Sygeplejersken Årgang 2015 nr. 4

I dette nummer

Baggrund

Slut med bæltefikseringer på Hvidovre i 2017

34 afdelinger landet over har arbejdet målrettet med at nedbringe brugen af tvang. I perioden er antallet af bæltefikseringer og tvangsepisoder med remme faldet med henholdsvis 26 og 27 pct., viser en ny rapport. Sygeplejersken har besøgt én af afdelingerne.

Sygeplejersker mangler teknologiforståelse

Et fireårigt forskningsprojekt fastslår, at sygeplejersker mangler forståelse for, hvordan teknologien påvirker relationerne til patienter og sparer tid. Det skyldes bl.a., at teknologien kun ses som et redskab.

Fag

Pårørendes oplevelser af livsforlængende behandling til mennesker med ALS

Mennesker med Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) bliver i Danmark tilbudt hjemmerespiratorbehandling. Artiklen beskriver en undersøgelse af, hvordan pårørende oplever og reagerer på at bo sammen med en person i respiratorbehandling, og hvordan behandlingen influerer på livskvalitet og plejebyrde.

Aktivitetsbaseret ergoterapi til intensive patienter

Projektet ”Aktivitetsbaseret ergoterapi til intensive patienter på Hospitalsenheden Horsens” har givet langt bedre ressourceudnyttelse, da sygeplejersken og ergoterapeuten nu samarbejder om aktiviteter med fokus på patientens dagligdag. For patienterne betyder det, at de kommer hurtigere i gang og igennem deres sygdomsforløb.

Forældres holdning til hørescreening af nyfødte

Via semistrukturerede interview blev 15 forældre spurgt om information og tanker om tilbuddet om hørescreening af deres nyfødte barn, inden de gik ind til undersøgelse. Forfatterne udførte studiet, mens de var under uddannelse ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet.

Et praktikophold på et øjenhospital i London

Et praktikophold på et øjenhospital i London gjorde det klart for en øjensygeplejerske, at den danske øjensygepleje er i top, men også at det er meget givende at besøge et andet land og observere sygeplejen der.

Faglig information

Sygeplejestuderendes oplevelser af vejledning

​En lille undersøgelse af fire sygeplejestuderendes oplevelse af vejledning i klinikken viste, at vejledningen opfattes som retningsløs og uden kontinuitet, når den faste vejleder i perioder er fraværende.

I HVERT NUMMER

Historisk: Vær beredt - med eller uden en mursten i lommen

Lommebogen Medicinske Fagudtryk har ligget i sygeplejestuderendes uniformslommer i over hundrede år, og gennem årene har der været brug for større og større lommer i takt med, at bogen er vokset fra 50 til 850 sider. Nu fås den også elektronisk til telefonen.

5 faglige minutter: En Klovborg-ost tager den tid en Klovborg-ost skal tage

Hun har ventet længe, meget længe på den her tid, og hun er faktisk usikker på, om de mon kunne finde på at springe hende over, hvis hun ikke lige er klar, når det bliver hendes tur. Hun ved det ikke, og hun har ærlig talt heller ikke lyst til at finde ud af det, så hun tisser, sådan lidt på forskud.

Tema: Det svære comeback efter stress

Det svære comeback efter stress

STRESS. Presset ude på arbejdspladserne vokser i takt med krav fra kommuner og regioner om at overholde stramme økonomier, siger professor. Mød tre sygeplejersker, der fortæller hver deres stresshistorie om en udfordrende tilbagekomst til arbejdet. Få gode råd til, hvordan den sygemeldte, ledelse og kolleger skaber den bedste tilbagekomst efter stress.

En forhastet tilbagevenden er en dårlig forretning

Professor advarer mod, at ledelserne ude på arbejdspladserne laver forhastede opstartsforløb med langtidssyge. Hvis den sygemeldte går ned med stress igen, kan det blive meget dyrt. I flere kredse oplever man en stigning i antallet af sygeplejersker, der henvender sig for at få hjælp til at vende tilbage til arbejdet efter stress. De vil gerne være perfekte til deres job på arbejdspladser, der i højere grad skal levere økonomiske resultater.

"Vi kan jo ikke også passe dit job"

Trine oplevede ingen opbakning fra kolleger og ledelse, hverken før eller efter hun fik en stressrelateret depression. Hun har overvejet at skifte branche, men hun håber, at en ny-tilkommen leder kan være med til at give hende lysten til faget tilbage.

Arbejdede som en Duracell-kanin

Marianne startede for hurtigt op efter stress og blev efterfølgende fyret. Det var meget lettere, da hun fik en diskusprolaps, for så er det mere tydeligt, at man er syg.

Alle havde travlt med deres eget

Sygeplejerske Marlene Lehmann gik ned med stress to gange, nu læser hun til anlægsgartner, men hun har ikke opgivet at komme tilbage til faget, hvis det rigtige job viser sig.