Sygeplejersken Årgang 2013 nr. 11

I dette nummer

Baggrund

Akutpersonale lærer at nedtrappe konflikter

Region Hovedstaden sender i øjeblikket sygeplejersker og andet personale i regionens akutklinikker og -modtagelser på kursus i konflikthåndtering. Spild af tid, siger få kursister, mens langt hovedparten mener, at kurset giver dem nye redskaber og ikke mindst anledning til at reflektere over egne roller i en konflikt.

Sygepleje uden manual

Randi Negendahl og Jette Berg har hjemløsemiljøet i København som arbejdsplads. Jobbet i Region Hovedstadens psykiatriske gadeplansteam er sker på de hjemløses præmisser.

I Grønland føler jeg mig uundværlig

56-årige June Humphrys arbejder i øjeblikket i Grønland for anden gang. Som anæstesisygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk står hun ofte alene med store beslutninger, og på de såkaldte kystrejser og evakueringsture bliver hun udfordret til fagligt at tænke kreativt samtidig med, at hun nyder den fantastiske og vilde natur.

Overdødelighed blandt psykisk syge skal ned

​En psykisk syg borger kan forvente at leve 20 år kortere end resten af befolkningen. Den forskel skal reduceres, mener Dansk Sygeplejeråd, der vil have screening for somatiske sygdomme og bedre indsats mod livsstilssygdomme hos psykisk syge.

To hospitaler, der ændrede den danske sygepleje

I denne måned for hhv. 150 og 100 år siden åbnede Kommunehospitalet og Bispebjerg Hospital i København. Sygeplejerskerne på Kommunehospitalet stod bag tiltagene til dannelsen af Dansk Sygeplejeråd i 1899, mens en markant sygeplejerske dels blev den første danske forstanderinde på et hospital, dels stod bag en afgørende lærebog i sygepleje.

Farven var mere rød end blå

I anledning af at Kommunehospitalet i København har 150-års jubilæum, har Sygeplejersken talt med tidligere sygeplejelærer Lene Junker, som arbejdede i uddannelsesafdelingen på hospitalet fra 1982-1988.

Fag

Evaluering af rehabiliteringstilbud til patienter med ICD

Igennem syv år har man på en medicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital kontaktet patienter, som har fået indopereret en implanterbar cardioverter defibrillator (ICD). Den telefoniske kontakt er nu evalueret via et spørgeskema, som blev besvaret af 47 patienter. Evalueringen viser, at patienterne overvejende er tilfredse med rehabiliteringstilbuddet, men at konsekvensen for sygeplejen bør være forøget individuel intervention evt. suppleret med kognitiv adfærdsterapi.

Implementering af en smerteskala til patienter med nedsat bevidsthed

Implementering nævnes ofte henkastet og uden detaljer, men i virkeligheden er det en vanskelig sag at indføre noget nyt. Artiklen beskriver processen med at indføre en smerteskala til patienter med svær hjerneskade og oplister de redskaber, der blev anvendt i processen.

Faglig information

Fra forsker til fag: Myten om de digitale indfødte

I Danmark findes ca. 120 sygeplejersker med en ph.d. eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang: Raymond Kolbæk.

En ukendt paragraf

En paragraf i serviceloven giver pårørende mulighed for at få pasningsorlov, når deres nærtstående familiemedlem er indlagt. Men paragraffen er ikke kendt af så mange.

Fokus flyttes fra symptom til funktion

En sherpa er en bjergguide, der viser vej, og det er også filosofien bag den måde, en privat virksomhed arbejder med mennesker med psykisk sygdom på. Fokus skal flyttes fra begrænsninger til muligheder for den, som er ramt af sindslidelse.

Egen læge går stuegang på plejecenter

Egen læge går stuegang, og centersygeplejersken tager blodprøver. Sådan lyder konceptet for en mere smidig hverdag for demente beboere på et plejecenter i Sønderjylland.

Traditioner og praktisk organisering hindrer en god ernæringsindsats

Det er ikke fokus og viden, der mangler på ernæringsområdet. Derimod er det måden, arbejdet er organiseret på, der hindrer gode måltider på hospitalet. Det viser en kortlægning af, hvordan måltider serveres for patienter på tre medicinske afsnit på Glostrup Hospital.

I HVERT NUMMER

Studerende i praksis: Kræftsygepleje skræmmer ikke

I forbindelse med min praktik på onkologisk sengeafsnit oplevede jeg mange fordomsfulde og negative reaktioner. Når jeg fortalte, hvor jeg var i praktik, blev jeg stillet spørgsmål som: ”Puha er det ikke en forfærdelig afdeling at være på” og ”nej, hvordan kan du holde ud at være sådan et sted, er det ikke enormt trist”.

Dilemma: 10 øl på køkkenbordet

Er det en opgave for den offentlige hjemmepleje at købe øl til en alkoholmisbrugende borger? Det spørgsmål rejser en timelønnet social- og sundhedshjælper under personalefrokosten.

Kort

Sygeplejestuderende skal lære at tænke innovativt

Hvert år får mange sygeplejersker idéer til hjælpemidler og metoder, der kan forbedre patientplejen. Men kun få bliver til virkelighed, og det forsøger bl.a. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens at ændre ved hjælp af et tværfagligt undervisningsforløb.

Tema om iværksætteri

Fra lønmodtager til iværksætter

IVÆRKSÆTTERI. De allerfleste sygeplejersker arbejder som lønmodtagere, men nogle få vover springet ud i ukendt land, fordi de har fået en idé, de tror på.

DSA: Få styr på reglerne først

Det kan være svært at gennemskue reglerne for, hvornår man er lønmodtager, hvornår man er selvstændig, og hvad man gør i forbindelse med f.eks. sygdom eller efterløn. I DSA sidder sagsbehandlere, som vejleder om selvstændig virksomhed.