Er der brug for barmhjertighed?

Anmeldelse af "Menneskenære grundbegreber – i social- og sundhedsprofessionerne"

2016-11-anmeldelser-menneskenaere

Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.)
Menneskenære grundbegreber – i social- og sundhedsprofessionerne
Samfundslitteratur 2016
200 sider – 248 kr. 

Dette er en antologi med dybde og stort fagligt engagement. Beskrivelserne vidner om en ægte bekymring over, om vi i velfærdssamfundet er på gal kurs.

Der stilles flere spørgsmål: ”Hvordan plejer og behandler vi syge, gamle og psykisk sårbare medborgere på en ordentlig måde? Hvad er omsorg, empati og anerkendelse, og er der i et moderne samfund brug for at anvende begrebet barmhjertighed?” Ambitionen er, at spørgsmålene drøftes i det praktiske felt og således bidrager til en faglig og etisk videreudvikling af vores velfærdssamfund. 

Antologien er på mange måder en atypisk fortælling, hvor bl.a. ovenstående spørgsmål får læseren til at stoppe op og gentænke vores hverdagspraksis. Slogans som f.eks. ”Patienten først” klinger hult, hvis det mellemmenneskelige grundlag overskygges af New Public Management-tankegangen med dens effektiviseringsperspektiv.

Begreber som livsudfoldelse, livsytringer og livsmoral sættes over for objektiviseringen af mennesket, og dilemmaer synliggøres ved flere små relevante praksisfortællinger, uden at der gives nogen facitliste.

En praksis- (og erfaringsnær) bog, som belyser mange af de dilemmaer og paradokser, der kan forekomme i det professionelle møde. Paradokser, som viser sig i relationen mellem lægen, sygeplejersken, socialrådgiveren eller pædagogen over for patienten eller borgeren. 

En bog, der varmt kan anbefales til både den studerende og den færdiguddannede.

 

Af Anne Dorthe Bjerrum, MPA, centerchef i Sygehus Sønderjylland.