Nærvær er fælles for private og professionelle relationer

Anmeldelse af Per Schultz Jørgensens: "Broen til det andet menneske fra den første kontakt til den dybe samhørighed".

2016-11-anmeldeler-boen

Per Schultz Jørgensen
Broen til det andet menneske fra den første kontakt til den dybe samhørighed
Kristeligt Dagblads Forlag 2016
220 sider
249,95 kr.

Sideløbende med at jeg læste ”Broen til det andet menneske”, gik jeg og bryggede på en bryllupstale. Jeg havde lidt svært ved at få tag på opgaven, men denne bog kom mig til hjælp. Bogen beskriver, hvad der sker i vores sociale samspil fra den første kontakt til den dybe samhørighed. Den rummer fire hovedafsnit, der også kan ses som faser i et stadigt mere etableret relationsforhold: Kontakten, forbundetheden, distancen og samhørigheden.

Inspirationen er hentet fra socialpsykologien og K.E. Løgstrups tænkning. Bogen henvender sig til private, der som jeg forsøger at forstå og beskrive kærlighedens væsen, og professionelle, der ligeledes som jeg søger hjælp i forståelsen af, hvad der fungerer i sociale relationer og hvordan. En social relation er et bånd, hvor man giver hinanden en betydning som partner. Fællesområdet for de private og professionelle relationer er nærværet, skriver Per Schultz Jørgensen. Nærværet er brobygningen imellem to mennesker. I relationen er indbygget et magtforhold og den nødvendige pendulering imellem nærhed og distance.

Bogen er lettilgængelig og krydret med cases og citater fra litteraturen. Henvisning til de bagvedliggende teoretikere findes som noter bagest i bogen. 

Som sagt en god ven og inspirator i både den professionelle og den private sfære.

Af Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske i Furesø Kommune.

2016-11-hanne-krogager

{ På mit natbord } Ikke alt kan måles og vejes

Hvad læser du lige nu?
”Utenfor tellekantene”, en essaysamling redigeret af Tom Andersen Kjær og Kari Martinsen. Den handler om rum og rummelighed, og at alt ikke kan måles og vejes som f.eks. nærvær, tilstedeværelse, samvær og rummenes indretning.”

Hvordan har den inspireret dig?
”Jeg synes, det er meget vigtigt at have for øje, at selvom noget ikke kan tælles, så er det ikke værdiløst. Det kan måles og vejes på en anden målestok end den naturvidenskabelige. Man fornemmer det jo, selvom det ikke kan gøres op i målbare størrelser.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Stå fast” af Svend Brinkman synes jeg er en opsang til os om at lade være med altid at vende blikket indad, men måske løfte det og kigge ud mod verden. Jeg underviser sygeplejestuderende, og jeg mener, at mange af de unge har nogle udfordringer med at finde deres identitet og kommer til at vende blikket indad. Der tænker jeg, at Brinkmans opsang kan få dem til at fjerne fokus fra den skyld, de kan føle, når de hele tiden vender blikket indad og ikke føler sig gode nok.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Harry Potter”. Selvom der står en hel hyldemeter herhjemme, så har jeg simpelthen aldrig fundet nøglen til det univers. Men jeg prøver gerne igen, hvis nogen kan hjælpe mig ind i den verden.”

Hanne Krogager er lektor på UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen