Sygeplejersken Årgang 2014 nr. 3

I dette nummer

Baggrund

Krisen har gjort det trendy at yde omsorg

Finanskrisen har rykket ved vores værdier for det gode arbejdsliv. Lykken skal ikke længere findes i det materielle, men derimod i det relationelle, og det har fået rekordmange til at vælge at blive sygeplejerske. En stor del af dem kommer fra andre fag. Vi tegner et portræt af tre af dem på de næste sider.

Træerne begyndte at ligne hinanden

Som tidligere skovarbejder havde 53-årige Tomas Juhl Jensen fået sin maskulinitet på plads på forhånd. Det gav ham modet til at springe ud i sygeplejefaget og et hav af kvinder.

Lysten til arbejdet betød mest

En fed løn, succesfuld karriere og søde kolleger. Set udefra var alt perfekt, men efter 20 år i bankverdenen manglede det, der for 47-årige Marianne Brandstrup betyder mest, nemlig lysten til at gå på arbejde.

Fra maskiner til mennesker

Et stærkt ønske om at hjælpe andre mennesker gennem sundhedsforebyggende arbejde fik 24–årige Janus Lindeborg Svane til at skifte jobbet som værkstøjsmager ud med medicin og menneskekontakt.

Epilepsipatienter styrer kontakten med ambulatoriet

På Aarhus Universitetshospitals Epilepsiambulatorium kommer patienterne kun til kontrol, når de selv har behov for det. Systemet hedder Ambuflex og består af et spørgeskema, hvor patienterne kan krydse af, hvordan de har det, og om de ønsker at komme til kontrol eller blive ringet op.

Fag

Neurorehabilitering med fokus på hverdagsliv

Artiklen beskriver vigtigheden af den særlige sygeplejeindsats til patienter, der har fået en svær hjerneskade og netop er blevet overflyttet fra intensiv afdeling til et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital, Klinik for Tidlig neurorehabilitering. Hovedbudskabet er, at det er nødvendigt at tænke og udføre rehabilitering med afsæt i hverdagens aktiviteter, også når det gælder den meget tidlige fase efter en erhvervet hjerneskade.

Faglig information

Brugerinddragelse i Fælles Akutmodtagelse

Etablering af et brugerpanel har givet personalet på Fælles Akutmodtagelse i Svendborg mulighed for at udarbejde en handleplan for at øge inddragelse af patienter og pårørende og øge kvalitet i behandling og pleje.

Magnetfilosofien i en dansk kontekst

En magnet tiltrækker og fastholder, og det var netop, hvad der var brug for i Gastroenheden på Herlev Hospital. Derfor blev der for at fremme sygeplejerskernes trivsel og selvstændighed etableret et projekt med inspiration fra Magnetfilosofien i USA.

Fra forsker til fag: Det palliative patientforløb skal styrkes

I Danmark findes ca. 135 sygeplejersker med en ph.d.- eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang Lisbeth Sølver.

Ph.d.-forsvar

Antropologisk analyse af forældreskab efter præmaturitet.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Lise vil ikke stikkes

Når et barn skal opereres akut og ikke vil have taget blodprøver, sker det, at personalet holder barnet fast. Det er ikke rart, hverken for barnet, de pårørende eller personalet.

Historisk: Patienter styrer selv dialysen

I 1971 skrev Sygeplejersken om den første nyrepatient i provinsen, som var i hjemmehæmodialyse. Det blev startskuddet til empowerment af dialysepatienterne. I dag kan mange patienter håndtere dialysemaskiner og kanyler uden brug af hjælper

5 faglige minutter: Defensiv dokumentation

Der er ingen trøst at hente. Hun kigger fast på mig og siger: Defensiv dokumentation er kommet for at blive. Det kan du lige så godt acceptere og så ellers se at blive færdig.

Tema om genoplivning

Når genoplivning gør døden kaotisk

GENOPLIVNING. Det er frustrerende at blive pålagt at genoplive, hvor det synes udsigtsløst, og dermed medvirke til en kaotisk afslutning på livet.

Ingen indikation for genoplivning

Sygeplejersker i kommunerne oplever, at deres faglige skøn er kommet under pres. De havner i stigende grad i klagesager fra pårørende omkring dilemmaet: genoplivning eller ej. En ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal forsøge at lave mere klare retningslinjer.

Borgeren har ikke haft puls i 20 minutter

I takt med hjertestarternes indtog på danske plejehjem er der nogle steder opstået en vis forventning om, at alle ældre skal og kan genoplives. Nogle plejehjem vælger hjertestartere helt fra, men det er ærgerligt, mener forsker. Tag stilling i stedet, lyder opfordringen.

Palliativ borger forsøgt genoplivet i ambulance

De pårørende klagede over, at en hjemmesygeplejerske ringede 112, da en kræftsyg palliativ mand risikerede at dø af åndenød og angst, hvis han ikke blev indlagt. Manden døde samme dag.

Hjertestarter eller ej?

I takt med hjertestarternes indtog på danske plejehjem er der nogle steder opstået en vis forventning om, at alle ældre skal og kan genoplives. Nogle plejehjem vælger hjertestartere helt fra, men det er ærgerligt, mener forsker. Tag stilling i stedet, lyder opfordringen.

Teori og praksis

Problemer med udskillelse af afføring hos patienten med hjerneskade

Patienter med svær hjerneskade har meget ofte komplekse afføringsproblemer. Et litteraturstudie peger på, at sygeplejefaglig identifikation af og tiltag i forhold til udskillelse af afføring hos patienterne kan øge deres livskvalitet og evne til at håndtere dagligdagen. En systematisk tarmanamnese er forudsætningen for at hjælpe patienterne.