Tidlig opsporing af sygdom i det primære sundhedsvæsen

Et nyt observationssystem skal sikre, at måling af værdier foregår på en systematisk måde i tre jyske kommuner. Systemet kaldet TOBS, Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom, indeholder klare retningslinjer for, hvordan plejepersonale skal reagere på afvigelser, når borgeren udviser tegn på pludselig svækkelse eller akut sygdom.

Måling af vitale værdier hos borgerne er ikke nyt, men et nyt observationssystem skal sikre, at måling af værdier foregår på en mere systematisk måde. Arbejdsredskabet indeholder desuden klare retningslinjer for, hvordan der skal reageres på afvigelser fra det normale.


Det nye observationssystem bygger på en samlet vurdering ud fra værdierne; puls, bevidsthed, temperatur, respirationsfrekvens og systolisk blodtryk. Arbejdsredskabet hedder TOBS og er en forkortelse for Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom. TOBS udføres ved mistanke om ændringer i borgerens tilstand. Det kan være borgeren selv, der giver udtryk for, at han/hun føler sig dårlig. Eller det kan være social- og sundhedshjælpere, som kommer i hjemmet og observerer, at pågældende er anderledes, mere sløv eller spiser og drikker mindre end vanligt, eller at en beboer er mere forvirret/glemsom end vanligt.

Ove Ammitzbøll, som indtil den 1. august 2013 var overlæge på Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers, har i samarbejde med Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommune været med til at udforme det nye arbejdsredskab: ”Sundhedspersonale tror jo ofte, at de er i stand til at se på folk, når de er syge,” siger Ove Ammitzbøll. ”Det er vi heldigvis også nogle gange, men flere undersøgelser har vist, at vi ikke altid er så dygtige, som vi tror.”

Tidlig erkendelse af forværring i borgerens tilstand og hurtig iværksat behandling er specielt vigtig for ældre borgere, da mange kun har begrænsede reserveressourcer at trække på. Manglende systematiske observationer af vitale værdier og manglende handling på unormale værdier kan resultere i forværring af patientens tilstand og i værste fald dødelig udgang.

Intentionen med den nye TOBS-score er, at de mindre syge borgere kan behandles hjemme, inden tilstanden udvikler sig alvorligt, mens de svært syge kan indlægges straks uden unødig forsinkelse. Det er ikke meningen med TOBS at skabe mere sygdom, men at opdage forværring i borgerens tilstand på et tidligere tidspunkt og dermed øge mulighederne for at undgå indlæggelse.

Projektet er et delprojekt af et større projekt: ”Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen”, hvor kommunerne i fællesskab afprøver og udvikler konkrete modeller for ledelse og samarbejde på sundhedsområdet på tværs af kommuner, hospital og almen praksis. For at blive klar til implementeringen har 240 sygeplejersker fra tre af de fire kommuner været igennem et kursus i anvendelse af det nye scoresystem. Igennem undervisningen blev det klart for sygeplejerskerne, hvor vigtig en indikator respirationsfrekvensen er for at forudsige begyndende sygdom.

Da der endnu ikke findes nogen dokumentation for effekten af TOBS, er evaluering af observationssystemet en vigtig del af projektet. Sygeplejerskerne udfylder derfor et evalueringsskema, hver gang de har anvendt TOBS-systemet hos en borger. Den samlede evaluering foregår efter en afprøvningsperiode på et halvt år. Vi evaluerer effekten af det nye observationssystem mere specifikt ift. borgerens symptomer, TOBS-score, medarbejdernes og lægens handlinger, konsekvens for borgeren og sygeplejerskens vurdering af TOBS.

De Sygeplejersker, som afprøver arbejdsredskabet, udtrykker begejstring for det, og de fortæller, at TOBS har været med til at forebygge indlæggelse af borgere.

Lotte Lykke Gunderson Maarslet, sundhedsfaglig konsulent, sygeplejerske, cand.scient.san., Norddjurs Kommune; email:  llgm@norddjurs.dkLene Gravgaard, distriktsleder, Favrskov KommuneIngelise Juhl, sundheds- og omsorgschef, Syddjurs KommuneOve Ammitzbøll, overlæge, Akutafdelingen, Randers Regionshospital