Sygeplejersken Årgang 2015 nr. 7

I dette nummer

Baggrund

Etik er en del af grundstoffet i sygeplejen

​200 etisk interesserede sygeplejersker lyttede til ”den etiske stemme i sundhedsvæsenet – nu og i fremtiden”, da Sygeplejeetisk Råd den 12. maj 2015 fyldte 25 år.

Familiekurser med sundhedsplejersker afløser mødregrupper

18 kommuner landet over har allerede erstattet de traditionelle mødregrupper med de såkaldte Familieiværksætter-kurser, hvor både fædre og mødre taler om fødsel, amning og familieliv og får styrket deres netværk og parforhold.

Kirsten Stallknecht Prisen: Sygeplejersker siger til - men også fra

Fagbladet Sygeplejersken har modtaget i alt otte indstillinger til Kirsten Stallknecht Prisen 2015. Prisen, der belønner en sygeplejerske, som har brugt sin ytringsfrihed til at markere faget over for offentligheden, uddeles mandag den 8. juni. Vinderen præsenteres i næste nummer af Sygeplejersken – her bringes et uddrag af de otte indstillinger.

"Vi vil skabe størst mulig trivsel"

På børne- og ungepsykiatrisk afdeling på Kolding Sygehus arbejder 20 engagerede sygeplejersker, der alle sætter tværfagligheden højt. Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, var i klinik på afdelingen.

Fag

Bedre livskvalitet for hiv-smittede kræver et helhedsorienteret fokus

Sundhedsvæsenet fokuserer på at effektivisere og i stigende grad gøre brug af fastsatte, evidensbaserede standarder for procedurer og patientforløb som et led i kvalitetsudvikling. Patienten skal have den bedste behandling, de og deres pårørende skal inddrages i behandlingen, og de skal lyttes til. Det tager tid, og netop tid udfordrer patientinddragelsen.

Patienter på intensivt afsnit er glade for sengecykling

En indlæggelse på intensivt afsnit kan redde liv, men også skabe senfølger og risikere at påføre patienten en ny sygdomstilstand. Sengecykling er et led i rehabilitering af patienten, og en undersøgelse viser, at patienterne generelt er glade for at cykle.

Pædagogisk reflektionsmodel gavner patienten

Anvendelsen af en pædagogisk refleksionsmodel er med til at kvalificere klinisk beslutningstagen og dermed sygeplejen til den enkelte patient. Det viser erfaringer fra et hospital i hovedstadsområdet. Der er planer om en systematisk opgørelse af effekten af arbejdet med modellen.

Faglig information

Morgendagens sygeplejeforskere

Forskningsledere har en forpligtelse til at spotte talenter og skabe den kritiske masse af forskerspirer, der har lyst til at gå i gang med den lange uddannelse, som er nødvendig for en forsker. Otte forskerspirer, en postdocforsker og en professor har sammen skabt værdi på flere områder i relation til forskningsprojektet ”Kortlægning af patienters motivation, muligheder for og handlekompetencer til involvering i eget behandlingsforløb – en undersøgelse af kernedeterminanter”.

Med øje for den borgernære sygeplejeledelse

Sygeplejerskens rolle som gruppeleder på de kommunale plejecentre bliver styrket gennem et uddannelsesforløb, hvor fag- og miljøledelse i yderste led sikrer kvalitet i leveringen af kerneydelsen.

Florence Nightingale Medaljen 2015

Hun får børnene til at smile

Rikke Gormsen har lært, at man ikke altid behøver at være stor og stærk, når man er sendt ud. Man må godt sige, at i dag har jeg det ikke så godt.

Blev evakueret i helikopter

Merete Rønnow Poulsen har flere gange som udsendt sygeplejerske måttet tage flugten for at redde sit eget liv.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Opgavesnyd

Plagiat af opgaver er ikke ualmindeligt, og sygeplejen går ikke ram forbi. Den sygeplejestuderende synes dog ikke, at problemet er så stort.

5 faglige minutter: Krypterede meddelelser

Der findes ganske enkelt ikke problemer længere, kun udfordringer, som er et positivt ladet ord, der stempler sin afsender som en forandringsparat ja-hat, en drøm af en medarbejder.

Studerende i praksis: Obstipation kræver handling

Forebyggelse og behandling af obstipation og en god relation til patienten får en sygeplejestuderende til at tænke på sin rolle. Selv om man er studerende, kan man godt yde sygepleje og hjælpe patienten, finder hun ud af.

Tema: Patientovergange

De risikofyldte patientovergange

PATIENTOVERGANGE. Patientens vej fra sygehus til kommunal pleje og behandling er ofte en farefuld færd. Hver 5. patient oplever, at vigtig information går tabt i systemet, og tidspres og dårlig kommunikation øger risikoen for fejl. Over hele landet arbejder sygeplejersker for sikrere patientovergange – fra forløbskoordinatorer i Vejle til tværsektorielt sygeplejersketeam på Frederiksberg. Sundhedsministeren har problemet på sin top 5 over udfordringer i sundhedsvæsenet.

Patienter tabes mellem sektorerne

Mange patienter og pårørende oplever, at relevant behandlingsinformation går tabt i overgangen mellem sygehus og kommune. Det skyldes bl.a. tidspres, accelererede patientforløb og mangelfulde IT-systemer. Konsekvenserne er alvorlige for patienterne, men også for personalet, der i yderste konsekvens risikerer at fejlbehandle.

Ét problem - mange løsninger

Ni eksempler på tværsektorielle og tværfaglige samarbejder, som har samme formål: At sikre patienten trygge og sammenhængende forløb med ”sømløse” overgange mellem afdelinger og sektorer.

Her skal patienterne opleve sammenhæng

På Onkologisk Ambulatorium på Vejle Sygehus sidder seks forløbskoordinatorer hver dag klar ved telefonerne for at svare på spørgsmål fra patienter og pårørende. Deres ypperste opgave er at sikre, at ingen tabes i systemet. De er godt på vej, men har stadig udfordringer, bl.a. i forhold til kontakten med patientens hjemkommune.

Tema: Tid til kvalitet

Video om travlhed vist 150.000 gange

På under to uger er videoen #TidTilKvalitet blevet afspillet mere end 150.000 gange på Facebook, og der er kommet stærke reaktioner fra sygeplejersker over hele landet.

Pressede afdelinger skal have hjælp

Afdelinger med påbud fra Arbejdstilsynet, lav patienttilfredshed og overbelægning skal have en økonomisk håndsrækning ifølge Dansk Sygeplejeråd. Højrefløjen, venstrefløjen og interesseorganisationer er enige om, at der er et problem, men har delte meninger om, hvordan man løser det.