Sygeplejersken Årgang 2013 nr. 14

I dette nummer

Baggrund

Anna vil løbe skizofrenien væk

Patientens ressourcer må ikke gå tabt, når diagnosen er en psykisk lidelse. Det mener psykiatrisk sygeplejerske Louise Dehlholm, der løber fast hver uge med 20-årige Anna, som lider af skizofreni. Som tidligere elitegymnast har sport været en stor del af hendes liv, og nu bliver motion brugt som en del af arbejdet med at få det bedre.

Forskning er en mangelvare i psykiatrien

Der er brug for mere forskning i psykiatrisk sygepleje, lyder det fra Dansk Sygeplejeråd. Og det kan godt betale sig, siger en af de oversygeplejersker, der har en forsker ansat.

Fag

Intensive samtaler med hiv-patienter med adhærensproblemer

Artiklen beskriver en intervention overfor hiv-patienter, som har vanskeligt ved at tage deres hiv-medicin, dvs. at de har adhærensproblemer. Interventionen bestod af coachingsamtaler og viste god effekt på patienternes virusmængde.

Hjertesyge bliver screenet for depression

Patienter med iskæmisk hjertesygdom bliver screenet for depression på kardiologisk afdeling i Roskilde. Implementeringen af screeningen blev grundigt forberedt og har været vellykket for samtlige faggrupper og for patienterne.

Sygefravær set i et udvekslingsperspektiv

​Teorien om social udveksling kan være en måde at forstå kulturen omkring sygefravær på. Man udveksler tjenester i forhold til planlægning af arbejdstid, hvor man ved at give lidt selv kan regne med modydelser fra den anden. Artiklen beskriver en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse om sygefravær fra Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital, som har ført til et ændret fokus på håndtering af sygefravær.

Faglig information

Frivillige støtter patienter på børneafdelingen

Frivillige fra Røde Kors fungerer som patientstøtter på en børneafdeling. De underholder børnene og sørger for, at afdelingen ser præsentabel ud. Både patienter, pårørende og personale er tilfredse med ordningen.

Fra forsker til fag: Forskning kræver tværfagligt samarbejde

I Danmark findes ca. 135 sygeplejersker med en ph.d. eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang: Lene Bastrup Jørgensen.

Involverende stuegang i et apopleksiafsnit

På Apopleksi Rehabiliteringsafsnittet på Glostrup Hospital har en ny type stuegang, ”Den involverende stuegang”, vundet indpas. Princippet er, at patient og pårørende sammen med behandlertemaet planlægger såvel langsigtede mål som mål for den kommende uge. Stuegangen sparer tid og har givet mere tilfredse patienter, pårørende og personale.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Den utilpassede beboer

En tidligere overlærer er kommet på plejehjem. Men han er for skrap i munden overfor de andre beboere, og plejepersonalet reagerer ved at køre ham og hans kaffekop hen på hans værelse.

Studerende i praksis: Ned med paraderne!

Negative historier om patienter og borgere må ikke på forhånd få nyt plejepersonale til at trække sig fra kontakt. Alle bør danne sig deres eget indtryk af den borger, de står overfor, mener en sygeplejestuderende, som taler af erfaring.

Jul

Kort

Skizofrene vil have mere motion

Skizofrene patienter oplever, at motion som led i behandlingen er gavnligt, og hver fjerde vil gerne have mere fokus på motionen, viser en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden. Motionen gavner både fysisk, men giver også patienterne et bedre socialt liv.

Sydfynske sygeplejersker skal hjælpe familien

​Når sygdom rammer familien, er det ikke kun patienten, som bliver påvirket, men også de nærmeste. En ny uddannelse til familiesygeplejerske sætter fokus på at inddrage hele familien.

Tema om brugerinddragelse

Patienter og pårørende skal mere i spil

BRUGERINDDRAGELSE. Begrænset inddragelse af ressourcer hos patienter og pårørende er en af de væsentlige udfordringer i psykiatrien. Det peger regeringens psykiatriudvalg på i rapporten ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser”, der udkom i oktober.

Region Hovedstaden satser stort på brugerinddragelse

I Region Hovedstadens Psykiatri skal en ny strategi for brugerinddragelse sikre, at patienter og pårørende i højere grad bliver hørt. Målet er bedre behandling, og som led i initiativet efteruddannes alt personale.

Brugere med på behandlingsplansmøder

At inddrage patienter med svær psykisk sygdom i deres egen behandling er ikke nogen nem opgave. Men på et lukket afsnit i Hillerød har personalet taget udfordringen op.

Mentor med brugerbaggrund

I juni ansatte Region Hovedstadens Psykiatri seks recovery-mentorer, der selv har erfaring med psykisk sygdom. En af dem arbejder på et lukket afsnit på Frederiksberg, og her er erfaringerne gode.

Patienten som partner

Der bliver talt meget om det. Men reel brugerinddragelse er en mangelvare. Det mener sygeplejerske og cand.cur. Malene Terp, der i sit ph.d.-projekt i Nordjylland har unge med skizofreni som samarbejdspartnere.