Sygeplejersken Årgang 2015 nr. 8

I dette nummer

Baggrund

Fortidens store redningsaktion trækker spor til nutiden

Ingen, heller ikke de deltagende sygeplejersker, havde begreb om, hvad de gik ind til, da de meldte sig som hjælpere på redningsaktionen De Hvide Busser i vinteren og foråret 1945. Dermed trækker Nationalmuseets nye store udstilling paralleller til situationen for nutidens hjælpearbejdere, f.eks. de danske sygeplejersker, som drog til Vestafrika under ebolaepidemien.

På job: De sikrer, at udsatte patienter gennemfører behandling

Aarhus Universitetshospital ansatte sidste år to socialsygeplejersker til at tage sig af socialt udsatte patienter. Ordningen har betydet mindre stigmatisering og sikrer, at færre patienter forlader hospitalet, før de er færdigbehandlede, viser evalueringen.

Mænd starter senere på sygeplejestudiet

I Vestaustralien er syv ud af 10 kvinder 20 år eller yngre, når de starter på sygeplejestudiet. Det står i kontrast til mændene, hvor tallet kun er fire ud af 10, viser en ny rapport. I Danmark ses samme tendens.

Fag

En ny patientcentreret stikkekultur

En mere patientcentreret måde at anlægge perifert venekateter (PVK) på er resultatet af et klinisk før og efterstudie med i alt 189 patienter. I en patientcentreret guideline matches personalets erfaringsniveau med, hvor vanskelig patienten forventes at være at stikke. Succesraten er forbedret, hvilket gavner patienter med nålefobi eller skrøbelige årer.

Videokonferencer i patientens hjem forebygger genindlæggelser

Det tværsektorielle samarbejde har brug for at blive styrket, så patienterne ikke havner mellem to stole ved udskrivelse fra hospitalet til hjemmet. Et projekt har gennem brug af video vist, at tele-hjem-konferencer er én måde at forebygge genindlæggelser på. Det kræver dog, at netdækningen er i orden.

Faglig information

Et innovativt bachelorprojekt

Patienter med KOL mener selv, at de tager deres inhalationsmedicin korrekt, og det mener sygeplejerskerne også. En lille undersøgelse med ni deltagere viste noget andet og førte til et bachelorprojekt med fokus på udvikling af praksis.

Effektivt redskab til børns egenscoring af smerter

Hvordan er det at spise en chilifrugt? Tegninger af det ubehag, det kan medføre, er blevet til et middel, der hjælper børn med at vise deres smerter. Humor i børnehøjde hjælper således både børn, pårørende og personale med at bestemme graden af smerter.

Fondsuddeling: Sygeplejeforskere støttet med i alt 1 mio. kr.

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond har ved sin seneste uddeling støttet otte forskningsprojekter, der hver for sig bidrager til formidling og implementering af ny viden i klinisk praksis, samt forskningsprojekter, der understøtter læring i forhold til udvikling af sygeplejen.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Til døden os skiller

En uhelbredeligt syg mand kan forlænge sit liv nogle år ved at få en respirator, men den beslutning lægger et stor pres på hans kone, som er træt og udslidt efter flere års pleje.

Historisk: Sygeplejersker fejrer 100-året for kvinders valgret

Dansk Sygeplejeråd deltog aldrig aktivt i kampen om kvinders valgret i 1915 og tog i mange år afstand til kvindesagen. I dag har Dansk Sygeplejeråd en selvstændig ligestillingspolitik og var med til at fejre 100-året for valgretten på grundlovsdag.

Bøger: Fem bøger til ferien

Sygeplejerske rimer på roman. Det ved vi fra undersøgelser af Sygeplejerskens læsere. Men hvad skal man læse i ferien, hvis en fødselsdag ikke lige har forsynet boghylden med nye titler og sproglig saft og kraft? Her er fem forslag; bøger, der emmer af udsyn, menneskekundskab og galde. Det sidste i afmålte, men ikke dårlige doser. De fleste hovedpersoner er kvinder, og det er faktisk tilfældigt.

Fem faglige minutter: Forfatterskab som karrierefremmende tiltag

Det er almindeligt i forskerkredse, at vejledere er medforfattere på videnskabelige artikler. Men et bacherlorprojekt er i modsætning til den generelle antagelse hos en stor gruppe studerende ikke forskning, og kvaliteten spænder fra fremragende til frygtelig.

