark foregår prioriteringen i mange fora og ofte for lukkede døre.

Fag

Intensiv opfølgning hjælper psykisk syge

Psykisk syge skrøbelige patienter kan profitere af målrettet, struktureret efterbehandling i ambulant regi efter en indlæggelse. Et projekt i Psykiatrisk Center Ballerup har elimineret ventetid og givet patienter med f.eks. depression en bedre livskvalitet.

Lærende møder – fra vision til virkelighed

Trænger møderne til engagement og energi? Artiklen beskriver, hvordan en læreproces førte til en ny mødekultur på ”Fællesmødet”, et lærende møde for sygeplejefaglige ledere og stabsmedarbejdere på hjertecentret på Rigshospitalet.

Faglig information

Identifikation af smerte hos apopleksipatienten

Ekspertsygeplejersken anvender flere typer viden, når hun skal kortlægge apopleksipatientens smerter. Når patienten har sproglige forstyrrelser, er både pårørende, teoretisk viden, klinisk erfaring og intuition i spil for at tolke patientens eventuelle smerter, viser interview med to sygeplejersker.

Den akut syge patients vej gennem systemet

En sygeplejerske svarer telefonen døgnet rundt, når en patient skal indlægges akut på Hospitalsenheden Midt. Sygeplejersken aftaler den akutte indlæggelse med den visiterende instans. Samtidig tager sygeplejersken og den indlæggende læge stilling til, om patienten i stedet kan visiteres til en subakut tid i en af Regionshospitalet Viborgs ambulatorier.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: En dyr dame

En dårlig oplevelse med sundhedsvæsenet bliver fortalt om og om igen, fordi den har bidt sig fast og ikke har tænkt sig at give slip igen.

Studerende i praksis: I klinik i hjemmeplejen med et åbent sind

Midaldrende hjemmesygeplejersker doserer medicin til ældre damer i nydelige hjem. Sådan så den sygeplejestuderende sit kommende kliniske undervisningssted for sig, men hun fik ryddet op i sine fordomme og begyndte at udvikle sig til den sygeplejerske, hun ønsker at være.

Tema om hjemmesygepleje

København opruster hjemmesygeplejen

I de seneste år har Københavns Kommune ansat 80 ekstra hjemmesygeplejersker. I mange hjem erstatter de social- og sundhedsassistenter, som i stedet skal give hjemmehjælpen et fagligt løft.

Nul fejl i medicinhåndteringen

Københavns Kommune vil ikke acceptere medicinfejl. Det mål forfølger hjemmesygeplejen bl.a. med bedre tid til dosering og bedre kommunikation med borgerens læge.

Tema om Roskilde Festival og sygepleje

Festivalarbejde giver fagligt fortrin

Rutine i akutsygepleje og masser af patientkontakt er et brugbart supplement til sygeplejestudiet. Det har to frivillige hos EventSafety erfaret gennem deres arbejde på Roskilde Festival.

Holdånd fastholder sygeplejersker bag scenen

Is til en forstuvet fod henter de i baren. For sygeplejerskerne i MedCrewet bag Orange Scene kan det være nødvendigt at improvisere, når de plejer festivalsgæster. Forholdene er primitive, men holdånden er veludviklet. Derfor kommer lægerne og sygeplejerskerne igen år efter år.

Synlige sygeplejersker skaber tryghed

Der bliver uddelt mange panodiler og gode råd fra de seks frivillige læger og sygeplejersker i det mobile hold på Roskilde Festival. De går rundt og er synlige på festivalspladsen, og det skaber tryghed for gæsterne.

Høj puls og store pupiller

De frivillige sygeplejersker på Roskilde Festival får erfaring med stofpåvirkede unge, som de kan bruge i deres daglige arbejde.

Festival vil have flere omsorgseksperter

Ventetiden var lang på skadestuen på Roskilde Festival, og de frivillige sygeplejersker havde dobbelt så travlt i år sammenlignet med sidste år. Nu vil festivalen rekruttere flere sygeplejersker.

”Det er lidt som en krigszone”

Ånden på festivalen er den samme, selvom der er mere fokus på sikkerheden, mener Birgitte Hansen, som i 25 år har været frivillig sygeplejerske på Roskilde Festival. I år var dog sidste gang.