Sygeplejersken Årgang 2012 nr. 9

I dette nummer

Baggrund

Med sødt skal sår bekæmpes

På Mændenes Hjem i København plejer sygeplejerskerne sårene med honning, og det virker så effektivt og hurtigt, at patienterne nu selv kommer for at få det helende stads smurt på kroppen.

Fag

Konkret informationssøgning giver de bedste resultater

Sygeplejestuderende skal opleve, at informationssøgning er relevant for deres opgaveskrivning, og øvelser med udgangspunkt i en struktureret søgning kan give blod på tanden. Det viser en mindre undersøgelse af sygeplejestuderendes udbytte af vejledning og undervisning i informationssøgning. På VIA UC Silkeborg samarbejder bibliotekar og undervisere om undervisningen.

Dialog og anerkendelse minimerer konflikter

Et kursus i anerkendende kommunikation for social- og sundhedshjælpere var med til at ændre kulturen i Sundhedscenter Ceres i Horsens Kommune. Personalet føler sig bedre klædt på til at håndtere potentielt konfliktfyldte situationer, og tonen er blevet mindre hård.

Smertevurdering hos personer med demens

En mindre undersøgelse viser, at demente tilsyneladende selv er i stand til at vurdere og angive smerter ved hjælp af selvvurderingssmerteskalaer. Otte patienter med demens deltog i undersøgelsen, som omfattede brug af tre skalaer. Artiklen er baseret på et bachelorprojekt.

Komité belyser lokale etiske dilemmaer

Artiklen beskriver etiske dilemmaer analyseret i Lokal Klinisk Etisk Komité ved Aalborg Sygehus, erfaringer med komitéen og anbefalinger til det videre komitéarbejde.

Faglig information

Vi skal fortælle om succeserne

Sygeplejersker er eksperter i sygepleje, når de er dygtige til patientpleje, ikke når de er dygtige til sygeplejerskepleje eller medicinjustering. Dette var budskabet til deltagerne i Dasys’ jubilæumskonference den 11. juni i Tivoli’s Kongrescenter.

Forberedelsesstue effektiviserer patientforløb

På operationsafdelingen skabte det længere ventetid, når patienten skulle have anlagt regional anæstesi ved ankomsten til operationsstuen. Derfor var der behov for at reorganisere arbejdsgangen for at opnå bedre og mere effektive patientforløb.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Pårørende som vidner til akut behandling

En mand, der er under palliativ strålebehandling bliver akut dårlig. Skal sygeplejersken hente hustruen og datteren, som befinder sig i nærheden af behandlingsrummet, så de kan støtte patienten, når han kommer til sig selv?

POR3T af studielivet

I de kommende uger begynder knap 3.300 nye studerende på det populære sygeplejestudie rundt omkring i landet. Sygeplejersken har mødt en nyuddannet sygeplejerske og to studerende, der alle har tilknytning til landets ældste sygeplejeskole: UC Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, der næste år kan fejre 150-års jubilæum.

Tema om patientsikkerhed

Man redder liv på den konto

På Kirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens opfanger rutinemæssige målinger af patientens vitale værdier tidlige faresignaler.

Klog af skade

Vi skal dokumentere alt. Det er en unik mulighed for at lære af egen praksis, siger sygeplejerske Anne Marie Kodal, Hillerød Hospital, hvor man hver måned tager stikprøver på patientjournaler.

Dyneløftere udryddede tryksår

Vi finder ting nu, som vi ikke tidligere har opfattet som tryksår, siger afdelingssygeplejerske Bente Ringgaard, Sygehus Thy-Mors.

De kigger hinanden over skulderen

Indførelsen af bl.a. en tjekliste til at opnå ”sikker kirurgi” har været en udfordring på to operationsgange på Kolding Sygehus, men til gavn for personale og patienter.

Teori og praksis

Når sår lugter

Sår, der lugter, er en udfordring for både sygeplejersker, pårørende og patienten, som har såret. Optimering af sårbehandlingen, rensning af såroverfladen, hyppig udluftning og neutralisering af ubehagelig lugt kan øge livskvaliteten for patienten og lette kontakten til pårørende.