Tema: Kirsten Stallknecht Prisen 2015

Sygeplejersker har ytringspligt

Sygeplejerske Lisbeth Wium-Andersen fra Herning fik i efteråret sidste år optaget et læserbrev i den lokale avis. Hun tilkendegav på baggrund af sygeplejefaglige og etiske grunde sin utilfredshed med ændrede retningslinjer for udredning af ambulante psykiatriske patienter. Dermed formåede hun for en tid at sætte en politisk dagsorden på området. Som tak for sit mod og sin indsats modtog hun Kirsten Stallknecht Prisen 2015.

Hun sagde stop, da fagligheden forsvandt

Sygeplejerske Lisbeth Wium-Andersen følte, at kvaliteten måtte vige for at kunne opfylde nye politiske krav i forhold til udrednings- og behandlingsgarantien i psykiatrien. Derfor sendte hun et debatindlæg med kritik af forholdene til det lokale dagblad.

Tema: Psykiatri

Fokus på nye patienter presser psykiatrien

PSYKIATRI. Personlighedsforstyrrelser og hoftebrud. For to år siden besluttede regeringen at ligestille psykiatrisk og somatisk sygdom ved at indføre udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien. I dette tema gør vi status inden næste step i garantien, som til september sættes ned fra 60 til 30 dage.

Udredningsgaranti tager ressourcer fra de sygeste

Psykisk sygdom skal ligestilles med somatisk sygdom. Det var udmeldingen fra regeringen i 2013, da den indførte en udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien på hhv. 60 og 30 dage. Men der fulgte ingen ressourcer med, og både personale og pårørende mener, at fokus på nye patienter har ført til ringere behandling af de patienter, der i forvejen er i systemet. Til september strammes garantien med en måned.

Her visiterer sygeplejersker med succes

Trods kritik af regeringens udredningsgaranti andre steder i landet har Region Hovedstaden implementeret garantien med succes. Tanken her er, at patienter skal visiteres til det rigtige sted fra begyndelsen – fra én central visitationsklinik. Sygeplejersker er indgangsporten, og kvaliteten i henvisningerne er steget.

Tema: Tid til kvalitet

Ønsker til den nye regering

Sjældent har en valgkamp handlet så meget om sundhedspolitik, men nu, hvor mandaterne er fordelt, er det tid til at sætte handling bag de gode løfter. Her har den nye regering fire ønskesedler til, hvad de skal prioritere. Ønskerne går bl.a. på flere sengepladser, mere uddannelse og bedre sammenhæng.

Patienterne taber, når arbejdsmiljøet halter

I sidste ende går det ud over patienterne, når sygeplejersker ikke har ordentlige arbejdsforhold. Det dokumenterer et forskningsreview fra konsulentfirmaet Team Arbejdsliv. Her står det klart, at arbejdsmiljøet har direkte betydning for antallet af fejl og dødsfald i sundhedsvæsenet. En viden, politikerne bliver nødt til at gøre noget ved, mener Dansk Sygeplejeråd.

Åbent brev til formanden: Kæmp for anstændige arbejdsvilkår

Et mangeårigt medlem af Dansk Sygeplejeråd beskriver, hvordan arbejdsvilkårene for sygeplejersker er blevet forværret de sidste 40 år. Da hun blev uddannet i 1969, var der tid til oplæring, men i dag er hendes datter – som også er sygeplejerske – flygtet fra faget pga. stress. I dette åbne brev til formanden for Dansk Sygeplejeråd, efterlyser hun handling for at værne om sygeplejen.

Udlandet kæmper også med farlige patientovergange

Som beskrevet i seneste nummer af Sygeplejersken, oplever hver 5. danske patient, at vigtig information går tabt mellem hospital og kommune. Problemet findes også i andre vestlige lande, hvor sygeplejersker og andet sundhedspersonale arbejder for sikrere patientovergange. Den amerikanske sundhedsorganisation Kaiser Permanente formår at koordinere behandlingen og sikre smidige patientforløb. Og i Sverige arbejder 11 samordnende kontaktsygeplejersker for bedre, sammenhængende forløb for kræftpatienter i Stockholm-Gotland-regionen.

Teori og praksis