Øjeblikket som vækstfaktor

Anmeldelse af Laust Sørensen, David Blazek, Karen Thomsen (red.): "Øjeblikket - Betaniahjemmets årskalender om mad, liv og glæde"

2016-11-anmeldelser-oejeblikket

Laust Sørensen, David Blazek, Karen Thomsen (red.)
Øjeblikket - Betaniahjemmets årskalender om mad, liv og glæde
Forlaget Betania Film & Bog
114 sider – 100 kr. 

Et plejehjem, hvor man ikke går af vejen for noget som helst.

Det er Betaniahjemmet, som både har produceret flere film og bøger og nu en kogebog med opskrifter. Det er opskrifter, som økonomaen har kreeret, og som de gamle beboere kan huske på mad, de kan lide. F.eks. er stuvet spinat med spejlæg og toast, der oprindelig er beboeren Marias idé, blevet et hit. 

Der bliver festet, rejst, musiceret og rumsteret på Sankt Georgs vej på Frederiksberg, hvor plejehjemmet ligger. Kun årringene om øjnene fortæller, hvem der er beboer, og hvem der er en del af personalegruppen. Ingen trist uniformering afslører rollefordelingen. 

Frivillige udgør en del af energien, og de mikser bl.a. drinks med og uden alkohol to gange om ugen i sommerperioden, går til hånde, bager, arrangerer café og rejser med, når de gamle skal se nye dele af verden, hvilket omfatter både ud- og indland. F.eks. et sommerhus i Karrebæksminde, som er en nyerhvervelse. I forvejen råder plejehjemmet over to busser, som bl.a. har fragtet beboere rundt til de steder, de boede som børn eller unge, og de har bragt en kvinde til Skagen for at møde sin bror, som hun ikke havde set i mange år pga. svækkelse hos begge parter. 

Betaniahjemmet er desuden åbent udadtil og inviterer både vuggestuer, børnehaver og pensionister i området til faste arrangementer, dans og musik.

Det kristne plejehjem har 20 nationaliteter på lønningslisten, og det giver både mangfoldighed og variation f.eks. i menuen, der planlægges i samarbejde med beboerne. 

Bogen med de lækre billeder og ukomplicerede opskrifter kan bruges af institutioner, sundhedspersonale og borgere, som har brug for at fokusere på øjeblikket som vækstfaktor. 

Af Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning.

 

{ Kort nyt om bøger }

Louise Winther (red.)  
Sagt om sorg II
Eksistensen 2016
84 sider – 128 kr.
Sagt om sorg II følger op på første bind, der udkom i 2014. Men kan sørgende bruge andres formuleringer om sorg, tekster om at være ramt på krop og sjæl og på helt forskellig vis kæmpe for at leve videre? Det tror jeg sørgende kan. Der findes ikke en opskrift på sorg, ikke en rigtig eller forkert måde at sørge på, og det viser bogen. Nogle mennesker opretholder en slags hverdag ved at holde fast i praktiske gøremål, andre søger hjælp i sorggrupper, nogle må sige farvel til gamle venner, som med friskhed i stemmen efter en måned eller to siger ”Nu er du vel kommet over det?” Sådan er oplevelser og gennemlevelser så ganske nuancerede. Bogen illustrerer mange måder at gribe sorgen an på, og den legitimerer, at den måde, man mestrer på, varierer. Det samme gør omgivelsernes reaktioner, viser en tankevækkende fortælling fra Milano.

Gitte Sommer Harrits og Marie Østergaard Møller
Forebyggelse og bekymring
Hans Reitzels Forlag 2016
360 sider – 300 kr.
Bag den kryptiske titel gemmer sig en bog om forebyggelse, bl.a. som begrebet opfattes og udmøntes i sundhedsplejerskernes praksis. Hvornår forebygger man, og hvordan? Hvilke situationer og fornemmelser giver anledning til bekymring for en familie eller et barn?

Bogen er baseret på et femårigt forskningsprojekt ”Kategorisering blandt danske markarbejdere” (2009-2014) og indeholder interessante kapitler og afsnit, som sundhedsplejersker kan glæde sig til at læse. Udover sundhedsplejersker er lærere og pædagoger interviewet. De tre grupper har alle til opgave at lægge mærke til børn og familiers udvikling, de udgør så at sige en frontlinje mellem det offentlige og det private.

Begrebet negativ social arv, som synes at styre mange forebyggelsesindsatser, bliver til en start kritiseret, fordi problemets omfang overdrives markant. Faktisk klarer 97 pct. af alle børn sig udmærket, uanset om forældrene har sociale problemer, viser den danske sociolog Morten Ejrnæs.

Mia Schomacker
Behandling af irritabel tarmsyndrom – i et diætetisk perspektiv
Munksgaard 2016
204 sider – 249 kr.
Irritabel tarmsyndrom, IBS (irritable bowel syndrome), forekommer i Danmark hos ca. 15 pct. af befolkningen. Lidelsen giver mange symptomer, bl.a. smerter, luftgener, oppustethed og unormal afføringsfrekvens. Den kan medføre nedsat livskvalitet og arbejdsevne.

Her er den første lærebog, der gennemgår den eksisterende evidens for behandlingen af IBS. Forfatteren er klinisk diætist, og hun skriver primært til fagfolk, der arbejder med patienter, som lider af IBS, f.eks. sygeplejersker i almen praksis.