Sygeplejersken Årgang 2015 nr. 1

I dette nummer

Baggrund

Sygeplejehistorie: Heltinde og martyr

Engelske Edith Cavell var en af de store sygeplejersker under Første Verdenskrig. Hun var en stolt idealist, men endte med at blive henrettet i år for 100 år siden.

Fag

Fitnessdans i psykiatrien - et projekt om at skrumpe i bredden og vokse i højden

En sygeplejerske og en ung kvinde med en psykisk sårbarhed og mange års erfaringer fra psykiatrien som patient har sammen skabt et koncept for fitnessdans i psykiatrien. Dansen skaber sammenhold og giver mulighed for kontakt mellem patienter og personale, men rejser samtidig en diskussion om, hvad der er behandling, og hvad der ikke er.

Når patienter inddrages i egen sikkerhed

Patienter ser sig selv som medansvarlige for at reagere ved en kritisk forværring i deres tilstand under en indlæggelse, men er alligevel tilbageholdende med at gøre det i praksis, selvom de får en direkte invitation hertil. Det viser projekt ”patientudløst lægekald”, som giver patienterne ret til at blive vurderet af en læge indenfor 30 minutter.

Korte eller lange ærmer - en kort redegørelse for en lang debat

Spredning af mikroorganismer sker uanset etnisk tilhørsforhold, religiøs overbevisning, køn, social status og lignende parametre. De infektionshygiejniske retningslinjer har som mål at forebygge smittespredning og beskytte den enkelte patient og medarbejder mod risiko for smitte i alle situationer.

Faglig information

Husk forebyggelse gennem korrekt håndhygiejne

Trods fine håndhygiejnefaciliteter som håndvask, flydende håndsæbe, hånddesinfektion og handsker på sygestuen står det sløjt til med sygeplejerskernes overholdelse af nationale retningslinjer om håndhygiejne.

Tilfredse patienter i opvågningsafdelingen

Patienttilfredsheden er undersøgt på en opvågningsafdeling med forskellige patientkategorier og på forskellige matrikler. Undersøgelsen viste, at patienterne følte sig trygge og i gode hænder hos kompetente sygeplejersker.

Hvem tager Kirsten Stallknecht Prisen 2015?

Det er læserne, som nominerer en eller to sygeplejersker til Kirsten Stallknecht Prisen, så nu er det tid at overveje, hvem der har gjort sig positivt bemærket, sagt fra eller til, råbt op i løbet af de sidste to år.

E-learning. En genvej til korrekt og sikker medicinhåndtering

Brug af tre e-learningmoduler i medicinhåndtering har givet gode resultater i en kommune i Sønder-jylland. Resultaterne er betinget af ledelsens opbakning, efterlevelse af egne retningslinjer og procedurer samt udførelse af en praktisk medicinopgave efter endt kursus.

I HVERT NUMMER

Historisk: Et par boghylder blev til døgnåbent bibliotek

Sygeplejeteori, anatomi og kliniske fagudtryk. Den teoretiske del af sygeplejerskeuddannelsen er gennem tiden ikke kommet til at fylde mindre, og de studerende på Professionshøjskolen Metropol har taget godt imod, at man nu kan gå på biblioteket døgnet rundt.

5 faglige minutter: Jeg vil gerne bidrage

Johannes fik mig til at tænke på, at de fleste, der kan, gerne vil bidrage med et eller andet, uanset om de bor hjemme eller på et plejecenter – og det samme gælder pårørende. Sygeplejersker og andet personale skal bare gøre det muligt for dem.

Studerende i praksis: Hjemmesygepleje med mange variationer

Hjemmeplejen er blot rutinebesøg hos gamle borgere, tænker en sygeplejestuderende, indtil hun kommer i praktik. Her ændrer hendes perspektiv sig markant. Hun indser, at hjemmesygeplejersken skal være handlekraftig og kunne håndtere mange slags situationer.

Dilemma: Røv, ende, bagdel eller hale?

En afdelingssygeplejerske bliver rigtig vred over sprogbruget på sin afdeling, og hun påtaler problemet samme eftermiddag. Spørgsmålet er, om vi mangler et sprog til de intime dele af kroppen.

Tema om børn som pårørende

Se børnene

BØRN SOM PÅRØRENDE. Et ”Hej med dig”, en rundvisning på hospitalet eller et spørgsmål om en fodboldkamp kan ofte være nok. Men mange børn og unge, som er pårørende til alvorligt syge forældre, føler sig overset, når de kommer på hospitalerne.

"Så ramler hele verden på ny"

Sarah Noes Sørensen oplevede i fire år, hvordan det var at være pårørende til en alvorligt syg forælder. Hendes far fik konstateret lungekræft, og det blev startskuddet på et krævende forløb med faderen i en ny rolle, hospitalsbesøg og oplevelsen af at blive overset på hospitalet.

Børn føler sig overset på hospitalerne

En ny undersøgelse viser, at børn og unge føler sig oversete på hospitalerne. De efterlyser, at sundhedspersonalet taler direkte til dem i et sprog, de forstår.

Børn skal involveres i forældrenes sygdom

Sygeplejersker skal hjælpe alvorligt syge forældre til at tage den nødvendige snak med deres børn om sygdommen og dens konsekvenser, mener palliationssygeplejerske. Hvis barnet ikke inddrages, kan det i værste fald få konsekvenser for barnet på lang sigt.

Her bliver der sat ord på frygten

Sygeplejersken er taget til gruppemøde i Børn, Unge og Sorg, hvor deltagerne er teenagere med alvorligt syge forældre. Møderne giver teenagerne mulighed for at snakke med andre i samme situation.