Sygeplejersken Årgang 2014 nr. 13

I dette nummer

Baggrund

På job: Patienterne står selv for hele dialysen

Dialysepatienter på Limited Care P-LC Frederiksberg Hospital bliver oplært i at gøre dialysestol og -maskine klar, starte dialysekateter, stikke sig med kanyle, afmontere slanger og rengøre maskinen efter brug. Sygeplejersker bruger tiden på at undervise.

Mettes stemme er blevet hørlig

RECOVERY. I filmen ”Mettes stemme” fortælles historien om en sindslidende kvindes kamp for at kæmpe sig ud af patientrollen. I dag har Mette Askov, som er uddannet sygeplejerske, konfronteret sine dæmoner og generobret sit liv.

Diagnosen holder sindslidende fast i patientrollen

RECOVERY. Recovery er en proces, der gør, at mennesker med sindslidelse kan komme sig helt eller delvist. Personernes problemer er ikke kun snævert koblet til deres diagnose, viser forskning. De handler også om samfundets krav om, at de skal være effektive, produktive og ja, normale.

"Folk dør unødvendigt af ebola"

Jens Windahl Pedersen måtte afvise patienter med ebola, da han var frivillig sygeplejerske i Liberia. Han er frustreret over, at ikke flere organisationer hjælper de ramte befolkninger.

Fag

Systematisk identifikation af symptomer hos palliative patienter

PALLIATION. Et projekt i medicinsk afdeling har resulteret i udviklingen af et skema til symptomscreening med tilhørende handlingsanvisninger samt en elektronisk standardplan. Der er tale om tre redskaber, som gennem tæt dialog med patienten understøtter plejeindsatsen hos palliative patienter indlagt i sen fase af deres forløb.

Den usynlige projektsygeplejerske

Artiklen beskriver det arbejde, en projektsygeplejerske udfører i forbindelse med et klinisk forskningsprojekt. Desuden opfordrer forfatteren til øget uddannelse og deltagelse i protokolskrivning for at fremme en sygeplejefaglig vinkel i forskningen, når dette er muligt.

Nyt medicineringssystem inddrager patienterne

Artiklen beskriver de første erfaringer med One-Stop Dispensing på en dansk sengeafdeling. Systemet er baseret på, at patienterne medbringer egen medicin og er selvdispenserende og -administrende under indlæggelsen.

Faglig information

Velfærdsteknologi der passer til borgernes behov

​Teknologien i en intelligent seng understøtter muligheden for hurtig intervention, og det forhindrer f.eks. fald, afkøling og urinvejsinfektion, viser tre måneders afprøvning af sengen på et plejehjem.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Hjælp mig med at dø

​Aktiv dødshjælp, assisteret selvmord eller døden, som den kommer. Debatten ulmer næsten altid, og sociale medier gør det lettere at finde ud af, hvad andre fagfolk mener om emnet.

Parentes: Kan De tale lidt højere?

I hvert nummer bringer Sygeplejersken et parentesbillede med uddybende tekst af en fagligt interessant eller spændende situation. I tilfældet old age simualtion på Metropol i København udvidede vi parentesbilledet med en billedreportage, som vi har valgt at bringe eksklusivt på Sygeplejersken.dk.

Tema: Opgaveglidning

Flere selvstændige opgaver til konsultationssygeplejersker

OPGAVEGLIDNING. Konsultationssygeplejerskens opgavefelt udvides løbende i disse år. Udviklingen vil fortsætte i takt med, at flere og flere opgaver lægges ud i almen praksis. Det øger behovet for efteruddannelse af konsultationssygeplejersker.

Jeg kan lide at have ansvaret for mine egne patienter

OPGAVEGLIDNING. Konsultationssygeplejerske Lone Lindhardt har mellem 17 og 23 patienter på en typisk arbejdsdag. En ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at konsultationssygeplejersker bruger 44 pct. af deres arbejdstid på selvstændige konsultationer. Alt tyder på, at de vil få langt flere opgaver i fremtiden

Konsultationssygeplejersker skal efteruddannes

OPGAVEGLIDNING. Kronikerindsatsen hviler i høj grad på konsultationssygeplejersken, fortæller professor Peter Vedsted, der forsker i almen praksis. Både Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd er enige om, at udviklingen i almen praksis øger behovet for efteruddannelse af konsultationssygeplejersker.

Tema: Sygeplejerskers partnervalg

Lige børn leger bedst

PARTNERVALG. Det hidtil mest udbredte læge-sygeplejerske-parforhold er blevet indhentet. Yngre sygeplejersker vælger nu oftere en partner med samme uddannelseslængde som f.eks. lærer eller pædagog. Læs i dette tema om sygeplejerskers partnervalg og fordelene for et lærer-sygeplejerske-par.

Yngre sygeplejersker vælger lærere som partner

PARTNERVALG. Sygeplejersker danner oftest par med folkeskolelærere og pædagoger, der har overhalet læger og sundhedspersonale som typiske partnere, viser nye tal. Især den yngre generation af sygeplejersker vælger partner med samme indkomst og uddannelseslængde, vurderer kønsforsker.

Hos os er der ikke forskel på mor og far

PARTNERVALG. Hjemme hos sygeplejerske-lærer-parret i Egå er der enighed om at vægte familien over karrieren. Det giver ro og stabilitet i familien, at begge har en arbejdsdag, der gør det muligt at være meget hjemme. Men også fagligt har parret meget at tilbyde hinanden.

Forskel på partnervalg i sundhedssektoren

PARTNERVALG. En del sygeplejersker finder en partner, der også arbejder inden for sundhedsområdet. Men mens de kvindelige sygeplejersker foretrækker læger, ser de mandlige sygeplejersker ud til at være interesseret i andre sygeplejersker og sosuer.