Sygeplejersken Årgang 2014 nr. 1

I dette nummer

Baggrund

Ny fælles retning for styrkelse af forskning i sygeplejen

​På fire store danske universitetshospitaler har man efter et årelangt samarbejde nu etableret en fælles holdning, fælles stillingsstruktur og fælles krav, når der skal rekrutteres sygeplejersker til forskerstillinger. Bag arbejdet står bl.a. de sygeplejefaglige direktører.

Der skal være rum til forskellighed

Sygeplejefestival, psykiatri og uddannelsesreformer er nogle af de emner, der kommer til at fylde i Dansk Sygeplejeråd det kommende år, mener formand Grete Christensen. Hun er stolt over at være formand for landets mest troværdige faggruppe og vil i 2014 fortsætte sit arbejde med at trække Dansk Sygeplejeråd endnu tættere på medlemmerne.

Mobil sygepleje sikrer fremmøde og omsorg

Tove Holm Sørensen er sygeplejerske i Silkeborgs Mobile Sygepleje, der er et samarbejde mellem Kirkens Korshærs afdeling Silkeborg og Misbrugscenter Silkeborg. Hendes job består af en udgående funktion, en ”gå med”-funktion, en brobyggende del og en tilgængelig del.

Fag

Historien om et bachelorprojekt

At deltage i forskning og udvikling tidligt i sygeplejerskeuddannelsen kan føre meget med sig. Artiklen beskriver, hvordan dataindsamling i et team fører til et bachelorprojekt, som igen bevirker, at den studerende deltager i ICN-kongressen i Melbourne.

Faglig information

Svært syge intensive patienter kan dø hjemme

Forudsætningen for at sende patienter fra intensiv afdeling hjem for at dø er, at såvel patient som familie ønsker dette. Desuden skal hjemmeplejen være indstillet på de opgaver, der er forbundet med hjemsendelsen. På Kolding Sygehus er erfaringerne gode.

Fra forsker til fag: Afstand mellem idealer og realiteter

I Danmark findes ca. 135 sygeplejersker med en ph.d. eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang Mette Kjerholt.

En klinisk retningslinje er ikke en kogebog

Det er gået stærkt. På fem år har Center for Kliniske Retningslinjer nået at støtte og godkende udarbejdelsen af 32 retningslinjer, skifte adresse og føje et professorat til centret. Ambitionerne fejler ikke noget.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Patienters ytringsfrihed under pres

På flere og flere hospitaler passer man godt på patienterne. På, at de ikke kommer til at tale med journalister, sige noget, de måske fortryder, eventuelt endda være kritiske over for hospital og plejepersonale.

Historisk: Øvelse gør mester

Skill lab blev introduceret som en nyskabelse på sygeplejerskeuddannelsen. Men faktisk har demonstrationsstuer allerede haft 100-års jubilæum.

Kort

Patientinddragelse er afhængig af den person, patienten møder

Læger, sygeplejersker og terapeuter vil gerne inddrage patienterne, men det er forskelligt, hvad de forstår ved brugerinddragelse, og det giver risiko for ringere behandling og pleje. To nye undersøgelser problematiserer den manglende fælles forståelse.

Tværfaglig dynamik i geriatrien

Fokus på kommunikation og teamsamarbejde har bygget bro mellem faggrupper på geriatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Den involverende stuegang har også givet tilfredse patienter.

KOL-patienter tager medicinen forkert

Størstedelen af patienter med KOL får ikke nok ud af deres inhalationsmedicin, fordi de tager den forkert. Patienterne har brug for at blive undervist og testet oftere, viser et nyt pilotprojekt fra Fredericia Sygehus.

Tema: Patientinddragelse

Sådan lykkes brugerinddragelse

På landets største neurologiske afdeling på Glostrup Hospital har fire sengeafsnit for apopleksipatienter indført et nyt koncept for stuegang, som sikrer patienter og pårørende en mere ligeværdig samtale med de sundhedsprofessionelle. Stuegangskonceptet hedder: Den involverende stuegang.

30 minutters involverende stuegang

Neurologisk afdeling på Glostrup Hospital har oplevet stor interesse for at overvære en involverende stuegang både fra fagpersoner og beslutningstagere i Danmark og i udlandet. Sygeplejersken var med på stuegang i december 2013.

Personalet skal turde slippe kontrollen

Hvis brugerinddragelse skal lykkes, skal ledelsen gå foran og demonstrere, hvordan arbejdet skal gøres – og personalet skal turde slippe kontrollen. En ny undersøgelse fremhæver tre eksempler på, hvordan man får brugerinddragelse til at lykkes.

Videnskab og sygepleje

Kendetegn ved sygeplejepraksis i mindre byer og bygder i Grønland

Sygeplejepraksis i fjernliggende og tyndtbefolkede områder i Grønland er karakteriseret ved at omfatte en høj grad af variation og kompleksitet med krav om et bredt spektrum af viden og færdigheder. Sygeplejersker har behov for kvalificering og oplæring i akut medicinsk indsats, forebyggende omsorgs- og sygeplejeinterventioner, humanistiske vidensområder og socialt arbejde samt informationsteknologisk viden for at kunne implementere og udfylde ideologien i sundhedsstrategierne i Sundhedsreformen.