Sygeplejersken Årgang 2013 nr. 12

I dette nummer

Baggrund

Frivillige giver merværdi i Canada

I Canada giver frivillige først og fremmest et kvalitetsløft, mener sygeplejerskerne. Hvis der er bekymringer om afgrænsning af arbejdsområder, er de så små, at fordelene opvejer ulemperne.

Sygeplejersker skal bygge bro

Sygeplejerskerne bliver en nøglegruppe i det sammenhængende sundhedsvæsen og skal sætte deres kvalifikationer i spil på tværs af sektorgrænser.

Penge er stopklods for specialuddannelse

Regionerne ønsker, at flere sygeplejersker får en specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje, men økonomien står i vejen. Afdelingerne har ikke råd til at undvære mere personale, lyder det fra oversygeplejerskerne.

Socialsygeplejerskeordningen er det gode eksempel

Socialsygeplejersker sikrer, at socialt udsatte gennemfører deres behandling på hospitalet, men ordningen eksisterer kun i Region Hovedstaden. Dansk Sygeplejeråd vil have ordningen gjort landsdækkende. Formanden så den i funktion.

Fag

Døende med KOL bliver overset i den palliative pleje

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er en sygdom med lav prestige. Det forplanter sig til plejen, hvor den palliative indsats til patienter med svær KOL trænger til udvikling og forskning, så patienterne kan sidestilles med andre svært syge patienter.

Husk lige tandbørsten !

Patienter kan udvikle hjerte-kar-sygdomme, hvis de ikke får børstet tænder regelmæssigt, da manglende mundpleje kan medføre pneumoni, endocarditis, iskæmi og akut myokardieinfarkt. Det viser resultaterne af et bachelorprojekt fra sommeren 2012. Projektet indeholder bl.a. interview med to sygeplejersker om mulige årsager til nedprioritering af mundpleje.

Delestillinger styrker sygeplejestuderendes argumentation

Delestillinger, hvor en underviser dels arbejder på en professionshøjskole, dels vejleder sygeplejestuderende i klinisk praksis, synes at styrke sygeplejestuderendes argumentationskraft og evne til at reflektere over sygeplejen. Det viser et udviklingsprojekt fra Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og Hospitalsenhed Midt Hammel Neurocenter.

Forskning fremmer individuel behandling

Mennesker med diabetes type 2 skal i fremtiden i langt højere grad have tilbud om individuel behandling, der afhænger af deres metabolisme og genetik. Det er målet med DD2-projektet, der udgår fra Odense Universitetshospital. Projektet består af et kohortestudie og en interventionsdel, og artiklen beskriver nogle foreløbige resultater.

Faglig information

Giv data tilbage til sygeplejerskerne

DASYS (Dansk Sygepleje Selskab) har i september i samarbejde med Center for Kliniske Retningslinjer afholdt konferencen med titlen ”Dokumentation og sygepleje – forudsætninger for patientsikkerhed”. 250 deltagere kom for at høre om klassifikationssystemer, koder og ikke mindst den terminologi, der skal anvendes til dokumentation.

Fra forsker til fag: At tackle alvorlig sygdom

I Danmark findes ca. 120 sygeplejersker med en ph.d. eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang Vibeke Lorentzen.

Uhensigtsmæssig studieadfærd kræver bedre vejledningsmetoder

Sygeplejestuderende, som mistrives på studiet, er ofte sårbare unge, som har behov for øget vejledning og støtte for at gennemføre uddannelsen. Et projekt skal øge vejledernes handlekompetence og generere nye vejledningsmetoder til disse sårbare unge.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Voldelige beboere giver sygemeldinger

På et fagligt velfungerende ældrecenter opstår pludselig voldelige episoder. Det skræmmer personalet, og sygefraværet stiger. Årsagen kan måske være øget brug af vikarer i plejen.

Kort

Tema om Jutlandia 60 år efter

Jutlandia

JUTLANDIA - 60 ÅR EFTER. Som kaldet på slaget

Vi mødte krigen i al dens gru

Børn, civile og koreanske og amerikanske soldater. De godt 10.000 patienter, Jutlandias sygeplejersker mødte under udstationeringen 1951-1953, var en broget skare. Midt i Koreakrigen blev der knyttet bånd på kryds og tværs af nationaliteter, og sygeplejerskerne måtte bruge al deres faglige ekspertise på trods af sprogbarrierer, politiske konflikter og ukendte forhold på land og til vands.

Inga glemmer aldrig børnene

I år er det 60 år siden, at Koreakrigen brød ud. En krig, hvis konsekvenser Inga Bocher var med til at bekæmpe som sygeplejerske ombord på det danske hospitalsskib Jutlandia.