Sygeplejersken Årgang 2013 nr. 13

I dette nummer

Baggrund

Hjemmesygeplejersker skal håndtere flere psykisk syge

I takt med at sengepladserne i psykiatrien nedlægges, skal hjemmesygeplejerskerne i højere grad tage sig af psykisk syge borgere. Det kræver, at hjemmesygeplejerskerne bliver klædt ordentligt på, mener Dansk Sygeplejeråd.

Fag

Praktisk brug af baderobot til ældre

Artiklen beskriver en undersøgelse af fordele og ulemper ved at benytte en baderobot til personlig pleje. Undersøgelsen bestod af videooptagelser af 10 badeseancer og interview med det plejepersonale, som anvendte baderobotten.

Arbejdsgange blev forbedret

Lean-metoden har været i brug på Neonatalklinikken på Rigshospitalet. Hensigten var at forbedre arbejdsgange og forældresamarbejde ud fra fire delprojekter. Arbejdet lykkedes i varierende omfang, det har givet blod på tanden og bevirket en begyndende kulturændring.

Forældres oplevelse af ventetid

Interview med tre forældre om deres oplevelse af ventetiden, mens deres barn er til operation, viser, at forældrene har brug for mere detaljeret information om barnets bedøvelse og indgrebets varighed. Artiklen er baseret på et bachelorprojekt fra Randers.

Faglig information

Indberetning af bivirkninger kræver opmærksomme sygeplejersker

Der indberettes for få bivirkninger ved medicin. Derfor har man på Bispebjerg Hospital oprettet en bivirkningsmanager, der skal hjælpe læger med at indberette formodede bivirkninger. Men der er brug for observante sygeplejersker, hvis der skal skub i indberetningerne.

I HVERT NUMMER

Dilemma: En kylling på stoffer

En ung mand styrketræner, men synes ikke, at hans muskler vokser hurtigt nok. Anabole steroider er løsningen, mener han, men det giver problemer hos egen læge.

Studerende i praksis: Når det er svært for den pårørende

Den sygeplejestuderende vil gerne gøre det korrekte, da en mor til et sygt barn bryder sammen. Men hvad vil det sige? Den studerende kommer i tanke om en præst, som taler om at gå ind i den hjælptrængendes virkelighed frem for at forsøge at få magt over situationen.

Fra forsker til fag: Nye sundhedstiltag i praksis

I Danmark findes ca. 135 sygeplejersker med en ph.d. eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang: Loni Ledderer.

Kort

For mange og forkerte forandringer slider

Langvarig omstrukturering har en negativ indflydelse på helbred og trivsel, viser en ny international undersøgelse, som Danmark har deltaget i. Sygeplejersker er hårdt ramt af forandringer. De fleste forandringer sker på skadestuerne – de færreste i almen praksis.

Fast tilknyttede læger styrker fagligheden på plejecentre

Slut med at vente i telefonkøen til 27 forskellige praktiserende læger. Syv plejecentre har indført faste læger, og det har betydet, at de ældre får hurtigere behandling, så de undgår indlæggelse, og personalet få højnet deres faglige kompetencer.

Kosttilskud gør kræftpatienter deprimerede

Mange kræftpatienter bruger alternativ behandling, når de er i et konventionelt behandlingsforløb. Men nu viser ny dansk undersøgelse blandt mere end 3.000 brystkræftpatienter, at den alternative behandling i værste fald kan gøre patienterne deprimerede.

Eden-plejehjem vinder indpas

17 kommuner rundt om i landet er i gang med at etablere plejehjem bygget på Eden Alternative-filosofien om fokus på livserfaring og vækst uanset alder. Det sker som et modtræk til bureaukrati og formynderi.

Tema om forandringer

Forandringer bør doseres

FORANDRINGER. Sundhedssektoren er den offentlige sektor, der har oplevet den højeste forandringshastighed de seneste 10 år. Forandringer kan skade arbejdsmiljøet voldsomt. Hvis man vil have medarbejderne med, skal forandringerne komme i passende doser.

To kulturer blev til én

En fusion mellem de to øre-næse-hals-afdelinger i Køge og Slagelse blev en succes, fordi medarbejderne var involveret under hele forløbet.

Tema om ældrepleje

Pensionister i paradis

ÆLDREPLEJE. Er et glas rødvin til maden, et husdyr og en pibe tobak en menneskeret, når man er ældre borger på plejehjem?

Her bestemmer beboerne selv

I den lille sjællandske by Slots Bjergby ligger Plejehjemmet Bjergbyparken. Et af Danmarks fem Eden-plejehjem. Her må de gamle godt tage en øl eller et glas vin, og der er ikke sengetider. I stedet har personalet fokuseret på at skabe et hyggeligt hjem for de 38 beboere.

Giv de gamle hverdagslivet tilbage

Ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed er bivirkninger af en forkert måde at organisere hverdagslivet på. Det er ikke altid godt nok at være på plejehjem i Danmark, mener sygeplejerske og demenskoordinator Karin Dahl, som arbejder for at ændre plejehjemskulturen i Danmark ud fra den amerikanske Eden Alternative-filosofi.