Sygeplejersken Årgang 2014 nr. 12

I dette nummer

Baggrund

Interview: "Sygeplejerskernes rolle er helt fundamental"

I september lancerede sundhedsminister Nick Hækkerup (S) et dialogpapir, der skal tjene som inspiration for sygehusledelser, læger og sygeplejersker i arbejdet med patient- og pårørendeinddragelse. Med følger 300 øremærkede millioner. Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen mødtes med sundhedsministeren til en snak om emnet.

Den sicilianske farm

Den danske sygeplejerske og velgører Christiane Reimann (1888-1979) er et af den internationale sygeplejes absolutte ikoner. Hendes liv var lige så usædvanligt som arven efter hende, og nu føjes ny viden til fortællingen om den stramtandede frøken med viljen af stål, som først opbyggede en international organisation og derefter pludselig trak sig tilbage til Sicilien for at dyrke citroner og pusle med eksotiske gevækster.

Envejsbillet til Bornholm

De fleste nye sygeplejestuderende flytter til en nærliggende storby for at læse, men ikke Ida Krebs. Hun tog turen fra Nordjylland til Bornholm, fordi hun ikke ønskede bare at være et nummer i et stort klasselokale.

På job: Så meget hverdag som muligt for den enkelte

Der skal være mere ved at blive gammel end blot at få hjælp til at blive vasket. Det synes sygeplejerske Charlotte Lauridsen og hendes kolleger på Thisted Kommunes ældrecenter Sct. Thøgersgaard i Vestervig.

Fag

Lindring af dødsrallen hos den palliative patient

Sugning mindsker dødsrallen hos den uafvendeligt døende og bevidsthedssvækkede patient, når det anvendes alene. Når det kombineres med ændret lejring samt antikolinergika før sugning, har det samlet en effekt på dødsrallen, som mindskedes hos 13 af de 18 inkluderede patienter, viser en undersøgelse.

Faglig information

De er jo så søde allesammen

Patienterne accepterer stiltiende personalets travlhedssignaler, selvom det efterlader dem afmægtige, og de efterspørger nærvær i kommunikationen, viser en undersøgelse fra Ortopædkirurgisk afdeling på Amager-Hvidovre Hospital.

Erfarne sygeplejerskers rolle i oplæring af nyansatte

Kliniske makkere udgør en del af fundamentet for oplæring af nyansatte sygeplejersker på Rigshospitalets Hjertecenter. En spørgeskemaundersøgelse afslører, at den daglige oplæring tager afsæt i patientgrundlag, fremmøde og de nyansattes forudsætninger. Pædagogiske overvejelser er en forudsætning for arbejdet.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Hjertestop kan kureres

Nogle af landets plejecentre bebos ikke kun af meget gamle mennesker. Også yngre personer med kroniske lidelser eller mennesker med følger af langvarigt misbrug kan være at finde på plejehjem. Det betyder nye krav til ledelsen bl.a. omkring udstyr til genoplivning.

Studerende i praksis: Meget mere end bleskift

Tildelingen af et praktikophold på en almen medicinsk afdeling er en kæmpe skuffelse for en sygeplejestuderende, men praktikopholdet bliver en øjenåbner: Grundlæggende sygepleje betyder rigtig meget for patienterne.

Tema: Ebola

Hvad er symptomerne på ebola?

Hvilke symptomer skal du kigge efter hos din patient, hvis du er i tvivl, om patienten kunne være smittet med ebola? Vi giver dig svaret her.

Kort om ebola

Hvad er ebola for en størrelse? Hvor kommer det fra? Her kan du finde korte svar med videoer, som kan give dig et hurtigt overblik over sygdommen.

Tema: Mænd i sygeplejen

Hvor blev mandsmodet fra 1954 af?

MÆND I SYGEPLEJEN. For 60 år siden blev de første mandlige sygeplejersker uddannet, efter at de – på prøveordning – fik mulighed for at tage sygeplejerskeuddannelsen. I dag er mænd i sygeplejeuniform stadig en sjældenhed. Manglende forbilleder og en stereotyp opfattelse af faget får mænd til at vælge det fra.

Mændenes hemmelige frirum

I logen for mandlige sygeplejersker, MASK, mødes en gruppe mænd, der gerne vil have et pusterum fra hønsegården, som de til daglig befinder sig i. I den hemmelighedsfulde loge mødes brødrene til faglige oplæg og hyggearrangementer.

Teori og praksis

Pleje af patienter, der har fået foretaget koronararteriografi via arteria radialis - en litteraturgennemgang

Koronarangiografi (KAG) og perkutan koronar intervention (PCI) bliver flere steder foretaget ved adgang via arteria radialis. En litteraturgennemgang viser evidens for valg af kompressionsmetode. Den giver indsigt i valg af lukkemekanisme, men peger også på behovet for yderligere forskning vedrørende mobilisering og fysisk aktivitet hos patienter, som har fået foretaget KAG og/eller PCI via arteria radialis.