Sygeplejersken Årgang 2016 nr. 1

I dette nummer

Baggrund

Aalborg valgte akutuddannelse til alle fremfor akutteam

Aalborg Kommunes omkring 350 hjemmesygeplejersker har alle været på uddannelse i akut sygepleje. På to dage lærte de bl.a. at arbejde og kommunikere mere systematisk efter ABCDE- og ISBAR-principperne samt TOBS-modellen. Sygeplejerskerne forebygger indlæggelser, og kommunikationen med bl.a. almen praksis er forbedret, viser audit. 

Får du den rigtige løn? Hver tredje gør ikke

Flere end hver tredje sygeplejerske oplever fejl på lønsedlen, viser en undersøgelse, Megafon har lavet for Dansk Sygeplejeråd. I eksemplet nedenfor kan du se, hvor fejlene oftest opstår, og hvad du skal være opmærksom på. 

Fag

Forebyggelse af tryksår under operation

En undersøgelse i to dele afslørede både trykspor og tryksår hos patienter, som gennemgik en operation. Undersøgelsen førte til en række anbefalinger, som på sigt skal hindre trykspor og -sår i at opstå.

Graviditet og moderskab hos mødre med en spiseforstyrrelse

Interview med 18 mødre, som lider eller har lidt af en spiseforstyrrelse, viser, at moderskabet hos disse kvinder bl.a. kan føre til konflikt mellem spiseforstyrrelsen og børnenes behov. En række anbefalinger til sundhedsprofessionelle skal gøre det lettere at støtte mødrene under og efter graviditeten.  

Sygepleje til trakeostomerede patienter

Der er ikke enighed om principperne bag plejen af trakeostomerede patienter, når de er i risiko for dysfagi og silent aspiration. Uenigheden har ført til udarbejdelse af en klinisk retningslinje med evidensbaserede anbefalinger.

Store kommunale forskelle på akutfunktioner

Der mangler overblik over udbredelsen og organiseringen af akutfunktioner i Region Hovedstadens 29 kommuner. Derfor foretog Tværsektoriel Forskningsenhed en spørgeskemaundersøgelse, som afslører store forskelle i kommunernes måde at udføre akuttilbuddene på.

Faglig information

Teori og praksis stemmer ikke overens

En undersøgelse af praksis vedrørende blodtryksmåling på to hæmodialyseafsnit viste, at teori og praksis afveg fra hinanden, og det samme gjorde resultaterne af målingerne. Anbefalingen er, at man følger de standardiserede retningslinjer for måling.

Der er en sektormur, som skal nedbrydes

Kliniske læringsforløb på tværs af sektorer giver studerende forståelse for sammenhængende patientforløb, og de får kompetencer til at kunne agere på tværs i sundhedssystemet. Det viser et pilotprojekt ved Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Hospice forandrer sig

Forestillingen om hospice er hos de fleste, at det er et sted, man kommer for at dø. Men udviklingen indenfor palliation skaber modsætninger i pleje og behandling, og det kan forvirre og skabe vrede. 

Fem faglige minutter: Det nære sundhedsvæsen

Så meget klogere vendte faster Else tilbage til kæresten samtidig med en person, som præsenterede sig som Flowmaster. Hun beklagede ventetiden – noget med dobbeltbooket lokale til Kapacitetsmødet – men havde fundet en ledig seng i kirurgisk regi på gynækologisk afdeling.

Kort

Besøg på hospitalet endte i tumult og verbale trusler

På en sengeafdeling på Slagelse Sygehus opstod der tumult og verbale trusler, da personalet bad en stor gruppe pårørende om at dele sig op af hensyn til de øvrige patienter. Nu overvejer sygehuset, hvordan de kan undgå lignende episoder i fremtiden.

Nytårsinterview

2016 bliver et skelsættende år for sundhedsvæsenet

På tærsklen til 2016 er Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, optaget af, om fremtidens nære sundhedsvæsen vil blive bundet sammen til gavn for patienterne. Hun ser sygeplejersker som bindeled mellem hospital, kommune og praktiserende læger.

Tema: Mål- og resultatstyring

Når velfærdssamfundet skal køre som en fabrik

SAMFUNDSDEBAT. Politikernes krav om høj produktion og effektivitet har længe påvirket den offentlige sektor. Alt skal vejes og måles, ikke mindst i sundhedsvæsenet. Og det sætter sit præg på sygeplejerskernes hverdag. I en ny debatbog fra Dansk Sygeplejeråd sætter en række forskere spot på, hvordan sygeplejerskernes arbejdsmiljø de senere år er blevet forringet, bl.a. på grund af et måle- og dokumentationstyranni, der sætter kvantitet over kvalitet i det danske velfærdssamfund.

Et sygehus er ikke en fabrik

En maskinel ledelsesstil har sneget sig ind i det danske sundhedsvæsen, som var det en industrivirksomhed, påpeger ledelsesprofessor Steen Hildebrandt i sit bidrag til en ny debatbog om den offentlige sektor. I dette interview forklarer han, hvordan mål- og resultatstyringen er eskaleret mange steder i det danske samfund. Det slider mennesker fysisk, mentalt og psykisk ned. Men der er en anden og langt mere bæredygtig måde at lede på, mener professoren.

Konsekvenser på forsiden

Når den offentlige sektor styres efter kvantitative mål påvirker det medarbejdere og patienter. Siden maj har Sygeplejersken løbende fortalt om sygeplejerskers arbejdspres og forværrede arbejdsmiljø og om et sundhedsvæsen, der mangler sammenhæng.

Flow styrker jobglæden

Forstyrrelser i arbejdet kan ikke altid undgås, men ofte kan man tilrettelægge arbejdet, så de minimeres, siger professor Helge Hvid.

”Ansvaret skal tilbage til sygeplejersker og læger”

Mere tid til omtanke og omsorg, mere ansvar til den enkelte sygehusafdeling, og så må nogle af dokumentations- og kontrolfunktionerne skæres væk. Sådan lyder nogle af anbefalingerne til de danske sygehuse fra Ritt Bjerregaard, der netop har oplevet sygehusvæsenet indefra – som kræftpatient.