Ældre Sagen: Eden er alle tiders

I Ældre Sagen er man begejstret for Eden Alternative-plejehjemmene og håber på, at de vil blive langt mere udbredt i Danmark.

SY-2013-13-20lÆldre på plejehjem er tilfredse med den pleje, de får. Men de mangler aktiviteter i hverdagen, og hele 41 pct. tilkendegiver, at de af og til, eller ofte, føler sig ensomme. Det viser rapporten ”Omsorg og livskvalitet i plejeboligen” (2012) fra det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Bl.a. derfor er der brug for nye idéer og tilgange til plejehjem, mener Ældre Sagen, der er glad for, at Eden-filosofien er begyndt at blive udbredt på danske plejehjem.

”Det er alle tiders. Eden sætter fokus på det sanselige, de små nære enheder og planter og dyr. De skaber noget, der er varmt og hyggeligt,” siger jurist og boligpolitisk konsulent Margrethe Kähler fra Ældre Sagen, som selv har taget et Eden-certifikat.

I de 20 år, hun har arbejdet med ældres boligforhold, synes hun ikke, at udviklingen er fulgt med den viden, vi i dag har om ældre mennesker.

”Man bygger stadig store, sterile plejehjem med lange, lige gange, dårlig akustik og kedelig belysning, hvor der ikke er medtænkt udendørsmiljøer. To ud af tre beboere har demenssygdomme, og for dem er det virkelig vigtigt, at der er noget, der taler til sanserne. Der skal være noget at snuse til og røre ved, og derfor er husdyr f.eks. en rigtig god idé. Det skaber samtaleemner og tryghed,” fortæller Margrethe Kähler.
 

Fjernsynet kværner løs

Det er ikke kun rammerne, der er problemer med på plejehjemmene. De ældre beboere risikerer at blive ensomme, selvom de er omgivet af andre mennesker.

”Det sociale liv knager. Jeg har oplevet rigtig mange steder, at der er hængt et stort fjernsyn op i fællesstuen, der larmer løs og kører hele tiden. Det kan højst være til glæde for personalet, for beboerne kan hverken høre eller følge med, og det forhindrer dem i at snakke sammen,” siger Margrethe Kähler, der mener, at plejehjemmene skal blive bedre til at skabe aktivitet i stedet for passivitet.

”Har man været på et plejehjem, har man set, hvordan de ældre vandrer hvileløst rundt eller sidder passivt hen. Der skal fagpersonerne skabe liv og sætte aktiviteter i gang. Uanset hvor svækkede de ældre er, kan de altid være med til at arbejde i haven, kæle for hunden eller lave lidt mad,” siger hun og fortæller, at det bl.a. er det, hun oplever, Eden-plejehjemmene kan.

”Personalet formår at skabe en varm og hyggelig atmosfære. Jeg opfatter Eden sådan, at man sagtens kan være faglig i de situationer, der kræver det, samtidig med at man kan være kærlig, pædagogisk og indgå i de ældres dagligdag. Det ene udelukker ikke det andet,” siger hun.

Svage ældre har gavn af hunde

Plejehjem i Danmark har mulighed for at få besøg af hunde og deres ejere i en såkaldt ”besøgshundeordning” gennem Trygfonden. Ordningen dækker også andre ”besøgsdyr” såsom robotsæler og demensbamser. Siden 2010 har Trygfonden i samarbejde med Aarhus Universitet forsket i betydningen af ordningen. De første resultater viser, at ældre med kognitive funktionsnedsættelser har mere interaktion med besøgsdyrene, end de velfungerende ældre, som i højere grad interagerer med ledsagerne. Resultaterne viser desuden, at de ældre demente havde mere kontakt med hundene og efterfølgende snakkede i længere tid om dem end tilsvarende med demensbamserne.

Kilde: Trygfonden www.besoegshunde.dk   

Emneord: 
Livskvalitet
Omsorg
Plejecenter