Sygeplejersken Årgang 2013 nr. 7

I dette nummer

Baggrund

Skærme giver bedre overblik og færre fejl

På Plejecenter Hybyhus i Fredericia har de 100 ansatte fået trykbare skærme, der giver personalet hurtig adgang til oplysninger om borgerne. Det nedbringer antallet af utilsigtede hændelser.

Stolthed giver arbejdsglæde

Ny stor undersøgelse går i dybden på sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. Sygeplejersker har travlt, men er ikke ofre.

Hjemmesygeplejersken er med på gulvet

Sygeplejersker spiller en vigtig rolle for den kommunale sygeplejefaglige kvalitet. Roskilde Kommune har satset bevidst på tværfaglige hjemmeplejegrupper og på sygeplejersker som ledere af grupperne.

Afklaring og nye tanker i Erslev

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, var i klinik på Erslev Afklaringscenter i Morsø Kommune. Med centeret har Morsø Kommune tænkt i nye baner i forhold til tilbud og løsninger i det nære sundhedsvæsen. Det kunne mange andre kommuner lære af, mener formanden.

Flere mænd skal vælge sygeplejen

Sygeplejefaget har altid haft svært ved at tiltrække danske mænd. Selv i dag er kun 3 pct. af sygeplejerskerne i Danmark mænd. Det arbejder projektet ”Manden Som Sygeplejerske” på at lave om.

Udsmider eller sygeplejerske

Henrik Rostgaard var aldrig blevet sygeplejerske, hvis ikke det var for en CD fra kommunen. Han elsker sit fag, selv om der er andre forventninger til ham som mand.

DIAKONISSESTIFTELSEN 150 ÅR

Fag

Identificér følelsesmæssig reaktion på sygdom

Hvis sygeplejersker kan identificere patientens primære følelser i forbindelse med sygdom, kan sygeplejeintervention f.eks. i form af samtale formentlig forebygge, at patienten udvikler angst og depression. Artiklen beskriver, hvordan denne kortlægning kan udføres i praksis.

Faglig information

Døgnrytmeplaner giver ro og engagement

Døgnrytmeplaner kan være svaret, når patienter på intensivt afsnit virker opgivende og uengagerede i deres egen pleje og rehabilitering. Artiklen er skrevet på baggrund af en opgave på specialuddannelsen til intensiv sygeplejerske.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Delt opmærksomhed

Er tiden sådan, at sygeplejen ligesom så meget andet bliver udøvet med en telefon i lommen og hvide ledninger ud af hovedet? Skal man som patient og borger bare vænne sig til det?

Historisk: Lys over sygeplejen

”Uden at forklejne Mændene kan man også spørge, om Mænd vil egne sig ligesaa godt til Sygepleje som Kvinder.” Sådan skrev en kvinde i Aarhus Stiftstidende i 1950, da de første mænd startede som sygeplejeelever. Men de mandlige sygeplejerskers historie begynder langt tidligere end det.

5 faglige minutter: Med sygeplejersken til bords

Men hvilken type gæst skal sygeplejersken være, hvis hun fortsat skal rangere højt på gæstelisten og indtage pladsen som en af jokerne i en bordplan, hvor hun uden problemer både kan flankere patienten, de pårørende, lægen, terapeuten og socialrådgiveren?

Tema om ADHD

Man vokser ikke bare fra sin ADHD

Arbejdet med ADHD-ramte voksne er en mangefacetteret sygeplejeopgave. Patienterne skal både have medicin og hjælp til at strukturere deres hverdag. ADHD kan hos især voksne kvinder være camouflereret som en depression, fortæller distriktssygeplejerske, cand.cur. Birgitte Amdisen, som arbejder i ADHD-ambulatoriet i regionspsykiatrien i Viborg.

Bekymring over flere voksne på ADHD-medicin

Forbruget af ADHD-medicin til voksne er steget markant i Danmark, selvom medicinen slet ikke er godkendt til behandling af voksne. Region Midtjylland udskriver mest og Region Hovedstaden mindst.

Et helt almindeligt kvindeliv med ADHD

Sygeplejerske Ditte Hammerum afdækker i sit kandidatspeciale, hvilke tanker unge kvinder med ADHD gør sig om at leve et voksenliv på trods af deres sygdom. Kvinderne vil have gavn af at få opsat realistiske mål.

Tema om sygeplejefaglig ledelse

Synlig sygepleje i ny hospitalsstruktur

Strukturændringer på sundhedsområdet er ensbetydende med færre sygeplejersker på lederposter. Antallet af ledere med en sygeplejefaglig baggrund er faldet gennem de seneste 10 år. Faldet behøver ikke betyde, at sygeplejen taber terræn, men er en oplagt mulighed for at øge fokus på sygeplejen på nye områder.

Sygeplejen skal sætte sit aftryk

På Aalborg Universitetshospital har en ny struktur betydet et farvel til et ledelseslag af sygeplejersker. Til gengæld har hovedparten af de nye viceklinikchefer – med særligt fokus på patientforløb – en sygeplejefaglig baggrund.

Sygeplejersker vil ledes af sygeplejersker

Ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at sygeplejersker ønsker at have en fælles faglig platform med deres nærmeste leder. ”Min leder skal forstå, hvad vi taler om i forhold til det faglige og udviklingen af faget,” lyder det f.eks. fra en sygeplejerske, der har deltaget.

Teori og praksis