Sygeplejersken Årgang 2013 nr. 3

I dette nummer

Baggrund

POR3t af sygeplejersker i elitesport

Sygeplejersken har talt med tre professionelle sportsfolk, som har det til fælles, at de er fokuserede og målrettede både i sporten og i sygeplejen.

Fra anæstesisygeplejerske til sælger

Henrik List kvittede jobbet som anæstesisygeplejerske til fordel for et job som sælger i et firma, der sælger medicinsk udstyr. Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen drog i klinik hos ham.

CPAP-masker giver nattesøvnen tilbage

Dårlig søvn i form af apnø kan sjældent helbredes, men ofte afhjælpes. På Glostrup Hospital arbejder sygeplejerske Ditte Nørrestrand bl.a. med at lære patienter at sove med maske om natten.

Fag

Aktiv aldring set fra de ældres perspektiv

Gamle mennesker vil selv bestemme, hvad de skal bruge alderdommen til, men begrebet aktiv aldring præsenterer nogle specifikke forventninger til de gamle. Forventninger, som de gamle ikke nødvendigvis ønsker at leve op til. Det viser et ph.d.-projekt fra københavnsområdet baseret på etnografiske metoder.

Forløbskoordinator er patientens sikkerhedsnet

En afprøvning af forløbskoordinatorfunktionen i kræftforløb viser, at forløbskoordinator øger patientens tryghed og skaber sammenhæng på tværs i komplekse patientforløb. Konklusionen er, at funktionen som forløbskoordinator bør udbredes i sundhedsvæsenet.

Faglig information

Studieunit i hjemmeplejen fungerer

Er det muligt at etablere en studieunit i primær sektor? Idéen er ny og nu afprøvet i et frugtbart samarbejde mellem elever, studerende, uddannelsesgruppe, medarbejdere og beboere på plejecentret Kristiansminde i Roskilde Kommune.

Forskningsbaseret viden kan bruges i praksis

Evidensbaseret praksis blev trænet i et samarbejde mellem sygeplejestuderende, kliniske vejledere og undervisere på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Resultatet af træningen kommer nu præmature børn i CPAP-behandling til gode i form af soignering, aflastning og gel-behandling omkring næsen, hvilket mindsker hudproblemer.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Konen med æggene

En potentiel modtager af æg fra en ægdonor vil gerne møde donor, før hun siger endeligt ja til at modtage æg. Men det er ikke så ligetil, for fertilitetsklinikken har en anden politik på området.

Historisk: De kvindeligste Kvinder

I 1930’erne diskuterede man, om sygeplejen var et kald eller et karrierevalg, og en undersøgelse blandt de unge gav anledning til overvejelser om, om uddannelsesvalget i virkeligheden udsprang af noget særligt kvindeligt. I dag er det fagligheden og mangfoldige muligheder, der er i fokus.

Studerende i praksis: Vi har det egentlig ret godt

En sygeplejestuderende er i praktik i Uganda. Hun oplever forskellige uhyrligheder og tildeles samtidig et enormt ansvar. Hun opfordrer til at løfte blikket, se på verden og erkende, at vi på mange måder har et meget velfungerende sundhedsvæsen.

Boganmeldelser

Læs den udgave af Sygeplejerskens boganmeldelser her.

Fra forsker til fag: Vores artikler bliver læst og brugt

I Danmark findes ca. 120 sygeplejersker med en ph.d.- eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem og spurgt, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang: Selina Kikkenborg Berg.

Kort

Tema om søvn

Patienter sover for dårligt

SØVN. Halvdelen af patienterne sover så dårligt, at det kan forlænge indlæggelsen og øge sygeligheden. En effektiv sygeplejeindsats kan muligvis hjælpe patienterne med at sove bedre.

Har du sovet godt?

På Hjertekirurgisk afdeling på Rigshospitalet har man i årevis haft fokus på patienternes søvn. Gennem samtale forsøger sygeplejerskerne at støtte patienterne til at få en god nattesøvn.

Teori og praksis

En lille strømpe med stor effekt

Artiklen, der er baseret på et litteraturstudie, beskriver anbefalinger for brug af gradueret elastisk kompressionsstrømpe efter dyb venetrombose. Desuden beskrives måltagning til strømpen, behov for patientinformation og eksisterende viden om patienternes komplians mht. at anvende strømpen.